Vývoj znamení Střelec: Cesta důvěry

Střelec je v tomto projednávaném tématu velmi zvláštní znamením, protože je považován za klasické znamení štěstí a jeho planetární vládce Jupiter jako nositel štěstí. Na začátku jsme viděli, že Střelci připisované vlastnosti mají co dělat s hledáním smyslu a vývojem — pojmy hrajícími obzvláštní roli při hledání štěstí. Ale přesto jsme ve výsledku výzkumu štěstí viděli, že jiné střelecké analogie, jako např. bohatství, mají se štěstím vlastně velmi málo společného, třeba taková hypertrofie nebo růst tumoru. Právě u Střelce je zřejmé, jak rozhodující je symbolika vývojového stupně — kterou můžeme označovat jako stupeň osvobození — pro vznik štěstí nebo neštěstí.

REKLAMA

KOTVIČNÍK 50% 20g

vyladí hormony

199 Kč

GOTU KOLA FORTE

vyšší inteligence

799 Kč

CORDYCEPS BIO 100 g

silné tělo

399 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

799 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

strelec inside01 - Vývoj znamení Střelec: Cesta důvěry

A zase jednou se ukazuje, že přepisování symboliky, přehánění její tématiky je špatné: vlastnosti Střelce, jako evoluce a růst jsou příznivé. Jejich přestoupení do hypertrofie a zbytnění vede k utrpení. Neosvobozený Střelec zpočátku vyrůstá nesmyslně pouze kvantitativně, stejně jako nádor potlačující zdravý život.

Rozvíjející se Střelec se učí rozlišovat mezi kvantitou a kvalitou a zklid-ňuje svoji touhu po dálce a růstu ve vnějším světě i cestách do hlubin své duše. Poté, co se naučil slučovat firmy do stále většího hospodářského buněčného svazku, může na své vývojové cestě spojovat také různá náboženská stanoviska do svého jediného světového náboženství. V něm už neexistuje žádná dogmatická válka, protože odhalil ve všech různých názorech sjednocující smysl. Otázka příslušnosti k určité náboženské tradici se stává čistě otázkou vkusu. Na začátku své cesty startuje jako hodnotící moralista, jako misionář vysílající jednostranně vědomí, svůj ještě pouze úzký pohled na svět. Jak se Střelec postupně přibližuje na své cestě do středu svému doplňujícímu znamení Blížencům, znamení relativizmu, poznává ve spojení s tímto principem, že všechny cesty vedou k cíli. Integrace s principem Blíženců mu zřetelně ukazuje relativitu a mnohostrannost možných cest. Nese si s sebou své nadání objevovat společnou mnohotvárnost všech těchto cest a jejich konečný smysl.

Střelec vlastní dar syntézy poznání podstaty. Pokud tento dar ještě neuzrál, může to často vést k arogantnímu výsměchu druhým nebo dokonce k duchovní inkvizici. V osvobozeném stavu naopak měkne příkladností vlastního misionářství, způsobem života vyzařujícím víru a důvěru, schopností nakažlivě nadchnout pro určený cíl.

Střelec 1

Na 1. vývojovém stupni máme co dělat se Střelcem nacházejícím se stále ještě ve světě materie. Je směsicí o sobě samém přesvědčeného zbohatlického vychloubače a moralizujícího šosáka. Jako Jupiterem hýčkané dítě štěstěny je méně než ostatní donucován ranami osudu k pokoře. Považuje se za nejlepšího a své povrchní paušální pozorování za nejvyšší moudrost.

Za jeho do dálky se rozmachujícími teatrálními gesty není na tomto stupni nic jiného než teplý vzduch. Typické Střelcovo založení neuznávat žádné hranice se projevuje v nestřídmosti až gigantománii. Převažující sklony tohoto znamení, vypořádat se s náboženskými tématickými okruhy, se zde ještě nevyskytují. Smysl života je omezen na nadměrný nárůst přání spojených se zábavou.

Střelec 2

Střelec 2 už zkouší své pozdější oprávněné povolání světoběžníka tím, že si tiskne vizitky s udáním bydliště v metropolích celého světa, i když se jedná jen o adresu poštovní schránky nebo něčeho podobného. Velká dálka světa ho uhranula. Díky malé kramářské dušičce zaplavuje arogantně, lexikálnímí paušálními vědomostmi současníky. Na scéně se prosazuje rozmáchlými gesty. Jeho nekritičnost, týkající se vlastní osoby, je úžasná. Přesto sám dokáže, když je odhalen, ještě odcházet s gloriolou.

Střelec 3

Na 3. stupni patří drzost a hochštaplerství ještě k jeho znamení, i když se už trochu pohybuje od procovství směrem k duchovnímu poli, pozdější doméně tohoto znamení. Zde dále rozvíjí nadání předávat jiným nepříjemnosti, zejména když jde o zdržování nepříjemnými maličkostmi.

Střelec je zrozenec Hedonisty, jenž pro sebe prosazuje životní filozofii povrchního užívání. Tam, kde může využívat povrchní poživačnost, koná tak a nechápe lidi, kteří se chtějí sami dopracovat k úspěchu, když přece existují cesty využívání druhých.

Svůj vztah k náboženství vyjadřuje na tomto neosvobozeném stupni nabubřelým náboženským patosem. Své vrozené nadání k přesvědčování, k předpovídání pozitivního, zneužívá na tomto stupni jako nezodpovědný náborář, který využívá svou moc nad lidmi vemlouvavým vychvalováním. Baví se tím, jak se někdo rozhoduje pro modře balený prací prostředek na základě jeho vymyšleného přesvědčování a jiný, možná i lepší, ale ne tak mohutně vychvalovaný konkurenční výrobek nechá ležet.

Střelec 4

Střelec 4 už nevyužívá svůj misionářský pud, své vysílané vědomí tolik na úkor druhých, protože 4. stupeň zpravidla bystří vědomí provázané se sociálními strukturami a tak napomáhá vzniku soucitu s druhými.

Touha po vlastní moci už není v popředí jako na prvních třech stupních, naopak nastává interakce s ,ty`. Zde vzniká potřeba pomáhat druhým, což Střelec na tomto stupni, dlouho provázený sebepřeceňováním, prožívá jako strhující misionář. Horizont partnera hodnotí jako úzký. Zkouší ho přesvědčovat o svém pohledu na svět a vnucovat mu svou filozofii a víru. Nechápe sice ještě brachiální prostředky války víry, ale přesto zkouší — přesvědčen o svém názoru — přesvědčovat druhé patetickými gesty lepšího.

Kromě toho se už na tomto stupni rýsuje rostoucí zvláštní nadání typu Střelce, pochopit skutečně s velkým přehledem, že se tak lehce neztrácí v houštině jednotlivostí a že umí objevit v množství jednotlivých dat smysluplné souvislosti.

Stále zřetelněji se začíná na tomto vývojovém stupni vylupovat to, na čem spočívá osvobození symbolu Střelce: cesta od kvantity ke kvalitě. Na začátku je neosvobozený Střelec velmi silně v zajetí dimenze kvantity, zvětšuje a rozšiřuje všechny vývojové aspekty a riskuje nebezpečí, že přerostou do nesmyslného šmelinaření. Příznačně onemocní Jupiterův chráněný orgán, játra, zpravidla z přílišného majetku. Později naopak přeskočí vývoj Střelce do kvalitivní dimenze, do důvěry a víry.

Střelec 5

strelec inside02 - Vývoj znamení Střelec: Cesta důvěry Na 5. vývojovém stupni vzniká stále víc pravá přesvědčovací síla a sice — i když se to zdá paradoxní — čím jí má více, tím méně jde Střelci o misi druhým, a čím více se týká jeho samotného — i bez potvrzení okolního světa — tím více vzniká pravá víra. Jeho vzdálená bolest ho často na tomto vývojovém stupni vedla do vzdálených zemí, ukazovala mu, jak rozdílně se řeší v různých kulturách tentýž průběh života, jak rozdílné mohou být životní filozofie a náboženství ve svých vnějších aspektech, přestože mají tytéž základy. Z tohoto přehledu vzniká pravá tolerance. Tato tolerance už nemá co dělat se zbabělou pohodlností neosvobozeného Střelce, s předchozím strachem přiznat barvu, ukázat pozici, i když to přináší osobní nepříjemnosti.

Zde už Střelec pochopil, že někdy musí být neoblíbený, když chce druhým skutečně pomoci. Zde umí navzdory své typické slabosti také jednou říci „ne“ a nabídnout kontury a hájené plochy. Z plochého humoru počátečních stupňů by se zde mohla vyvinout pravá schopnost nadšení a radosti. Tady vyzařuje ze Střelce nezlomný optimizmus. Hledí na pozitiva života a nese tento názor jako olympijskou vlajku v ruce životem a působí na své bližní nadšeně a vítězně.

Střelec 6

  1. vývojový krok se svým kvantovým skokem posiluje více schopnosti bezděčného myšlení, autotelického chování. Zvláště počáteční, velmi silně vyjadřovaná potřeba působit na druhé, zde vytváří místo pro tiché přátelství a víru osvobozenou od misionářství.

Toto vnitřní naplnění umožňuje Střelci stát se snadno ke svým bližním v nejlepším smyslu velkorysým a přátelským, protože on sám se cítí také jako obdarovaný. Na tomto stupni našel svoji víru, cítí vývoj na sobě samém jako smysluplný a tato neviditelná spokojenost z něj vyzařuje. Dělá mu radost dopřát něco druhým nezávisle na jejich vděčnosti nebo potvrzení, jež jsou mu poskytovány právě tehdy, když už je neočekává.

Střelec 7

Tehdy se na 7. vývojovém stupni spojuje naděje spolu s humorem a rozvážnou tolerancí, takže se z něj často stává guru. Svým rozhledem a schopností vyhmátnout i v těžké situaci s okouzlující lehkostí to podstatné, slouží dezorientovaným současníkům jako ukazatel cesty a probouzí v nich opět ztracenou důvěru k životu.

Okouzlení ze střeleckého odkazu hledání smyslu je úplným osvobozením z guvernantského moralizmu, z kyselé hašteřivosti a skličující vážnosti. Svým smyslem pro humor zde umí Střelec ukazovat lidem v hluboké životní krizi cestu ke světlu. Levou rukou do nich nalije odvahu a nezaobírá se těžkostmi, jak to tak rád dělal na dřívějších vývojových stupních.

Touto činností se zdá být jako předurčen pro úřad pontifika, stavitele mostů, osobnost člověka přesahujícího dimenze. Zde je Střelec povolán k pravému kněžství. Tady už neposkytuje samolibá kázání obsahující vyčtené povrchnosti, ale predikuje osobně prožité. Zde se stal evangelistou, zvěstovatelem radostných poselství, jež cítí sám v sobě.

Střelec 8

V jeho nejvyšším, 8. stupni, se spojuje střelecká kvalita hluboké víry a důvěry s otevřeností s neutralitou opozičního znamení Blíženců. Zde stojí také pro hluboce věřícího Střelce vnější otázka, že k bohu vede mnoho cest a že není smysluplné dávat přednost jiné cestě před tou, v níž se může najít. Každou formu počátečního sebepodkuřování zde Střelec odkládá. V terminologii zenbuddhizmu by se dalo říci: „Tento Střelec nepáchne po osvícení, ačkoliv ho zde našel.“

Jeho nyní nalezená moudrost, jeho nyní nastupující stav vědomí, může být popsán odpovědí předka zenbuddhizmu Bódhidharmy. Na otázku čínského císaře, co je nejvyšším stavem, Bódhidharma řekl: „Otevřený a daleký, nic ze svatosti.“

z knihy Štěstí a seberealizace v horoskopu od Nicolause Kleina, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Volvox globator

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Vývoj znamení Střelec: Cesta důvěry 269b - Vývoj znamení Střelec: Cesta důvěry  MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Vývoj znamení Střelec: Cesta důvěry  OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Vývoj znamení Střelec: Cesta důvěry  monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

REKLAMA

MACA 100 g

vyladí hormony

149 Kč

REISHI prášek 100 g

dobrý cholesterol

249 Kč

MACA 100 tob.

vyladí hormony

349 Kč

KLOUB eso 100 kapslí

regenerace kloubů

999 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*