Vývoj znamení Blíženci: Cesta zprostředkování

Cesta Blíženců vede z doliny nevědomé upovídanosti k nejvyššímu stupni pravého vědění. Začíná jako nedůvěřivec zvěrokruhu (víra je dimenze charakteristická pro znamení Střelce), který sofisticky relativizuje každou smyslovost, a proto vede smyslově prázdnou, bezvýznamnou existenci.

REKLAMA

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč

CORDYCEPS FORTE

regenerace těla

899 Kč

SLUNEČNICE 500 g

dodá zdravé tuky

79 Kč

GOTU KOLA 100 kapslí

sladí hemisféry

469 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

blíženec inside02 - Vývoj znamení Blíženci: Cesta zprostředkování

Zpočátku je na tuto neutralitu dokonce pyšný a rád vyvěšuje svoji bezcennou korouhvičku oportunistického stanoviska. Z omezení svého opozičního znamení Střelce mu ještě úplně chybí cit pro etické aspekty života, pro tvořivý životní vývoj.

Stojí jako povrchní novinář proti svému stejně neosvobozenému protějšku pateticky moralizujícího kazatele (Střelec) a pozoruje ho jako úhlavního nepřítele. Jakmile dobrovolně usiluje o integraci s vlastnostmi protějšího znamení, má šanci dosáhnout svého cíle otevřeněji, bez předsudků k smyslovosti. Tato integrace stínů ztělesňujících opoziční znamení ve zvěrokruhu není nic jiného než pokus učit se milovat své nepřátele a dostat se tak do duševního středu věcí.

Labilní osa Blíženci/Střelec se zabývá tématy neutrality a ocenění, relativity a víry, účelu a smyslu, popisuje rozpětí mezi školním vzděláním (Blíženci) a moudrostí (Střelec). Může být označena jako osa poznání nebo také osa cesty a pokroku. Blíženci mají ve svém vzdušném, relativizujícím základním chováním k dispozici značný počet cest, kterými mohou v životě jít. Na začátku jejich putování jim ovšem ještě chybí pochopení, že všechny tyto cesty ústí do jediného cíle a že k dosažení cíle nemohou použít libovolnou cestu. Ještě jim chybí víra v cestu, schopnost syntetického přehledu vlastní Střelci — umění rozlišit cesty na vhodné a méně vhodné.

blíženec inside01 - Vývoj znamení Blíženci: Cesta zprostředkováníJejich rtuťovitý naturel kmitá čile okolo povrchu věcí a zpočátku ještě nemá schopnost rozlišit podstatné a nepodstatné. Jeho svižný intelekt mu napovídá, že v tomto světě je všechno relativní a ve své povrchnosti se domnívá, že relativita znamená také rovnocennost. Přidržuje se tohoto stanoviska po celou svou vývojovou cestu.

Blíženec 1

Blíženec 1 startuje se zneužíváním svého nádherného komunikačního daru, jejž nechává v rozpravě v nejpravějším smyslu slova zpustnout. Jeho radost z tlachání vede skutečně k potlačení každého vývoje.

Zneužívání intelektuálního potenciálu při vzdělání formou učení se zpaměti telefonnímu seznamu následně pomlouvané i odměňované charakterizuje smutné počáteční stupně vývoje Blížence. Touha vede k mottu: „Ve vědění je síla, vědění přináší schopnost" mít úspěch, jež se na začátku projevuje nízkými nešvary.

Blíženec 2

Ve svém 2. kroku už trochu autistický extrémizmus s potřebou profilovat vědomosti mizí. Ještě mnohem dřív — měřeno ostatními znameními zvěrokruhu — se vyvíjí přání výměny s ostatními lidmi. Na 2. stupni ještě zůstává komunikace omezena většinou na každodenní pomluvy, neboť musí ještě zatepla prodiskutovat všechny novinky. Nesmírná zvědavost tohoto znamení nezná na prvních vývojových stadiích morálních překážek.

Blíženec 3

Blíženec 3 se zvedá z hloubi drbavých dílčích polopravd i nervózní neustálé zvědavosti a začíná prosazovat svou schopnost všestrannosti jako prohnaný obchodník. Jeho tématem nyní je: „Vědění přináší moc a vztahy znamenají všechno." Protože se s kdekým — měřeno podle ostatních znamení — volně a lehce seznamuje, využívá ke svému prospěchu představivosti, s níž dokáže odhadnout potřeby a přání mnoha osob ze svého okolí. Jeho duchovní pružnost mu umožňuje druhé vychytrale obehrávat. Na 3. stupni se ještě rád rozptyluje četností obchodních aktivit, takže v jednotlivostech postrádá průraznost a významnost. Zůstává malým obchodníčkem bez velkého štěstí. Na svém 3. vývojovém stupni je ještě na hony vzdálen syntetickému přehledu svého opozičního znamení Střelce.

Blíženec 4

Blíženec 4 získává pomalu o něco hlubší základnu a používá jemu vlastní zprostředkovatelské nadání, například v interdisciplinární práci ve vědě. Jeho relativizující přístup k věcem ho udržuje svěže osvobozeného od fanatizmu a vědomí poslání. Na tomto stupni může ještě trochu integrovat etické elementy. I zde se vyhýbá vědě a výzkumu, pokud obsahují náboženská hlediska, ale je otevřený například genové technologii bez etických brzd. Bezostyšné zvědavosti Blíženců 2 a 3 se zde může transformovat v žízeň po vědění bez moralistických pochyb. V zeslabené formě zde také ještě působí neřízeně mnohostranná učenlivost zasahující do smyslovosti bez pravého vedení.

Blíženec 5

5. vývojový stupeň integruje aspekt významu myšlení a jednání už podstatně víc. Rychlé chápání a živá inteligence se už nepoužívají jako úskočná vychytralost k podvodu méně flexibilního a pohotového bližního.

Znenáhla pociťuje prosazování svědomitých závazků vlastního talentu vůči druhým a nikoli proti nim. Začíná chápat svoji schopnost jako prostředníka k vyšším světům.

Jako Merkur, mytologický syn boha Dia a smrtelné matky Maji, rozumí jak řeči nebes, tak země a umožňuje komunikaci mezi těmito světy jako tlumočník. Tak v sobě nesou Blíženci, Merkurovo znamení, od tohoto vývojového stupně nadání zprostředkovatele. Tento náhle nutný rychlý dar chápání a flexibilní inteligence se mohl vyvíjet v zvědavých předstupních a nyní se rozvinout do plného květu.

Na těchto stupních se dává zcela do sociálních služeb. Už nepomýšlí vychytrale na vlastní výhodu, ale stává se hlásnou troubou lidí, jimž chybí vyjadřovací schopnosti. Blíženec je zde jako přímluvce a vykladač. Jeho schopnost rešerše odkrývá neutrálně a přesto všem viditelně sociální nepřístojnosti a politické intriky. Bez nich by nebyla žádná aféra Watergate nebo odhalení Amiga.

Blíženec 6

Blíženci 6 se šplhají na stupeň autotelického zprostředkování nezkaleného ani snahou o vlastní výhodu, ani špatně pojatou sociální službou druhým. Tato forma pravé neutrality jim propůjčuje nadání stát se katalyzátorem procesů.

Veselá a otevřená přítomnost tohoto typu dává i bez jeho další přítomnosti možnost průběhu i obtížných vývojových procesů, které by mohly bez jeho nápomocné neutrality uváznout na mrtvém bodě. Vzdušná přítomnost osvobozených Blíženců působí náhle u obtížných problémových postojů uvolněně. Blížencům nejde na tomto vývojovém stupni o určitý výsledek, naopak prožívají dar zprostředkování jako takový a kvůli němu samému, kdy tento poskytuje zážitky zcela sám od sebe. Možná sláva zde zavádí k přehnané angažovanosti. K vědění dochází pomalu, podle schopnosti umět mlčet v pravý čas, která počátečnímu Blíženci ještě zcela chybí.

Blíženec 7

Na stupni 7 se prohlubuje bezděčnost ve zprostředkování a v zisku z vědění. Tato rostoucí nestrannost působí stále víc na přístup k pravému myšlení a pravé řeči. Vědění už není naučené studování, zvědavé objevování, ale může být současně využíváno volně takřka z ničeho. Bezděčností je uvolněna cesta k uloženým vědomostem, velkým idejím života, popisovaným v ezoterických kruzích často jako kronika Akaši, jako x-tá dimenze, v níž existuje všechno vědomé a vědoucí. Zde už není já to vím, ale „je to ve mně", v mém „vyšším vnitřním Já".

Blíženec 8

Na posledním 8. vývojovém stupni začíná pocit: „myslí ve mně" a „mluví mým prostřednictvím". Z počátečního povrchního žvanila zvěrokruhu se stal zvěstovatel pravd, který se naučil soustředit svá slova na podstatné věci. Už nemluví o druhých, ale zprostředkovává poselství jednoty. Jeho vědomí je nyní otevřené a široké.

z knihy Štěstí a seberealizace v horoskopu od Nicolause Kleina, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Volvox globator

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Vývoj znamení Blíženci: Cesta zprostředkování269b - Vývoj znamení Blíženci: Cesta zprostředkování MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Vývoj znamení Blíženci: Cesta zprostředkování OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Vývoj znamení Blíženci: Cesta zprostředkování monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

GOTU KOLA FORTE

vyšší inteligence

899 Kč

ACAI BERRY 100 tob.

doplní antioxidanty

469 Kč

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč

KOTVIČNÍK 50% 20g

vyladí hormony

199 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*