Voda – pozitivní energie lásky a vděčnosti

Co vás napadne, když pomyslíte na vodu? Oceány a řeky? Možná déšt' nebo voda, kterou pijete každý den. Okolo sedmdesáti procent této planety, kterou nazýváme svým domovem, je pokryto vodou a lidské tělo také tvoří zhruba ze sedmdesáti procent voda. Bez vody bychom nemohli existovat a neexistovala by ani země tak, jak ji známe. Voda je důležitá a nenahraditelná.

REKLAMA

ENERGIZÁTOR 30 ml

vyšší energie

2391 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč

CORDYCEPS FORTE

regenerace těla

899 Kč


Kapky vody.
foto: Pixabay
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Mnoho let jsem fotografoval krystaly, které vytvářela mrznoucí voda. Ale vždycky nefotografuji krystaly tak, jak je nacházím. Většinou nejprve vodu vystavím účinkům psaného slova, pak ji zmrazím a pak porovnávám různé krystaly, které vzniknou. Různé vzorky vody se mohou jevit jako stejné, ale pokud je jeden ze vzorků vystaven působení pozitivních slov jako třeba „děkuji“ a jiný je vystaven slovům negativním jako například „hloupý“, vytvoří tyto dva vzorky naprosto odlišné typy krystalů.

Krystaly vytvořené pod vlivem slova „děkuji“ jsou vyrovnané a dobře utvářené, zatímco ty od slova „hloupý“ jsou zdeformované a narušené. Na utváření krystalů se odráží energie těchto slov a krystaly jsou v závislosti na těchto slovech bud‘ krásné, nebo nevzhledné.

Vzhledem k tomu, že naše těla se skládají ze sedmdesáti procent z vody, můžeme z těchto krystalů vyvozovat skutečnost, že i voda v nás obsahuje energii slov. Takovéto přesvědčení nebude pravděpodobně nijak přehnané, protože krev často popisujeme slovy jako hustá, řídká, špatná a čistá. Pokud o vodě přemýšlíme vzhledem k její kvalitě, pak je jednodušší pochopit energii, kterou voda obsahuje.

Co můžeme udělat proto, abychom veškerou vodu ve svém těle vyčistili? Jak už jsem řekl, vystavování vody působení kladných slov mělo za následek vytváření krásných krystalů a to je naše odpověd‘. Prostě používejte denně kladná slova.

Lidé, jejichž mluva je plná slov, jako je „děkuji“ a „miluji tě“, v sobě mají vodu čistou a krásnou. Zatímco lidé, kteří používají negativní vyjádření jako „ty idiote!“ a „to není k ničemu“, mohou očekávat, že voda v jejich těle bude zkažená a ošklivá.

Často se mě lidé ptají: „Jaká slova jste použil k vytvoření těch nejkrásnějších krystalů, jaké jste kdy vyfotil?“ A má odpověd‘ je vždy bez váhání tato:  „Láska a vděčnost.“ Právě tento krystal je na obalu této knihy. Když je voda vystavena slovům „láska a vděčnost“, je plná ohromné radosti. Pokud se podíváte na krystal na obálce knihy, bude vám jasné, proč to říkám. Když máte neustále myšlenky plné lásky a vděčnosti, jednoduše se neubráníte pozitivní změně. Tyto myšlenky změní vodu ve vašem nitru a výsledkem bude zcela jistě změna vašeho já.

V této knize se zaměřím na tato slova (láska a vděčnost) a podělím se s vámi o některé své myšlenky, jak využít jedinečnou  schopnost vody přenášet vibrace a rezonanci. To vám pomůže přijmout změnu a žít pozitivnější a št’astnější život.

Rovnováha mezi dáváním lásky a přijímáním vděčnosti

Jaká si myslíte, že je nejpodstatnější energie, která je nezbytná k udržení lidského života? Samozřejmě láska a vděčnost. Nejdůležitější forma energie, kterou na této Zemi máme, je schopnost někoho zcela a čistě milovat a být plný vděčnosti, když nás někdo zachrání v zoufalé situaci. Pravděpodobně si vzpomenete na jednu či dvě situace, kdy k vám přišla energie lásky a vděčnosti právě v okamžiku, kdy jste to potřebovali. V našem životě to jsou nepostradatelné síly.

Můžete si říkat, proč jsem vodu nevystavil slovům „láska“ a „vděčnost“  odděleně. Jednou mě napadlo vystavit vodu oběma slovům současně a výsledné krystaly byly značně odlišné. Zde je mé vysvětlení, proč jsou tyto krystaly ty nejkrásnější: láska je energie, kterou dáváme ostatním, a vděčnost je vlastně láska, kterou my přijímáme od ostatních. Jinými slovy, nejlepší forma energie je výsledkem rovnováhy mezi energií dávání a energií přijímání.

Pokud tuto mocnou energii chceme využít jako vůdčí sílu v životě, nestačí pouze energie dávání. Stejně tak nestačí energie pouhého přijímání. Náš život bude krásný jen tehdy, když se láska i vděčnost spojí dohromady v harmonický celek. Stejná harmonie pohání Zemi i vesmír.

Slova jsou vibrace

Když se podíváte na krystaly vytvořené čistou vodou a krystaly vytvořené vodou znečištěnou, není mezi nimi příliš patrný rozdíl. Takže pokud to není druhem vody, co ovlivňuje utváření krystalů? Odpověd‘ zní, vibrace.

Slova jsou určitým druhem vibrace. V bibli se píše: „Na počátku bylo slovo,“ a v Japonsku existuje přísloví, které zhruba přeloženo znamená: „Slova nám přinášejí dobrý i zlý osud.“ Slova a jazyk jsou nedílnou součástí naší společné historie.

Slova, která používáme, se dlouho vyvíjela. Tento proces se podobá vývoji v přírodě.  Ze všech slov, která se časem vyvinula, jsou podle mého názoru nejkrásnější láska a vděčnost. Všichni ve svém životě tyto ctnosti hledáme. Láska a vděčnost vytvářejí harmonii, která se nalézá všude v přírodě. Tato harmonie je tak mocnou silou, že pravděpodobně přesahuje naše chápání. I když se nám může zdát, že v jednotlivostech panuje chaos, v konečném důsledku je to harmonie.

A proto i když možná nepocítíte okamžité důsledky narušení rovnováhy mezi láskou a vděčností, bude to na vás mít nakonec negativní vliv. Výsledkem je většinou bolest a smutek. Někdy je harmonie celé lidské rasy díky nedostatku lásky a vděčnosti uvržena do chaosu, který se projevuje přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení a tsunami. Zastávám teorii, že tento fenomén katastrof je důsledkem narušení energie lásky a vděčnosti.

Někdo může tuto myšlenku považovat za absurní. Je pravda, že tato teorie není vědecky podložena, ale počátky veškeré vědy můžeme najít ve fantazii a snech. Nedávné absurdní myšlenky jsou dnes už vědecky prokázány. Nikdy nemůžeme doufat, že pochopíme svět, pokud nedáme svým myšlenkám volnost.

Doufám, že každý, kdo vezme do ruky tuto knihu, si uvědomí energii lásky a vděčnosti, kterou v sobě má, a podělí se o toto zjištění s ostatními. Ovlivní tak i další lidi a ti se pak o svou zkušenost podělí s dalšími. Uvědomění si lásky a vděčnosti má moc přinést štěstí lidem kolem vás, a dokonce všem lidem na světě.

Připojte se ke mně na následujících stránkách  této knihy při objevování moci slov a vibrace a energie lásky a vděčnosti.

z knihy Zázračná voda od Masaru Emoto

REKLAMA

ENERGIZÁTOR 30 ml

vyšší energie

2391 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

MUAY KRÉM 100 g

odstraní bolest

349 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*