Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze

„Následující článek přibližuje jedno z mnoha pojetí naší iluzorní reality, zahrnující mimo jiné svět externalizovaných bytostí, které z nás mohou vysávat energii. Pokud náš systém víry zahrnuje tyto entity, následující text nám poradí, jak se je odhalit a následně jak se jich zbavit. Teprve poté budeme schopni tento koncept vlastního vnímání reality opustit.“

REKLAMA

GOTU KOLA FORTE

vyšší inteligence

899 Kč

ENERGIZÁTOR 30 ml

vyšší energie

2391 Kč

MACA BIO 1kg

vyladí hormony

349 Kč

HERCAMPURI

zdraví z Peru

419 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Ať už se vám to líbí, nebo ne, entity jsou všude kolem vás v poli čtvrté dimenze. Pokud vás přitáhlo téma tohoto článku, předpokládám, že už máte nějakou zkušenost s výzvami, jež mohou entity ve vaší blízkosti přinášet.

Toto téma je v západní kultuře tak trochu tabu – je to jedno z témat, o němž mají lidé obavy hovořit, aby nebyli označeni za blázny nebo snílky, takže jsem chtěla prolomit ledy a vnést do této problematiky o něco víc světla. Nechci tvrdit, že jsem fontánou znalostí o tomto tématu, ačkoliv s ním mám mnoho zkušeností v rámci své role na poli duchovního vývoje.

Termín „entita“ může být poněkud zavádějící, takže jej malinko vysvětlím, než se zaměříme na entity, s nimiž se lidé obvykle setkávají. Existují tři hlavní typy entit:

REKLAMA
anděl strážný - Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze
  1. duch poutaný k zemi (pozemský duch)

  2. bytosti vyšších dimenzí

  3. negativní nonhumánní entita

Nejvíce se zaměříme na poslední typ, ačkoliv bude užitečné představit je všechny.

Hlavní typy entit

  1. duch poutaný k zemi

Obvykle se jedná o inkarnovaná lidské stvoření, jež se po smrti těla duchovně neposunula. Zůstávají zde ve formě ducha, dokud nejsou připravena posunout se dále. Obvykle jsou připoutána k formě svým strachem nebo ztrátou. Často jsou svázána s určitým místem a mimo něj nejsou schopna existence. Mohou být přátelská, nezbedná nebo vyloženě zlá. Duchové poutaní k zemi mohou být někdy obtížní, ačkoliv do kontaktu s inkarnovanými lidskými bytostmi vstupují zřídkakdy. Tímto druhem entity se však v tomto článku zabývat nebudeme. Chtěla jsem jej zmínit jen proto, abych vysvětlila rozdíly.

  1. bytosti vyšších dimenzí

Jsou to stvoření, jejichž vědomí je soustředěno ve čtvrté dimenzi a výše. Občas mají zájem o kontakt s bytostmi z třetí dimenze, jako jsou lidé. Od negativních nonhumánních entit (viz níže) se liší tím, že mají individuální duši. Vyskytují se ve všech tvarech, formách a napříč všemi dimenzemi. Některé bytosti vyšších dimenzí jsou laskavé (například andělé), jiné jsou zlé a další něco mezi tím.

Bytosti vyšších dimenzí jsou velmi složité. Ty manipulativní často číhají na senzibilní jedince schopné vidět za clonu, kde se prezentují jako bytosti „laskavé“. Mohou to být mistři klamu. V dnešním duchovním světe existuje hnutí „falešné lásky a světla“, které je zcela zmanipulované a ovládané zlými bytostmi této kategorie.

  1. negativní nonhumánní entity

To jsou ty, jež mají lidé obvykle na mysli, když říkají, že mají entitu ve své blízkosti a jimi se budeme zabývat ve zbytku článku.

Jsou to ty entity, které často posednou lidi a přežívají uvnitř jejich hostitelského energetického těla. Chovají se jako parazité a jejich hostitel o nich nemá nejmenší tušení. Někteří lidé vládnou vizuálními psychickými schopnostmi, které jim umožňují proniknout do čtvrté dimenze a „spatřit“ je. Popisují pak jejich různé druhy, tvary a velikosti. Lidé obvykle zmiňují chapadla nebo háčky přisáté k jejich energetickému poli. Nejběžnějším zdrojem jejich potravy je emocionální energie. Nemají individuálního ducha, ačkoliv mohou jako jedinci jednat. Jejich duše a vědomí je kolektivní a existují jako část společného vědomí.

Většina z nich vlastně není zlá, řídí se jen svým parazitickým instinktem, mají zkrátka hlad. Pěstují si svou potravu – emoce, stejně jako lidé chovají dobytek. Velmi obratně se naučili otáčet emocionálním kohoutkem svého lidského hostitele, takže kdykoliv jsou hladové, mohou se nasytit emocionální energií. Hledají jakoukoli emocionální zranitelnost a nerovnováhu a přesně tam pak také zabodnou svůj sosák. Když jsou hladoví, otočí kohoutkem a hltají emocionální nektar, jenž začne proudit.

Proč mám ve svém poli entitu?

Takže máte ve svém poli parazitickou entitu? Víte, že něco není v pořádku? Vysává vám energii? Aktivuje vaše emoce? Krmí se vámi? Jste kvůli ní nemocní?

V podstatě se to děje jen proto, že to umožňujete. Překvapuje vás to? Nejspíš to umožňujete na nevědomé úrovni, ale stále máte moc ve svých rukou. Entita nechce být spatřena. Má zvláštní zájem na tom, aby zůstala neviditelná. Chce koexistovat se svým hostitelem bez jeho vědomí. A nechce hladovět.

Kdo je obzvláště ohrožen útokem entity?

Dokud jste lidská bytost (Homo Sapiens), jste útokem ohroženi, protože lidský druh byl k tomuto účelu vyšlechtěn. Nikdo není imunní. Ačkoliv čím se stáváme přítomnějšími a osvícenějšími, je pro ně mnohem těžší nás ošálit.

Obzvláště jsem si všimla, že lidé, kteří užívají drogy či léky nebo se znecitlivují různými činnostmi (TV, alkohol, nadměrné hraní počítačových her), mají s entitami největší zkušenosti. Pomocí drog rozšiřujících vědomí (jako jsou například psychedelika) se jedinec dostává z normálního stavu do stavu prudce rozšířeného vědomí a míjí při tom několik důležitých a nezbytných evolučních mezníků. Vytváří se tak slepé místo, kterého si člověk, jenž drogu užil, nevšimne. A nemusí si ho všimnout celé roky – někdy až do konce života. Tlumicí a otupující léky poskytují entitě dokonalou příležitost živit se emocemi, jež byly těmito drogami potlačeny.

Co s tím můžete dělat?

Zde je klíč k tajné komnatě. Uvnitř vás je něco, co se k vám přisálo. Bude to blokáda, zkreslení nebo tlačítko. Entita může ve vašem poli existovat pouze tehdy, když se má k čemu přisát.

Jedním z nejúčinnějších řešení je převzetí plné zodpovědnosti za skutečnost, že entita je zde proto, že jste jí k tomu udělili souhlas.

Entity se živí emocemi všeho druhu. Jaké jsou vaše emocionální spouštěče? Zažíváte některou z níže vyjmenovaných emocí?

Obviňování druhých, zlost, pocit oběti, paranoia, strach, vina, deprivace, obavy, sebelítost, neschopnost vydržet o samotě, sebeznevažování, pocit bezcennosti nebo že nejste dost dobří, nedostatek motivace, nejistota, netrpělivost, roztrpčení, žárlivost, deprese, znechucení, ochuzení, nedocenění, podrážděnost, pocit uvěznění, hlava v oblacích, popírání temnoty, vyhýbání se realitě, vše bude v pořádku, ovládání…

Pokud jsou vám některé z emocí dobře známy (tzn. často se k vám vrací) a čtete tento článek, je pravděpodobné, že i vy máte entitu, která se jimi živí a ždímá je z vás, aby se nasytila.

Povědomí a přijetí jsou prvními kroky k převzetí kontroly. Dalším krokem je pochopení, že entity jsou normální; většina lidí je má ve svém poli, aniž by si je uvědomovala. Svět je ve skutečnosti jedním velkým kotlem emocí, dokonalým bufetem pro obtížné škůdce.

Pracujte na vlastním zlepšení

Nejdůležitější, co můžete udělat, je pracovat sám na sobě. Skutečně je to takto jednoduché. Jakmile odstraníte zdroj potravy – napjaté emocionální zkreslení, nebudou se mít čeho chytit a odpadnou.

Je také nezbytně nutné, abychom nepopírali emoce. Protože sebepotlačování a sebepopírání rovněž vytváří „šedé“ zóny, kde se mohou skrývat. To, co hledáme, je autentické nezaujaté emocionální sebevyjádření, které je v souladu se zdrojem. Entity se živí právě tímto zkreslením.

Jsou lidé, kteří umí z druhých entity sejmout a také to dělají. Zní to jako ideální řešení. Přechodně to může fungovat, NICMÉNĚ dokud se budete potýkat s energií, která je na počátku přilákala, jednoduše k sobě přitáhnete další entitu a pak další a další, DOKUD neuvolníte své pouto k emocím, které je drží uvnitř. Nikdo jiný to za vás neudělá. Je to součást duchovní cesty znovuuvědomění si svého skutečného já. Nechte se inspirovat a povzbudit dalšími (katalyzátoři a empatikové vám je pomohou ve vašem poli najít), ale tu cestu musíte projít jen a jen sami.

REKLAMA
anděl strážný - Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze
Uvolněte uvězněné emoce. Zbavte se emocionálních pout a nezbude místo, na němž by se k vám mohla entita přisát. Většina lidí to musí učinit několikrát – pro každou příčinu zvlášť, s časovým odstupem a skrze různé úrovně vibračního vědomí. Neexistuje rychlé řešení. Jedná se o velmi účinný způsob urychlení průchodu duchovní cestou, protože vytváříte prostor pro příval vyššího vědomí v místě, kde jste byli dříve zablokováni. Nastavení tohoto „Oponujícího vědomí“ jako zrcadla svým vlastním omezením je účinnou cestou k mistrovství.

Co ještě může pomoci?

Poohlédněte se po nějaké duchovní práci, která vám pomůže respektovat a uvolnit zkreslení, vnitřní napětí nebo emocionální blokády. Ať už však děláte jakoukoliv práci, klíčem je vědomě přenést vaši pozornost k těmto blokádám. Práce se zvukem či pohybem, ale i jakákoliv další práce, která uvolňuje zkříženou energii vám může pomoci, pokud ji vykonáváte vědomě.

Některým může pomoci vedená meditace. Na audiostránce webu Openhand máme sbírku různých meditací k urychlení spirituální cesty. Všechny vám pomohou zbavit se pout. Napadlo mě nahrát meditaci určenou speciálně k uvolnění vnitřních blokád za účelem očištění vašeho pole od entit. Takže speciálně k tomuto článku jako dárek ze srdce pro vás přikládám svou poslední vedenou meditaci. K poslechu stačí stisknout Play, nebo klikněte na odkaz ke stažení a kupte si vlastní kopii.

Chcete-li se zbavit entit, pamatujte, že klíčové je uvolnit vlastní blokády tak, aby se entity neměly kam přisát, vše ostatní bude fungovat pouze po přechodnou dobu. (zdroj: www.in5d.com)

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze269b - Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Jak se zbavit negativních bytostí čtvrté dimenze monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

CAMU CAMU 100g

doplní vitamin C

369 Kč

GOJI 1 kg premium

zrychlí metabolismus

729 Kč

MACA 250 g BIO

vyladí hormony

194 Kč


1 Comment

  1. Dobrý večer,potrebovala by som poradiť zo zlou entitou ktorá bola na mňa uvalená vraj od ženy po 40 r.a ktorá by mala byť v mojej blízkosti .Ďakujem vám

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*