Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné?

A věděli jste také, že od vzniku zvěrokruhu před více než 3000 lety se obloha změnila, takže tradiční znamení zvěrokruhu neodpovídají těm skutečným? Pokusím se zde uvést vědecké vysvětlení těchto otázek a zároveň vám pomůžu nalézt vaše skutečné znamení. Začněme představením některých astronomických pojmů, které vám snad pomohou zčásti porozumět geometrii a fyzice rotace Země kolem Slunce a zdánlivému pohybu objektů na obloze.

REKLAMA

CBD olej 5% 10 ml

klid a spánek

599 Kč

GOTU KOLA 100 kapslí

sladí hemisféry

469 Kč

CORDYCEPS 100 g

zpomalí stárnutí

319 Kč

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

899 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Chtěl bych upozornit, že hlavním cílem tohoto článku je ukázat, jak spolu astronomie a znamení zvěrokruhu souvisí, a napsal jsem jej jen pro zábavu! (koneckonců, lidé se mě často ptají na horoskopy, protože jsem astronom!) Není mým úmyslem probírat do hloubky opodstatněnost astrologie a předpovědí. Pouze vám coby astronom nabízím osobní názor, pokud máte zájem.

Úvod

Zvěrokruh a astrologie jsou běžné pojmy v mnoha zemích západní civilizace. Průzkumy ukázaly, že přibližně 90 % lidí ví, jakého jsou znamení, a téměř polovina pravidelně čte horoskopy. Astrologické sloupky pomáhají prodávat miliony novin a časopisů; jsou také populárním tématem v televizi a rádiu. Přestože pouze malé procento lidí přiznává, že bere horoskopy vážně, drtivá většina není obeznámena s astronomickými koncepty stojícími za jejich znamením.

Astrologie vznikla v Mezopotámii přibližně před 3000 lety. Staří Babyloňané prováděli metodická pozorování noční oblohy a stavěli velké observatoře, kde kněží studovali oblohu a nebeská tělesa, o kterých se domnívali, že řídí život a události na Zemi. Tehdy lidé věřili, že objekty na obloze jsou připojeny k průhledným nebeským sférám, a jejich pohyb je způsoben tím, jak tyto sféry obíhají kolem Země. Lidé si všímali, jak skupiny jasných hvězd na noční obloze tvoří výrazné vzory nazývané konstelace, které byly v minulosti připisované mytologickým postavám. První astronomové zjistili, že konstelace hvězd se objevují a mizí v závislosti na ročním období. Stejně tak byl pozorován pohyb Slunce a Měsíce ve vztahu k pevně danému pozadí hvězd a jejich konstelací. Země cestuje vesmírem a rotuje kolem Slunce po oběžné dráze, která je přibližně kruhová. Pokud bychom nakreslili čáru od středu Země ke středu Slunce, vybarvila by tato čára při obíhání Země kolem Slunce ve vesmíru plochu, která se nazývá rovina ekliptiky, jak je ukázáno na obrázku 1.

11e - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné?

Obrázek 1: rovina ekliptiky a systém ekliptických souřadnic

Podle svých pozorování noční oblohy dospěli starověcí astronomové k závěru, že Slunce během celého roku „vstupuje“ nebo prochází různými konstelacemi. Z pohledu ze Země pozorovali, že Slunce, Měsíc a další planety viditelné pouhým okem, míjí v průběhu roku na obloze oblasti, ve kterých se nachází dvanáct specifických konstelací. Jedná se o konstelace, které by protnula rovina ekliptiky, pokud bychom ji rozšířili dále do vesmíru. Tyto konstelace tvoří zvěrokruh. Mnoho lidí tehdy věřilo, že datum narození, čili znamení zvěrokruhu, výrazně ovlivňuje chování, emoce a osud člověka.

Astronomové přiřadili souhvězdím zvěrokruhu konkrétní vzory, které připomínaly tvary zvířat a lidských bytostí. Konstelace zvěrokruhu ve skutečnosti na obloze tvoří pomyslný pás, který se rozprostírá v oblasti asi osm stupňů nad a pod rovinou ekliptiky. V každém okamžiku během jednoho roku se Slunce nachází mezi Zemí a jednou z těchto konstelací, jak lze vidět na obrázku 2.

zodiac - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné?

Obrázek 2: Pás zvěrokruhu a zdánlivá poloha souhvězdí vzhledem k Zemi a Slunci.

Jarní a podzimní rovnodennosti

Z hodin zeměpisu víme, co je to zemský rovník. Pokud bychom jej rozšířili dále do vesmíru, abychom jej mohli pozorovat ve vztahu k hvězdám, viděli bychom to, co je v astronomii označováno jako světový rovník. Protože je zemská osa otáčení nakloněna vzhledem k ekliptice (zdánlivé dráze Slunce) o 23.5 stupňů, neleží s ní světový rovník v jedné rovině, ale protínají se pod úhlem 23,5 stupně, jak je ukázáno na obrázku 3. Dva místa na obloze, kde se tyto dvě roviny protínají, se nazývají body rovnodennosti. Jarní rovnodennost je bod v místě, kde zdánlivý pohyb Slunce podél ekliptiky vzhledem k hvězdám protíná světový rovníkem směrem z jihu na sever, obvykle k němu dochází kolem 21. března. Podzimní rovnodenností pak nazýváme bod, kdy zdánlivý pohyb Slunce protíná světový rovník směrem ze severu na jih, obvykle kolem 21. září. Datu jarní rovnodennosti tedy odpovídá první jarní den a datu podzimní rovnodennosti zase první podzimní den. Během rovnodennosti má den na Zemi 12 hodin a noc rovněž 12 hodin.

equatorial - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné?

Obrázek 3: světový rovník, roční období a rovnodennost

Precese rovnodennosti

Rotace Země kolem své osy způsobila, že její tvar není dokonale kulatý, a oblast kolem rovníku je „vyboulená“. Protože je rovník nakloněn vzhledem k oběžné dráze Země kolem Slunce, je i vyboulená oblast Země kolem rovníku nakloněná vzhledem k rovině, podél které cestují Slunce a Měsíc. Gravitační síla Měsíce a Slunce působí na rovníkovou oblast Země a snaží se ji srovnat s rovinou ekliptiky. Tato síla spolu s rotací Země kolem své osy, obíháním Země kolem Slunce a Měsíce kolem Země způsobuje, že Země kolísá kolem své osy otáčení. Podobně jako když roztočíte káču. Tento pohyb se nazývá precese. Právě toto kolísání roviny rovníku způsobuje, že se průsečnice rovin ekliptiky a rovníku pohybuje. Jak bylo uvedeno výše, průsečík těchto dvou rovin udává, kde na zvěrokruhu dochází k jarní a podzimní rovnodennosti. Tato průsečnice se kvůli kolísání pohybuje po zvěrokruhu.

precession - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné?

Obrázek 4: precese Země kolem své osy

Obrázek 4 ukazuje schéma zemské precese. Tento efekt postupně mění místo na zvěrokruhu, na které dopadá bod rovnodennosti. Trvá přibližně 2150 let, než se rovnodennost posune o 30 stupňů neboli 1/12 ekliptiky. Tato precese znamená, že jarní rovnodennost před 2000 lety zrovna vstupovala do znamení Ryb a nyní téměř vstupuje do souhvězdí Vodnáře. (Proto řada astrologů tvrdí, že vstupujeme do epochy Vodnáře.)

Prodloužená zemská osa obkresluje kuželovitý tvar s časovým cyklem či periodou 26 000 let. Ze zemské precese vyplývá, že ačkoliv je v současné době Polárka hvězdou nad naším severním pólem, přibližně za 13 000 let bude severní polární hvězdou Vega a až za dalších 13 000 let opět Polárka, jak ukazuje obrázek 5. Kvůli zemské precesi je proto konstelace za Sluncem v současnosti odlišná od té, kterou astrologové předpokládali.

precession - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné?

Obrázek 5: Kruhová dráha, kterou severní pól opisuje v důsledku precese Země

Souhvězdí zvěrokruhu v současnosti

Na rozdíl od znamení zvěrokruhu v astrologii se astronomická souhvězdí rozlohou velmi liší. Pokud o obloze uvažujeme jako o obrovské kouli, lze oblasti, které různé konstelace pokrývají, poměrně přesně odvodit. Slunce se mezi Zemí a určitým souhvězdím nachází určitý počet dní.

Tato doba se liší kvůli tomu, že souhvězdí mají různou velikost, že ekliptika neprochází vždy stejně velkou částí daného souhvězdí a že rychlost Země na oběžné dráze kolem Slunce není vždy stejná. Slunce tak například stráví 44 dní mezi Zemí a největším souhvězdím – Pannou, ale jen šest dní mezi Zemí a Štírem.

Hranice souhvězdí byly určeny Mezinárodní astronomickou unií (IAU) v roce 1930. V podstatě šlo o zmapování, které mělo za cíl zefektivnit práci astronomů. Před 2000 lety bylo v našem zvěrokruhu 12 souhvězdí. V současnosti prochází naše ekliptika hranicemi 13 konstelací, 12 známých a jedné nové, která je známa jako Ophiuchus (či Hadonoš). Ten je vyobrazován jako muž nesoucí hada. Pozice jeho těla rozděluje hada do dvou částí: Serpens Caput a Serpens Cauda.

Hadonoš se nachází poblíž středu Mléčné dráhy uprostřed oblaků molekulárního vodíku a prachu. V tomto souhvězdí se nachází i Barnardova hvězda, která však není jeho součástí. Tato hvězda má nejrychlejší vlastní pohyb po obloze ze všech hvězd. A ještě poznámka: za několik stovek let už ekliptika nebude procházet Štírem, ale bude zahrnovat i souhvězdí Orion.

Většina astrologů používá pro určení velikosti souhvězdí zvěrokruhu jiný systém. Ekliptika (což je i název zřejmé dráhy Slunce na obloze, která vytvoří kruh 360 stupňů) je jednoduše rozdělena do dvanácti stejných částí (každá 30 stupňů), což odpovídá počtu měsíců v roce (pouze pro větší pohodlí). Začátek ročního cyklu označuje první bod Berana, tj. bod na obloze, kde se ekliptika a rovina rovníku protínají – jinými slovy jarní rovnodennost. Před 2000 lety byl tento průsečík v souhvězdí Berana, ale v dnešní době se nachází v souhvězdí Ryb, což z něj dělá počáteční bod aktuálního zvěrokruhu sluneční soustavy.

Vaše skutečné znamení zvěrokruhu

Následující tabulka uvádí data, kdy se Slunce nachází uvnitř hranic určitého souhvězdí zvěrokruhu tak, jak je v roce 1930 určila Mezinárodní astronomická unie (čili období skutečných znamení zvěrokruhu).

Data se mezi lety mohou lišit až o dva dny, podle přestupného roku. Sloupeček současné znamení uvádí skutečné datum, kdy se Slunce nachází uvnitř hranic konkrétního souhvězdí.

Znamení

Význam

Astrologické

(tropické)

znamení

Astrologické

(současné)

znamení

Dnů

Aries

Beran

21. 3. – 20. 4.

18. 4. – 13. 5.

25

Taurus

Býk

21. 4. – 21. 5.

13. 5. – 21. 6.

39

Gemini

Blíženci

22. 5. – 21. 6.

21. 6. – 20. 7.

29

Cancer

Rak

22. 6. – 22. 7.

20. 7. – 10. 8.

21

Leo

Lev

23. 7. – 22. 8.

10. 8. – 16. 9.

37

Virgo

Panna

23. 8. – 22. 9.

16. 9. – 30. 10.

44

Libra

Váhy

23. 9. – 23. 10.

30. 10. – 23. 11.

24

Scorpio

Štír

24. 10. – 22. 11.

23. 11. – 29. 11.

6

Sagittarius

Střelec

23. 11. – 21. 12.

17. 12. – 20. 1.

34

Capricorn

Kozoroh

22. 12. – 20. 1.

20. 1. – 16. 2.

27

Aquarius

Vodnář

21. 1. – 20. 2.

16. 2. – 11. 3.

23/24

Pisces

Ryby

21. 2. – 20. 3.

11. 3. – 18. 4.

38

zdrojový článek: www.ast.cam.ac.uk

překlad: Siw

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné?269b - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné? MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné? OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Věděli jste, že vaše znamení nemusí být správné? monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

899 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

KOTVIČNÍK 90% 20g

nakopne hormony

299 Kč

KŘEMELINA 150 g

posílí kosti, vlasy, kůži

169 Kč


2 Comments

  1. Je třeba si ujasnit rozdíl mezi znamením a souhvězdím. Astrologie používá znamení. A ta začínají 0°Berana v okamžiku Jarní rovnodennosti. Nyní kolem 20.3. Nějaká precese se tu neuplatní. Leda v tom, že tzv. souhvězdí na pozadí se posouvají vůči tomuto 0° Berana, a pro výpočty termínových horoskopů musíte tuto precesi (SVP, cca 1° za 72 let) započíst do korekce. Jinak nic. CHI

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*