Nepřátelské entity, které se živí strachem

Úzkost, deprese a strach jsou emoce, se kterými se potýká nejeden z nás. Denně čelíme tlakům těchto pocitů. A příčiny? Obavy, zda se svou prací zavděčíte nadřízenému, strach z nedostatku peněz, deprese způsobená pocitem okleštěnosti v rutinní práci, která nás nebaví. Úzkost ze strachu, že nenajdu práci jinou, pokud budu chtít v tomto směru podniknout změny. To jsou jen některé příklady zdroje našich obav.

REKLAMA

ENERGIZÁTOR 30 ml

vyšší energie

2391 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Málokdo se pozastaví nad tím, zda na naši psychickou pohodu může útočit i něco jiného, než naše vnitřní rozpoložení a stav mysli. Mohou existovat energie či duchovní bytosti, které se na nás mohou nalepit, ovlivňovat to, jak se cítíme a manipulovat s našimi náladami?

Rudolf Steiner ve svých pracech vysvětluje fenomén energií pocházejících z poněkud odlišných sfér, než ve kterých se pohybuje naše běžné vnímání.

Rudolf Steiner (25. února 1861, Kraljevec, Rakousko-Uhersko (dnešní Chorvatsko) – 30. března 1925, Dornach u Basileje, Švýcarsko) byl rakouský filosof, literární kritik, pedagog, umělec, dramatik, sociální myslitel, esoterik.

Vědě se již podařilo dokázat, že vnímání reality tvoří víc než pouze to, co vidíme, cítíme, slyšíme, chutnáme a čeho se dotýkáme. Možná jste o tom nikdy neslyšeli, ale vědci zjistili, že když se pokoušeli sčítat celkové množství hmoty ve vesmíru, přišli na to, že ze 73% vesmír tvoří temná energie a dalších 23% je temná hmota.

Mimochodem ani jednu z těchto dvou energií nejsme schopní vidět naším lidským okem. Proč? Lidské oko vidí pouze 0.0035% z celkového elektromagnetického (EM) záření. To znamená, že když se zahledíme nahoru nad naše hlavy, do nebes chcete-li, 96% toho, co tam existuje, je našim očím neviditelné. Když k tomu všemu připočteme oblast duchovních sfér, dojde nám, že existuje nekonečně mnoho možností a světů, které existují nad rámec našich pěti smyslů a které nevnímáme.

Jen málo vědců dnešní doby je ochotno prozkoumat sféry metafyziky, aby mohli nahlédnout za hranici běžného vnímání a vytvořit si tím spojitost mezi tím, co vidět lze a naopak nelze.

Rudolf Steiner, jeden z nejplodnějších a nadaných mezi vědci, filozofy a ezoteriky své doby, soustřeďoval svou práci k nahlédnutí za závoj neprobádaného a sdílel poté své poznatky na hlubší povahu života a světa mimo něj.

Již jsme se zmínili o různých příčinách deprese a úzkosti. Co se Steinera týče, hovořil o nepřátelských bytostech či entitách v duchovní dimenzi, které parazitují na lidských emocích, ovlivňují jejich pocity a vzniklou energií se pak živí. Jedná se o koncept, který většina vědecké i nevědecké populace ze zřejmých příčin odmítá. Pro co není hmatatelný důkaz, nemůže prostě existovat. Přesto je tento fenomén velmi dobře znám šamanům z různých kultur světa a všem těm, kteří se na duchovní sféry dokáží napojit, aby mohli ulevit svým pacientům od duševního strádání a psychického utrpení (různé druhy chanellingů, regresních terapií apod.).

Mnohým ze zasvěcených znají pojem energetický vampírismus. Je to pojem popisující lidské jedince, kteří vysávají energii druhých (jako upíři krev) a kteří se následně sytí na vašich negativních emocích, které vyvolali.

Jedná se ať už o vědomé či nevědomé čerpání energie z druhých a o zajedování či zašpinění negativní energií z nich samých. Jinak řečeno, energičtí vampíři vám vemou vaši dobrou, pozitivní náladu (přivlastní si vaše čisté a vyžehlené prádlo) a svou negativní energii (negativní emoce) vám jako špinavé prádlo předají. A následně se krmí na vašich negativních emocích. Někdy to není tak extrémní, někdy vám pouze energii seberou a nepředají vám nic, ale vy se budete cítit oslabení. A děje se to mnohdy nenápadně, i v kruhu vaší rodiny. Vaše pozornost, o kterou tito vampíři usilují, jim otevře vrátka ke zdrojům vaší energie.

"V duchovních sférách existují bytosti, pro které úzkost a strach pocházející z lidských bytostí znamená příjemné pohoštění. Nicméně, pokud lidé strach a obavy nemají, potom tyto bytosti hladoví. Pro ty, kteří této formulaci nevěří, pak budou toto tvrzení chápat pouze jako relativní přirovnání. Ale ti, kteří jsou s tímto jevem dobře obeznámeni vědí, že se jedná o skutečnost. Pokud strach a úzkost z člověka vyzařuje a tito lidé propadnou neviditelné panice, pak to pro parazitující to znamená 'pobídnutí ke svačině', čímž se stávají silnější a silnější. A nutno podotknout – tyto existence jsou k lidem naprosto lhostejné. Vše, co se živí negativní energií, úzkostí, strachem a pověrami, zoufalstvím nebo pochybnostmi, jsou ve skutečnosti nepřátelské síly fungující v tzv. supersenzibilních světech, které provádí kruté útoky na lidské bytosti během krmení. Proto pro ty, kteří vstupují jakkoli do spirituálního světa, a chtějí s ním pracovat, je nesmírně důležité, aby již měli zpracované všechny zmiňované negativní emoce. Úzkost, deprese, strach a jiné, to jsou přesně ty pocity, které se váží k současné kutuře a k materialismu, protože odcizuje lidi z duchovního světa. Jedná se systém víry, který evokuje beznaděj a strach z neznámého, čímž paradoxně přivolává výše uvedené nepřátelské síly," píše Steiner.

Negativní emoce jako potrava pro nepřátelské entity

Tato koncepce nebývá zlatým hřebem každodenní konverzace řízené skepticismem a čistě vědeckým materializmem. Tradice přístupu – co není hmatatelné, neexsituje a neexistuje to, protože neexistuje důkaz o tom, že to neexistuje – se snažila vytlačit starou metafyzickou moudrost a její praktické využití z našich životů. A přestože vědecké pátrání bývá většinou velmi přínosné a cenné, někdy bývá zatvrzele nepřístupné k duchovnímu vnímání, které bylo vždy součástí našich životních zkušeností a prožitků.

"A přesto, navzdory cynické skeptičnosti, všechny starověké mysterijní školy, skutečná šamanská vidění a esoterická učení (z nichž mnohé byly ze zřejmých důvodů potlačeny a zkresleny po tisíce let), předaly svou pravdu těm, jejichž oči vidí a uši slyší jazykem a symboly, kterým rozumí, ať už se jedná o:

  • Obecný zákon (Ezoterické křesťanství)
  • Archonti (Gnoze)
  • Páni osudu (Hermetizmus)
  • Šamanismus (Castaneda)
  • Zlý kouzelník (Gurdžijev)
  • Šaitanové (Sufismus)
  • Jinn (arabská mytologie)
  • Wetiko (nativní americká duchovnost)
  • okultní nepřátelské síly (Sri Aurobindo a matka, Integrální jóga) atd. "~ Bernhard Guenther

Vztahy s mimosmyslovými nebo hyperdimenzionálními bytostmi jsou již odpradávna součástí naší historie a jsou přímo dostupné každému z nás, pokud se jim věnuje náležitý výcvik, disciplína a pozornost danému tématu.

"Vím, že je to pravda, ze své vlastí zkušenosti s šamanismem rostlinného lékařství, kde je zcela možné vstoupit do stavu vědomí, v němž existují celé kosmologie života a jsou dostupné k interakci s nimi."

Nalezení sebe sama v rutinní spirále negativních rozmluv k sobě samému, v depresi, ve zmrzačující úzkosti nebo v nekontrolovatelném iracionálním strachu je, jak Steiner zdůrazňuje, znamením našeho odpojení od naší skutečné duchovní podstaty, vlivem nepřátelských bytostí, které pracují mimo naše vnímání v oblasti pro nás z neviditelných sfér.

To je důvod, proč někteří považují tyto poruchy za duševní choroby, a dokud se tento rozkol nezahojí vývojem ducha (s patřičnou trpělivostí a soustředěním k práci), pocity mají tendenci se zhoršovat a navážet jedince do ještě většího psychického utrpení.

"Když lidé přestanou žít své strachy, tyto bytosti hladoví." Rudolf Steiner.

Lenkita (zdroj: wakingtimes.com)

REKLAMA

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

ENERGIZÁTOR 30 ml

vyšší energie

2391 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*