Náhrada antidepresiv funguje šetrně a spolehlivě.
Zdraví a nemoci