Demence již vede jako hlavní příčina úmrtí.
Vědecké objevy