Zlato se dá využít k přeměně CO² na tekuté palivo.
Vědecké objevy