b0100ef276745656d6e4bcb607c02578 326x245 - Kdo jsou ve skutečnosti Andělé? Vyspělejší duše
Skryté moudrosti

Kdo jsou ve skutečnosti Andělé? Vyspělejší duše

Mezi nesmiřitelně věřícími tábory darwinistů (zastánců vzniku a vývoje života evolucí) a kreacionistů (zastánců vzniku a vývoje života božským zásahem) roste pomalu, ale jistě kruh třetí. V něm se oba extrémní postoje mísí do rovnovážného stavu. […]