Přeprogramování DNA za pomocí frekvencí a vibrací?

Australští výzkumníci z institutu Sydney's Centenary prokázali, že 97% lidské DNA programuje a kóduje proteiny v těle. Otevřeli tak cestu k potvrzení, že přeprogramování DNA je možné?

REKLAMA

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

LNĚNÉ SEMÍNKO 1 kg

dodá zdravé tuky

89 Kč

KRATOM 50 g

deprese ustupuje

599 Kč

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč


Přeprogramování DNA za pomocí frekvencí a vibrací?
Přeprogramování DNA za pomocí frekvencí a vibrací? foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Jeden z výzkumníků prohlásil: „Tento objev, jenž zahrnuje i to, co jsme dříve nazývali „odpadem“, otevírá novou úroveň kontroly genové exprese…“. Česky řečeno přeprogramování DNA.

Zároveň to znamená, že je zde několik skutečností, jež teprve čekají na potvrzení vědou hlavního proudu. Zda mohou spustit přeprogramování DNA. A to včetně buněk, které se přeměnily na rakovinové. Nebo jsou poškozené náporem toxinů z prostředí a negativní emocionální zátěží, o níž je prokázáno, že má neblahý dopad na zdraví.

Mnoho lidí přirovnává lidskou DNA k internetu. Komunikuje nesmírným množstvím informací mikrokosmicky malými. Avšak významnými cestami napodobujíc ohromnou síť informačních portálů, podobně jako biliony vzájemně propojených webstránek po celém světě. Podílí se na naší intuici, spontánním uzdravování. A mnoha dalších fenoménech, kterým věda hlavního proudu teprve začíná rozumět.

Teorie chaosu a přeprogramování DNA

Teorie chaosu říká, že chaotické jevy jsou pouze nesmírně složitým systémem ovlivněným velmi nepatrnými změnami v téměř nekonečném množství proměnlivých možností. Představte si, že lidé mají 3 miliony základních párů DNA. Většina z nich je identická. Avšak existuje nejméně 3 miliardy na čtvrtou možných pozic – číslo větší než počet částic ve vesmíru. Můžete tak DNA nazvat vysoce organizovaným, avšak extrémně složitým systémem – zdánlivým chaosem. Není snad možné, že takový složitý systém může být ovlivněn velice nepatrnými změnami světla nebo zvuku? Možná i lidského hlasu?

Spektrum DNA: skládání hudby pomocí biologie

Existuje množství vědců (když pomineme duchovní mistry za celá tisíciletí), kteří tvrdí, že světlo a zvuk pozměňují naši DNA. A přímo ovlivňují naši biologii. DNA je typem jazyka, třebaže velmi složitého. Počítačové simulace a čistě biologický přístup k porozumění tomuto jazyku nicméně selhaly, stejně jako jazyk selhává při popisu vyšších stavů vědomí.

Věda hlavního proudu nám bude říkat, že DNA zahrnuje konstrukční pravidla, která ovlivňují různé sekvence. A zároveň, že „slovník“ DNA nefunguje podle Zipfova zákona, jemuž podléhá každý jiný přirozený jazyk. Takže i když má DNA strukturu, není to jazyk. Zásadně nesouhlasím.

Pokud jste někdy sledovali hudebníka, který dobře technicky ovládá svůj nástroj až k absolutní dokonalosti, avšak nějak při tom ztratil onen emocionální “jazyk”, nezbytný k vyjádření ovacemi naplněného vystoupení, pak chápete, že spletenec dokonalého spojení nebo sekvence not nelze považovat za nějaký zcela oddělený a rafinovaný jazyk, jímž hovoří lidské srdce a mysl.

Podobně lze poskládat DNA do její typické sady A-T nebo C-G. Ale je to právě odpadní DNA, která může rozhodnout o tom, zda vám vaše buňky přivodí rakovinu nebo budete obdařeni jasnozřivostí.

Ruští jazykovědci, Dr. Pjotr Garajajev a Vladimir Poponin přišli na to, že DNA se řídí podobnými vzorci a pravidly jako lidský jazyk. Avšak to není zdaleka ta nejzajímavější informace. Biologové Dr. David Deamer a Susan Alexjander, nositelé hudebního titulu MA (Master of Arts), totiž objevili, že DNA vytváří vlastní nádhernou hudbu, než se ji vůbec pokusíme pozměnit.

Tito vědci měřili aktuální molekulární vibrace DNA a pomocí infračerveného spektrofotometru je nahrávali. Každou sekci DNA vystavili infračervenému světlu a měřili absorbované vlnové délky, čímž určili jejich zvukovou frekvenci. Výsledkem byla “strašidelně krásná” hudba. “Některé kombinace frekvencí jsou prostě ohromující,” říká Alexjander. “Připadá mi to živé.”

Je to skutečné?

Ačkoliv zpívající DNA a její přestavba pomocí konkrétních frekvencí může být zajímavá a inspirující představa, postrádá zatím legitimní vědecké potvrzení. Bude jistě obtížné najít něco takového v praxi. Podobně jako u Čchi, zmapované esenci života čínské medicíny, si tento směr myšlení vzhledem k obtížnosti nalezení ověřitelného důkazu a využití pro tyto teorie vysloužil názvy jako new age a pseudověda.

Věda však potvrzuje, že zvuk a světlo mohou ovlivnit a také přímo ovlivňují ozdravné procesy těla. Výzkumníci na Univerzitě v Cincinatti zaznamenali měřitelný úspěch při aplikaci vysokofrekvenčních elektrických signálů na cévní buňky. Tento postup měl značný účinek při léčbě chronických a přetrvávajících ran jako jsou diabetické vředy.

Po desetiletí byla záhada Royala Rifea a jeho frekvenčních léčebných přístrojů mnohými vyučována jako léčba, která vymýtí široké spektrum nemocí, parazitů a bakteriálních a plísňových infekcí. Jeho objevy naznačují, že každý živý organismus má vlastní jedinečnou rezonanční frekvenci. A že vystavením těla elektrickým proudům zacíleným na specifické patogeny, nemoci a neduhy je lze neutralizovat a zničit bez farmaceutických nebo invazivních postupů.

Navíc akupunktura, starodávný systém čínské medicíny, který pracuje přímo s tělními energetickými okruhy a skýtá hmatatelný léčebný prospěch milionům lidí po celá staletí, byla nedávno také uznána vědeckým výzkumem.

Tyto příklady do jisté míry podepírají starověkou duchovní představu, že lidské tělo oživuje jemný energetický systém, jenž lze ovládat zvukem, světlem a záměrem. Aby tomu však člověk porozuměl v experimentální rovině, je nezbytné pěstovat si citlivost k zaznamenání a řízení této energie. Pro mnohé je však tento proces příliš náročný a metodický, než aby jej dokázali přijmout jako běžnou součást denního života. Většina lidí zkrátka v našem překotném prostředí nemá tu trpělivost vyvinout si k něčemu takovému vnímavost, včetně vědců.

Šamanismus se potkává s vědou

Zatímco věda zaznamenává vzrušující pokroky v porozumění našemu kvantovému vesmíru, nadčasové léčebné metody si začínají razit cestu k populárním rozhovorům o léčení a duchovním rozvoji. Ve skutečnosti nám může šamanismus nabídnout nejlepší příklad toho, jak využití zvuku a řízené energie může léčit tělo i duši.

V šamanském léčebném repertoáru jsou často nejběžněji využívanými a vysoce ceněnými prostředky léčby Icaros. Jsou to svaté písně zpívané doktorem pacientovi za účelem působení na pacientovo zdraví a blahobyt zaklínáním jemných a nepozorovatelných duchovních sil, jež se mohou zmocňovat těla a duše. Kromě Icaros šaman často využívá chacapas. Jsou to svazky sušených listů a také další hudební nástroje nebo ladičky, které vytvářejí zvuky, jež ovlivňují tělní energetický systém.

Šamanské praktiky, často doplněné o využití rostlinných léčiv, mohou mít velmi silný pozitivní vliv na nemocného. Někteří vědci začínají chápat, že na alkaloidy bohatý lék Ayahuasca může být nápomocný při léčbě rakoviny. Eduardo E. Schengerg z Federální univerzity v Sao Paulo nedávno zveřejnil výzkum, jenž naznačuje, že složky Ayahuascy DMT a harmin “dokázaly vyvolat smrt některých rakovinných buněk a bránit šíření buněk lidského karcinomu.”

Zatímco redukcionistická věda se hodí při izolování molekulárních reakcí, pravdou je, že jakýkoliv výzkum Ayahuascy nebude ucelený bez započítání prospěšné přítomnosti šamanských léčitelů, kteří jsou schopni využít nejvyšší energetický potenciál vlivů chemických složek Ayahuascy a dalších léčebných rostlin.

Podávání těchto složek bez kontextu ryzího šamanismu je mělké. Postrádá ucelený obrázek léčebného potenciálu šamanských léčiv. Primární prostředky, jejichž prostřednictvím šaman komunikuje s pacientem, jsou Icaros a další nástroje vytvářející zvuk a vibrace. Tím šamani dokazují své porozumění tomu, že významnou částí nauky o léčení je práce s vibracemi a frekvencí.

Přeprogramování DNA čeká na svůj vědecký důkaz

Ačkoliv je to jistě zajímavá myšlenka, přesvědčivý důkaz o tom, že frekvence a vibrace mohou přímo dosáhnout přeprogramování DNA a léčebné procesy těla, ještě nemáme. Existuje nicméně dostatečné množství inspirativních experimentálních důkazů na lidech, které zaručují další zkoumání tohoto tématu.

Tuto teorii není snadné dokázat ani vyvrátit. Odpovědi nejspíš neuspokojí každého. Nejlépe na to lze nahlížet tak, že pravda má určitým způsobem vztah k osobní zkušenosti. Pokud má člověk duchovní nebo kosmické zážitky, které nespadají do vysvětlitelných rámců strnulé vědy, je bohužel ponechán na pospas světovému paradigmatu, který mysticismus striktně vyvrací.

Jistě. Jde o složité a někdy ožehavé téma. Žijeme ve světě ovládaném materiální vědou, která se pokouší redukovat mysticismus a spiritualitu na anomálie mozkové chemie a osobnosti. Přesto se lidská rasa současně potýká s vážnými nedostatky v porozumění tomu, jak interagovat se světem přírody včetně našich těl. To znamená, že musíme být ochotní alespoň okrajově objevovat platnost informací přicházejících skrze intuitivní zkušenosti.

Tyto otázky zde zůstanou do chvíle svého zodpovězení, takže nestojí za přezkoumání s myslí otevřenou veškerým možnostem? (zdroj: galacticconnection.com)

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Přeprogramování DNA za pomocí frekvencí a vibrací?269b - Přeprogramování DNA za pomocí frekvencí a vibrací? MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Přeprogramování DNA za pomocí frekvencí a vibrací? OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Přeprogramování DNA za pomocí frekvencí a vibrací? monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

ACAI BERRY BIO 100 g

zpomalí stárnutí

229 Kč

REISHI 100 kapslí

zpomalí stárnutí

469 Kč

CAMU CAMU 100g

doplní vitamin C

369 Kč

CORDYCEPS 100 g

zpomalí stárnutí

319 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*