Toxičtí lidé vyvolávají úzkostné poruchy

Lidé trpící poruchou osobnosti patřící do Clusteru B (dramatické, emocionální a nestálé osobnosti) běžně využívají technik hrubého zacházení, kterými mohou způsobit fyzické zdravotní problémy svým obětem. Tyto osobnosti jsou společensky agresivní, násilné a podněcují komplexní atmosféru zneužívání okolí v jakémkoliv společenském prostředí, které mají možnost ovlivnit.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

CAIGUA 100 tob.

zdravé tělo

419 Kč

MONOATOMICKÉ ZLATO

vyšší vědomí

1851 Kč

GARCINIA 100 g

podpoří hubnutí

169 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Nejběžnějším cílem hrubého zacházení jsou vysoce citliví a emočně inteligentní lidé, kteří od přírody tíhnou k humanistickému chování. Mezi cíle patří i lidé, kteří jsou méně společenský významní či vlivní.

Pokud žijete v domácnosti, kde převládá hrubé zacházení, počítejte s tím, že tím utrpí váš zdravotní stav a identita. Pokud člověk slýchá, že on je tím problémem, protože reaguje na hrubé zacházení způsobem, který je ve skutečnosti emočně inteligentní a FYZICKY přiměřený, trpí tím jeho vlastní identita.

Pokud se vám zdá, že si nejste jisti, zda na takové zacházení reagujete nepřiměřeně nebo zda je vaše rozrušenost oprávněná, když vám někdo lže, někdo vás podvádí, bije nebo sexuálně napadá, vyhrožuje vraždou atd., pak už vaše mysl a tělo prožívá symptomy komplexní posttraumatické stresové poruchy (C-PTSD).

Pravděpodobně se u vás začíná vyvíjet druh stockholmského syndromu způsobeného propojením traumatu s vaším násilníkem. Jakmile vznikne takové pouto, v lidské biologii k něčemu dojde.

Za prvé – pokud jste fyzicky a duševně zdraví, věříte vlastním očím a uším, stejně tak jako svému rozumu. Pokud nachytáte partnera, jak vás podvádí, a on obviní VÁS? Nebo pokud se vás bude manipulátor snažit přesvědčit, že vás ten násilník miluje svým vlastním způsobem? Nebo když vám řekne, že fyzické násilí je pro vaše vlastní dobro?

Vážně – pokud jim věříte, pravděpodobně se již brzy ve vašem životě objeví únava nadledvinek a zvýšená forma všudypřítomné společenské úzkosti.

- Toxičtí lidé vyvolávají úzkostné poruchyKlinika Mayo sestavila následující seznam druhu úzkostných poruch:

Agorafobie je druh úzkostné poruchy, kdy se bojíte a často vyhýbáte místům a situacím, které u vás mohou způsobit záchvat a pocit, že jste v pasti, bezmocní nebo v rozpacích.

Úzkostná porucha v důsledku zdravotního stavu zahrnuje symptomy intenzivní úzkosti a paniky, které jsou přímo způsobené fyzickými zdravotními potížemi.

Generalizované úzkostné poruchy zahrnují přetrvávající a nadměrnou úzkost a obavu z činností a událostí – dokonce i běžných, rutinních problémů. Obavy jsou nepřiměřené skutečným okolnostem, je obtížné je ovládat a ovlivňují i to, jak se cítíte po fyzické stránce. Často je doprovází další úzkostné poruchy nebo deprese.

Panická porucha zahrnuje opakované epizody náhlého pocitu intenzivní úzkosti a strachu nebo děsu, který dosahuje vrcholu během několika minut (panické záchvaty). Můžete mít pocit blížící se zkázy, dušnosti, bolesti na hrudi nebo rychlého bušení srdce. Tyto záchvaty paniky mohou způsobit, že se budete obávat, kdy se opět dostaví, a budete se tak vyhýbat situacím, během kterých jste je prožili.

Selektivní mutismus je konzistentní neschopnost dětí mluvit v určitých situacích, jako například ve škole, i když dokážou mluvit v jiných situacích, například doma mezi blízkými členy rodiny. To může působit potíže ve škole, práci i při běžných společenských situacích.

Separační úzkost je porucha vyskytující se v dětství, která je charakterizována úzkostí nadměrnou vývojové úrovní dítěte a vztahuje se k odloučení od rodičů a dalších osob zastupujících rodičovské role.

Sociální úzkostná porucha (sociální fobie) zahrnuje vysokou míru úzkosti, strachu a vyhýbání se společenským situacím kvůli pocitům rozpaků, ostychu a obav z toho, že vás někdo bude soudit nebo na vás nahlížet negativně.

Specifické fobie jsou charakterizovány velkou úzkostí, pokud jste vystaveni konkrétním objektům nebo situacím a touze vyhnout se jim. Fobie u některých lidí vyvolávají záchvaty paniky.

Látkami vyvolaná úzkostná porucha je charakterizována symptomy intenzivní úzkosti nebo paniky, které jsou přímým důsledkem zneužívání drog, užívání léků, vystavení toxickým látkám nebo ukončení užívání drog.

Další specifické a nespecifické úzkostné poruchy jsou pojmy pro úzkosti nebo fobie, které nesplňují přesná kritéria pro některé z dalších úzkostných poruch, ale jsou natolik významné, že způsobují nepříjemné a rušivé pocity.

Lidé, kteří aktivně zneužívají a umožňují další zneužívání rádi tvrdí svým obětem, že trpí některým sociálním, emočním nebo intelektuálním nedostatkem. Milují, když se k někomu mohou takto chovat, a když jsou pak přistiženi při činu, jsou nejraději, když se sami mohou vydávat za oběť.

Čím extrémnější porucha osobnosti tím pravděpodobněji se tito společenští predátoři budou vyžívat v ubližování, ponižování a ovládání ostatních lidí. Navíc očekávají a vyžadují úplnou poslušnost od svých obětí, které považují za svůj majetek a se kterými si pravidelně pohrávají jak psychologicky, tak emocionálně.

Tito lidé vystavení fyzickému násilí, sexuálnímu napadání, slovním útokům naléhavé nebo všudypřítomné povahy, finančnímu zneužívání a společenskému pronásledování poté trpí extrémní sociální úzkostí a nemocemi způsobenými stresem. Navíc jsou extrémně zmateni, protože vědí, že jsou v duchu dobří lidé, ale neustále slyší ad hominem útoky tyranů a manipulátorů na jejich osoby.

Pokud vás někdo obtěžuje, šikanuje, otravuje v práci, dovolují si na váš členové rodiny vykazující známky chování Clusteru B nebo vás nějak ponižujel bývalý partner. Nebo pokud na sobě cítíte tíhu nepřátelské a narcisismem vedené části světa…

Nejste jediní, kdo tuší, že být ve společnosti sprostých lidí může ohrozit vaše zdraví. Slovní útoky mohou mít za následek neurologické poškození části mozku, ve které se nacházejí složitá centra emocionálního uvažování a strachem vyvolané prudké uvolnění toxických chemikálií z nadledvin může ohrozit činnost orgánů a způsobit celkovou únavu našeho těla.

Život ohrožující nemoci mají tendence se objevovat u lidí, kteří se cítí vězněni násilníkem bez možnosti úniku nebo u rukojmí toxicky uvažujících lidí snažících se umlčet a utlačovat své obětní beránky.

(Tito násilníci obrací svůj hněv na všechny, kdo se snaží jejich obětním beránkům poskytnout pomoc a podporu. Tím jsou jejich oběti společensky izolovány a odrazeny od další pomoci, takže zůstanou pasivně nečinně přihlížet nebo násilníkům pomáhat, čímž ještě zhorší stav věci.

Je proto nutné, aby si více lidí ve zdravotnictví začalo uvědomovat, jak moc je zdraví člověka propojeno s těmito negativními vlivy působící na něj v jeho okolí. Jedině tak budou moci lidé neurotypické povahy ukončit zdravotní krizi, která začíná trápit většinu novodobých národů.

zdrojový článek: www.flyingmonkeysdenied.com

překlad: Siw

REKLAMA

CORDYCEPS 100 g

zpomalí stárnutí

319 Kč

MLADÝ JEČMEN BIO 100g

detoxikace těla

169 Kč

KRATOM 50 g

deprese ustupuje

599 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*