Mobilní telefon jako nástroj na ovládání mysli

Elektromagnetické signály z mobilních telefonů mohou pozměnit vaše mozkové vlny a chování.

REKLAMA

NEURON plus

přetaktuje váš mozek

1099 Kč

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč


Mobilní telefon jako nástroj na ovládání mysli.
Mobilní telefon jako nástroj na ovládání mysli. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Nemocnice a letadla používání mobilních telefonů zakázaly, protože jejich elektromagnetické přenosy mohou rušit citlivá elektrická zařízení. Je možné, že mobilní telefon může ovlivňovat i mozek? Samozřejmě.

Všechny naše myšlenky, vjemy a počínání mají původ v bioelektřině vytvářené neurony a přenášené skrze složité neurální okruhy uvnitř lebky. Elektrické signály mezi neurony vytvářejí elektrická pole, která vyzařují z naší mozkové tkáně jako elektrické vlny, jež lze snímat elektrodami připevněnými k hlavě.

Měření těchto mozkových vln prostřednictvím EEG poskytuje hluboký vhled do nitra mozkových funkcí. Pro lékaře představuje cenný diagnostický nástroj. Mozkové vlny jsou pro vnitřní činnost mysli natolik zásadní, že se staly zákonným nástrojem určení hranice mezi životem a smrtí.

U zdravého člověka se mozkové vlny mění spolu s vědomou a nevědomou duševní aktivitou a stavy nabuzení. Vědci však nemusí mozkové vlny pouze sledovat. Mohou výběrově ovládat mozkové funkce pomocí transkraniální magnetické stimulace (TMS). Tato technika využívá silných pulzů elektromagnetického záření směřovaného do mozku za účelem rušení nebo nabuzení určitých mozkových okruhů.

Může mobilní telefon měnit mozkové vlny?

Ačkoliv jsou mobilní telefony mnohem méně výkonné, než TMS, otázka zůstává. Mohou elektrické signály pocházející z telefonu ovlivnit určité mozkové vlny na frekvencích shodných s přenosovými frekvencemi mobilního telefonu? Mozková kůra volajícího je přece jen centimetry od záření vysílaného anténou telefonu. Nová fakta na toto téma odhalují dvě studie.

První z nich, vedená Rodney Croftem z Institutu mozkových věd na Swinburnově technologické univerzitě v Melbourne v Austrálii, testovala, zda může vysílání mobilního telefonu pozměnit mozkové vlny u lidí.

Výzkumníci sledovali mozkové vlny 12 zdravých mužů a žen, kterým k hlavě připevnili Nokiu 6110, jeden z celosvětově nejoblíbenějších mobilních telefonů.

Vysílání telefonu ovládal počítač v dvojitě zaslepeném testu. Takže ani testované subjekty, ani samotní výzkumníci nevěděli, kdy v průběhu sběru EEG údajů telefony vysílají a kdy jsou nečinné. Údaje ukázaly, že když telefon vysílal, v mozku testovaných osob významně vzrostla síla charakteristického vzoru mozkových vln zvaného alfa vlny.

Zvýšená aktivita alfa vln byla nejvýraznější v mozkové tkáni ihned pod mobilním telefonem. To posílilo předpoklad, že pozorovaný efekt způsoboval právě mobilní telefon.

Alfa vlny mají frekvenci okolo 12 cyklů (hertzů) za sekundu. Tyto mozkové vlny vypovídají o stavu nabuzení a pozornosti daného člověka. Alfa vlny jsou obecně považované za ukazatel sníženého duševního úsilí, “mozkové nečinnosti” nebo toulavé mysli.

Avšak tento konvenční pohled je nejspíš přílišným zjednodušením. Croft například tvrdí, že alfa vlny ve skutečnosti regulují posun pozornosti mezi vnějšími a vnitřními vstupy. Síla alfa vln vzrůstá, když se vědomí daného člověka přesouvá z vnějšího světa k vnitřním myšlenkám. Zároveň jde o klíčový charakteristický znak spánku.

Mobilní telefon způsobuje nespavost

Pokud signály z mobilního telefonu u lidí posilují alfa vlny, posouvá je to podvědomě do pozměněných stavů vědomí? Nebo má to nějaký vliv na fungování jejich mysli, který lze pozorovat jako změnu chování?

V druhé studii navrhl James Horne a jeho kolegové ze Spánkového výzkumného centra na Loughboroughské univerzitě v Anglii pokus k ověření této otázky. Výsledek byl překvapivý. Nejen, že signály mobilního telefonu mohou pozměnit chování člověka během hovoru, ale vliv narušených vzorců mozkových vln přetrvává ještě dlouho po vypnutí telefonu.

“Bylo to naprosto nečekané zjištění,” řekl mi Horne. “Žádný efekt na EEG (po vypnutí telefonu) jsme nečekali. Zajímal nás vliv telefonního signálu na samotný spánek.” Avšak při přípravě pokusů výzkumu spánku začalo být Horneovi a jeho kolegům brzy zřejmé, že některé testované subjekty měly potíže s usínáním.

Horne a jeho kolegové ovládali ve své výzkumné spánkové laboratoři telefon Nokia 6310 – další oblíbený jednoduchý telefon – připevněný k hlavám 10 zdravých, avšak spánkově deprimovaných mužů. (Jejich spánek byl předcházející noc zkrácen na šest hodin.)

Výzkumníci pak pomocí EEG sledovali mozkové vlny těchto mužů. Počítač mezitím zapínal a vypínal jejich telefony nebo v jiné noci přepínal v 30 minutových intervalech mezi režimy “standby”, “naslouchání” a “komunikace”. Tento pokus ukázal, že telefon přepnutý do režimu “komunikace” tlumil jiný vzorec mozkových vln zvaný delta vlny (v rozmezí od jednoho do čtyř hertzů).

Tyto mozkové vlny jsou nejspolehlivějším a citlivým ukazatelem druhého stádia spánku. Přibližně 50 procent celkové doby spánku probíhá v této fázi. Poté, co bylo vysílání telefonu v režimu “komunikace” vypnuto, zůstávaly subjekty vzhůru dvojnásobně dlouho. Ačkoliv subjekty trpěly z předchozí noci spánkovou deprivací, nemohly usnout ještě téměř hodinu poté, co byl telefon bez jejich vědomí v provozu.

Mobily mohou měnit chování

Přestože tento výzkum ukazuje, že vysílání mobilních telefonů může ovlivnit mozkové vlny člověka s přetrvávajícím vlivem na chování, Horne si nemyslí, že je nutné mít obavu z jejich nebezpečnosti. Účinek nabuzení, který výzkumníci zaznamenali, se dá přirovnat asi k půl šálku kávy. Noční spánek zároveň ve stejné nebo větší míře ovlivňuje mnoho dalších okolních faktorů.

“Význam tohoto výzkumu spočívá v tom, že ačkoliv má mobilní telefon nízký výkon, elektromagnetické záření může mít při vysílání na správné frekvenci vliv na duševní stav,” vysvětluje.

Obzvláště je to zřejmé, když uvážíme, že jsme všichni obklopeni elektromagnetickým smogem vyzařujícím ze všech možných elektronických zařízení našeho moderního světa.

Mobilní telefony v režimu “komunikace” jsou zdá se dobře naladěné na frekvence, které ovlivňují aktivitu mozkových vln. “Výsledky do jisté míry poukazují na citlivost na nízkoúrovňové zařízení. Tato zjištění pootevírají dveře následnému výzkumu. Jsem zvědavý, zda při různých dávkách, trvání nebo s jinými zařízeními bude tento efekt patrnější.

Croft ze Swinburnovy univerzity zdůrazňuje, že tato nová zjištění nepředstavují žádná zdravotní rizika. “Vzrušující na tomto výzkumu je, že nám umožňuje zkoumat způsoby, jakými lze pozměňovat mozkové funkce. A to nám zase říká něco o způsobu, jakým mozek funguje na elementární úrovni.” Jinými slovy důležitost této práce spočívá v osvětlení základních činností mozku. Vědci nyní mohou přijít s vlastními samoutvářejícími se elektromagnetickými vlnami a hodně se poučit o odezvách mozkových vln a jejich funkci. (zdroj: scientificamerican.com)

REKLAMA

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

899 Kč

NEURON plus

přetaktuje váš mozek

1099 Kč

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*