Psychopaté mohou ovládat temné impulzy. Jak?

Lidé s psychopatickými rysy mají geneticky zakódované antisociální chování, které je může dovést až do vězení. Mnoho jedinců s psychopatickými rysy je však schopno své antisociální sklony ovládat a vyhnout se nepřátelskému jednání, v něž mohou tyto rysy vyústit. Jak je to možné?

REKLAMA

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

GOJI 500g

zrychlí metabolismus

229 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč

ACAI BERRY BIO 100 g

zpomalí stárnutí

229 Kč


Psychopaté mohou ovládat temné impulzy. Jak?
Psychopaté mohou ovládat temné impulzy. Jak? foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Tým výzkumníků z Univerzity ve Virginia Commonwealth a z Kentacké univerzity chtěl zjistit, jaké mechanismy mohou za to, že někteří lidé s psychopatickými rysy jsou schopni úspěšně zvládat své antisociální sklony. A proč to jiní nedokážou. S využitím skenovacích technologií zkoumali možnost, že “úspěšní” psychopaté – tedy ti, kteří zvládají své antisociální sklony – mají vyvinutější neurální struktury zodpovědné za sebeřízení.

V průběhu dvou studií “úspěšných” psychopatů výzkumníci zjistili, že účastníci měli vyšší úrovně hustoty šedé hmoty mozkové ve ventrolaterálním prefrontálním kortexu. Tedy v jedné z oblastí mozku zodpovědné za sebeřídící procesy. Včetně potlačování primitivnějších a reaktivnějších emocí jako je strach nebo zlost.

“Naše zjištění naznačují, že tato oblast je hustější u lidí s vyšším množstvím jistých psychopatických znaků. To může naznačovat, že takoví psychopaté mohou mít vyšší schopnost sebeovládání,” říká Emily Lasko. Je doktorandkou na katedře psychologie Fakulty humanitních věd Univerzity ve Virginia Commonwealth, která studii vedla.

“Je to důležité proto, že jde o jeden z prvních důkazů, jež nás vedou k biologickému mechanismu, který by mohl vysvětlit důvod, proč jsou někteří psychopaté schopni stát se “úspěšnými” a jiní ne.”

Zjištění týmu budou shrnuta v článku “Zkoumání vztahu mezi psychopatií a vyšší hustotou šedé hmoty mozkové v laterálním prefrontálním kortexu,” který vyjde v připravovaném vydání časopisu Personality Neuroscience. Předtisk článku už vyšel online.

Jsou psychopaté hrzozbou pro ostatní?

První studie se účastnilo 80 dospělých dobrovolníků žijících v dlouhodobých partnerských vztazích. Byli podrobeni skenování na magnetické rezonanci v Zobrazovacím centru kolaborativních pokročilých studií Univerzity ve Virginia Commonwealth.

Zde výzkumníci shromáždili skeny jejich mozků ve vysokém rozlišení. Poté účastníci vyplnili sérii dotazníků. Jeden z nich zkoumal “temnou triádu” osobnostních rysů. Což je subjektivní posouzení:

  • psychopatie – například: “je pravda, že mohu být hrozbou pro ostatní”
  • narcismus  – například “Rád se seznamuji s důležitými lidmi”
  • machiavelismus – například: “není moudré sdělovat svá tajemství”

Druhá studie se zaměřila na další “úspěšnou” populaci: vysokoškoláky. Výzkumníci přizvali 64 vysokoškolských studentů u nichž hodnotili psychopatické rysy a sklony za pomoci hodnotícího nástroje navrženého k použití v komunitních a studentských populacích.

Zkoumali:

  • primární psychopatii – například: “Rád si pohrávám s pocity druhých”
  • sekundární psychopatii – “Když se pustím do nějakého úkolu, rychle ztrácím zájem”

Účastníci byli poté podrobeni skenování v Centru magnetické rezonance a spektroskopie Kentacké univerzity.

V obou studiích výzkumníci zjistili, že hustota šedé mozkové hmoty ve ventrolaterálním prefrontálním kortexu – který výzkumníci nazvali “Uzlem sebeřízení” – měla pozitivní vazbu na psychopatické rysy.

Psychopaté se mohou sebeovládat?

Výzkumníci tvrdí, že jejich zjištění odpovídají kompenzačnímu modelu psychopatie. V něm si “úspěšní” psychopaté utvářejí blokující mechanismy ke kompenzaci svých antisociálních sklonů.

“Většina neurovědeckých modelů psychopatie zdůrazňuje deficity v mozkových strukturách a funkcích. Tato nová zjištění předběžně přispívají k rostoucímu přesvědčení, že psychopaté v porovnání s ostatními disponují některými výhodami a ne pouze nedostatky,” říká spoluautor studie David Chester, Ph.D., docent katedry psychologie. Chester jenž provozuje Laboratoř sociální psychologie a neurovědy, která provádí výzkum psychopatie, agrese a zjišťuje důvody, proč se lidé snaží ubližovat druhým.

Mezi dvěma vzorky jedinců, kteří se v psychopatických sklonech dost lišili, našel tým větší strukturální integritu v oblastech mozku zodpovědných za ovládání nutkání. 

“Takové neurální výhody mohou psychopatům umožnit jednat v rozporu s vlastními sobeckými a nepřátelskými sklony. To jim umožňuje koexistovat s ostatními lidmi navzdory antisociálním impulzům,” říká. “Abychom plně pochopili psychopatické rysy v lidské populaci a mohli je efektivně léčit, potřebujeme porozumět jak deficitům, tak výhodám spojeným s psychopatií. Ač jsou naše nové výsledky teprve předběžné, představují důležitý krok tímto směrem.

Mohou mít i výhody

Kompenzační model psychopatie nabízí oproti tradičnímu pohledu, který se zaměřuje spíše na deficity spojené s psychopatií, optimističtější alternativu, říká Lasko. Zjištění, že ventrolaterální prefrontální kortex těchto jedinců má vyšší hustotu, hovoří pro kompenzační model. Neboť tato oblast je spojována se sebeřízením a inhibičním chováním, říká.

“Psychopatie je konstrukt založený na jemných detailech. Tento rámec nám pomáhá tyto nuance potvrdit,” říká. Psychopaté zažívají “temné” impulzy. Avšak někteří z nich jsou schopni je buď tlumit, nebo si je sociálně přijatelným způsobem vybíjet. Kompenzační model předpokládá, že tito jedinci posílili sebeřídící schopnosti. Díky tomu jsou schopni kompenzovat své antisociální impulzy a dopomoci si k “úspěchu.”

Dřívější výzkum naznačoval, že přibližně 1 % populace a o 15 až 25 % vězňů odpovídá klinickému obrazu psychopata. Tím, že vědci lépe porozumí neurologickým výhodám, jimiž disponují “úspěšní” psychopaté, budou moci odhalit nové léčebné a rehabilitační strategie, říká Lasko.

“Věříme, že porozumění těmto potenciálním “výhodám” je stěžejní. Pokud totiž budeme schopni identifikovat biomarkery psychopatie a co je důležité – faktory informující o sklonech jedince k násilnému chování a možnostech jeho rehabilitace, budeme lépe vybaveni pro vývoj účinných intervenčních a léčebných strategií,” říká.

Lasko zdůrazňuje, že zjištění vědců jsou pouze předběžná.

“Ačkoliv jsou tato zjištění nová a zcela jistě skýtají slibnou cestu budoucího výzkumu, musí být ještě zopakována,” říká. Zároveň jsou korelační. Takže aktuálně nejsme schopni vyvodit žádné kauzální závěry o vztahu ventrolaterálního prefrontálního kortexu a psychopatie.” (zdroj: technologynetworks.com)

REKLAMA

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

MACIBULUS 100 kapslí

nakopne hormony

429 Kč

GOTU KOLA 100 kapslí

sladí hemisféry

469 Kč

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč


2 Comments

  1. Hezký den, moc děkuji za články i za zboží které jsem si koupila,jsem moc spokojená děkuji Medová

    • Dobrý den Jiřinko, rádo se děje a děkujeme 🙂 Parádní den plný zlaté energie života 🙂

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*