Indický vědec vyrobil bezreakční generátor

Paramahamsa Tewari, elektrotechnický inženýr a bývalý výkonný ředitel společnosti Nuclear Power Corporation of India, vynalezl bezreakční AC synchronní generátor (RLG). Mezi Tewariho činnosti patří mimo jiné vedení inženýrských projektů pro výstavbu jaderných elektráren. Účinnost modelů, které navrhl a které byly rovněž samostatně postaveny a testovány, dosahuje až 250 %.

REKLAMA

REISHI FORTE

dobrý cholesterol

899 Kč

CAMU CAMU 100 tob.

doplní vitamin C

469 Kč

GOJI 500g

zrychlí metabolismus

229 Kč

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

energiezivota Banner3 - Indický vědec vyrobil bezreakční generátorV listopadu 2014 proběhla jedna z mých mnoha návštěv laboratoře Paramahamsa Tewariho. V září 2010 jsem viděl podklady pro návrh RLG. Tewari mi ukázal pevný vodič o délce asi 30 cm, který se otáčel kolem vlastního středu a který byl na každém konci připojen tenkým drátem. Pod vodič byl umístěn magnetický obvod. Při průtoku proudu se vodič otáčel vlivem krouticího momentu vyvolaného magnetickým polem podle Flemingova pravidla levé ruky a standardní teorie ověřené experimenty na úsvitu elektrického věku. Jednoduchým přeskupením magnetického obvodu pak ten samý proud nevyvolal žádnou rotaci – krouticí moment byl zrušen. Později jsem na svém pracovním stole tento projekt zopakoval. Je geniální a vedl k Tewariho průlomu, vynalezení bezreakčního generátoru s výrazně vylepšenou efektivitou.

Experiment vedl k návrhu a testování generátorů s efektivitou, která dalece přesahuje efektivitu předchozích návrhů. Návrh využívá stejných materiálů jako generátory proudu, ale magnetický obvod uvnitř přístroje je nastaven tak, aby zrušil zpětný krouticí moment, zatímco indukuje proud a vyrábí energii. Lze to přirovnat k přeskupení materiálu bratry Wrightovými tak, aby vznikl povrch se zdvihem, který umožnil let s lidskou posádkou v dobách, kdy mnoho lidí (včetně vědců) tvrdilo, že je to nemožné. Stejně tak fyzikové, kteří lpí na zastaralém modelu vlastností a stavby prostoru, prohlásili, že to co dokázal Tewari, je nemožné.

Během listopadu jsem byl svědkem dvou testů výkonu nového modelu v Tewariho laboratoři. Druhý test byl o několik procent lepší než první a vyrobil 6,6 kVA s účinností 238 %. Druhá sada statorového vinutí ještě nebyla zapojena, ale očekává se, že zvýší účinnost na 300 %. Řeč je o třífázovém 248 V AC synchronním generátoru, který pracuje s frekvencí 50 Hz. Nejmodernější přístroje pro měření efektivní hodnoty na vstupu a výstupu, které měřily kW, kVA a výkon, potvrdily hodnoty měřicích přístrojů, které jsme dodali pro testování, kterého jsem se účastnil v dubnu 2014.

Bylo nám umožněno navštívit 53hektarový areál továrny jedné z nejlepších společností pro výrobu elektrických strojů včetně generátorů. Jakmile hlavní elektroinženýr uviděl nákresy a návrh RLG, okamžitě věděl, jak to ovlivní výkon! Díky jejich důvěře v návrh a výsledkům testů u menších modelů sestavila společnost přístroj s vlastním buzením navržený k výrobě 20 kVA.

Když jsme přijeli do továrny, přivítal nás viceprezident společnosti, generální ředitel továrny a hlavní inženýr. Poté jsme si prohlédli nový přístroj a setkali se s konstrukčním týmem přiřazeným k tomuto projektu. Jde o elektrotechnické a strojní inženýry, kteří navrhují a konstruují konvenční generátory se zdánlivým výkonem až 500 kVA. Byli velmi nadšeni a chápali, o jak velký průlom jde. Společnost momentálně staví druhý přístroj dimenzovaný na 25 kVA.

Z - Indický vědec vyrobil bezreakční generátor

Věřím, stejně jako indičtí inženýři, že jde o největší průlom v návrhu točivých elektrických strojů od doby Faradayova vynálezu elektrického motoru v roce 1832. Eliminace zpětného krouticího momentu umožňuje, aby veškerá vyrobená energie prošla přístrojem. Výkon je určen silou budicích magnetů a synchronní reaktance (odpor při 50/60 Hz) statorových vinutí. Současné modely lze zapojit do kaskády pro vyšší výkon. Každý přístroj dokáže vyrobit 2,38násobek příkonu a lze nastavit na samočinný režim. Vzhledem k zaměření na účinnost a vylepšení návrhu nebyl zatím přístroj takto nastaven.

Během návštěvy a účasti na testech v prosinci 2012 jsme byli hosty technického ředitele velké energetické společnosti a navštívili jsme elektrárnu, o které nám ředitel řekl, že je připravena pro RLG systémy hned, jakmile budou připraveny pro výrobu v požadované velikosti. V březnu 2015 jsme se vrátili do Indie k projednání licence. Současné plány volají po zavádějících modelech se zdánlivým výkonem 10 kVA a 25 kVA. Druhá společnost se podílí na diskuzích ohledně výroby. Karnataka Power Corporation, která dodává energii Bengalúru, zkoumá využití 200kVA jednotek ve větrných farmách, jak 7. dubna uvedly noviny Asia Times.

Vydání magazínu The Atlantic z listopadu 2013 publikovalo článek o 50 největších objevech od vynálezu kola. RLG je víc než výrobek nebo technická inovace. Jde o zásadní změnu ve způsobu, jakým je energie vyráběna. Překonává přirozenou neefektivitu AC generátorů.

Bylo zahájeno řízení o udělení patentu a RLG je připraven pro licencování firmám, které vyrábějí točivé elektrické stroje. V současné době probíhají diskuze se společnostmi na třech kontinentech.

Věříme, že RLG je zásadní objev, ne pouze novinkou. Prvním zásadním objevem lidstva bylo využití a ovládnutí ohně, druhým kolo, třetím využití a ovládnutí elektřiny, čtvrtým využití a ovládnutí atomu. RLG dokáže otáčet kola bez použití ohně (fosilních paliv) nebo atomu (jaderných elektráren). Jde o inovaci 21. století. První čtyři inovace jsou založeny na pochopení hmotných prvků. RLG je založen na pochopení nemateriálních vlastností prostoru.

Pátrání po podstatě skutečnosti dovedlo Paramahamsa Tewariho od studia starověkých indických véd k formulaci teorie vesmírných vortexů. Jde o novou teorii, která sjednocuje vztah mezi prostorem, hmotností, setrvačností, světlem a gravitací. Pomocí principu popsaných ve védských textech byl Tiwari schopen nastínit matematický model, který vysvětluje slova Tesly:

„Veškerá vnímatelná hmota pochází z prvotní substance či nepředstavitelné jednoduchosti a vyplňuje veškerý prostor – akasha, či světlonosný ether, který řídí životodárná prána či tvořivá síla volající po existenci v nekončícím cyklu veškerých věcí a jevů.“

Nikola Tesla, Man’s Greatest Achievement, 1907.

Slovy Tewariho: „Univerzální hmota je vyrobena z prány, protože prána je aakaash v pohybu a aakash je prvotní superfluidní substrát vesmíru.“

Tvrzení, že účinnost nemůže být větší než 100 %, je důsledek neúplného pochopení vlastností prostoru. Druhý zákon termodynamiky musí být upraven tak, aby bral v potaz skutečnost, že prostor není prázdný, jak se učilo posledních 150 let. RLG pracuje na principu zvaném „over unity“. Mnoho zkušených elektroinženýrů zabývajících se výrobou AC generátorů nezávisle otestovali RLG a potvrdili účinnost, kterou jsem pozoroval. Je na čase, aby fyzikové uvolnili cestu a upravili své teorie, zatímco se inženýři věnují návrhu a výrobě.

Teorie a matematické modely lze nalézt na TEWARI.ORG

Kdo je Paramahamsa Tewari

Z - Indický vědec vyrobil bezreakční generátor

Paramahamsa Tewari se narodil 1. června 1937 a vystudoval elektroinženýrství na Banaras Engineering College v Indii v roce 1958. Byl zaměstnán na řadě odpovědných pozic ve společnostech zabývajících se konstrukčním inženýrstvím, převážně v jaderných projektech Úřadu pro atomovou energii v Indii. Na rok byl také vyslán na spolupráci na jaderném projektu Douglas Point v Kanadě. Než odešel do důchodu, zastával pozici výkonného ředitele Nuclear Power Corporation na Úřadu pro atomovou energii v Indii. Je rovněž bývalým ředitelem projektu Kaiga Atomic Power Project.

harmonizace728x90 - Indický vědec vyrobil bezreakční generátor

Podstata fyziky lákala Tewariho představivost od brzkých školních a poté i vysokoškolských let. Během posledních čtyřiceti let zformuloval ze svých nových názorů na podstatu vesmíru, energie a hmoty novou teorii (teorii vesmírných vortexů). Tato teorie odhaluje nejzákladnější otázku vztahu mezi prostorem a hmotou a přesně určuje, že prostor je zásadnější entitou nežli hmota. Fyzikální významy hmotnosti, setrvačnosti, gravitace, náboje a světla jsou odhaleny rozšířením analýzy v teorii přesahující materiálové vlastnosti až k substrátu prostoru, který se dělí na další prázdné nicoty, což ukazuje hranice, kterých může fyzikální teorie případně dosáhnout. Skutečný vesmír se ukazuje býti opakem současného konceptu skutečné hmoty a prázdného prostoru. Tewari je autorem následujících knih popisujících teorii vesmírných vortexů:

 • The Substantial Space and Void Nature of Elementary Material Particles (1977)
 • Space Vortices of Energy and Matter (1978)
 • The Origin of Electron’s Mass, Charge Gravitational and Electromagnetic Fields from “Empty Space” (1982)
 • Beyond Matter (1984)

Byl hostem na mezinárodních konferencích v Německu, USA a Itálii, kde přednášel o nově objeveném fenoménu generování vesmírné energie. Pro demonstraci získávání energie z prostoru sestavil Tewari bezreakční generátory, které pracují s over-unity účinností a dokazuje tak, že fyzikové se se svými teoriemi o podstatě prostoru posledních 110 let mýlili a že prostor je zdrojem pro generování základních forem energie.

Z - Indický vědec vyrobil bezreakční generátor

9k= - Indický vědec vyrobil bezreakční generátor

zdrojový článek: www.collectivelyconscious.net

překlad: Siw

REKLAMA

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč

CORDYCEPS 100 g

zpomalí stárnutí

319 Kč

GOJI 500g

zrychlí metabolismus

229 Kč

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč


1 Comment

 1. Tak základem je pochopit, jak vytvořit Bezreakčnost Alternátoru .
  Alternátor se chová v zátěži jako kotoučová, nebo bubnová Brzda, tzn. brzdí kontinuálně.
  Tato akce udusí hnací motor a ten se následně zastaví .
  To je co nechceme a je nutné odstranit .

  Řešením je rozdělit na alternátoru cívky na čtyři Pólové Nástavce – 90 stupňů úhel .
  Nebude tak vznikat kontinuální dynamické brzdění a motor bude schopen udržovat konstantní otáčky, nutné pro buzení a udržení napětí na výstupu alternátoru .

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*