Fyzik Nassim Haramein a jeho teorie Všeho

Už jste se někdy podívali na hvězdy a uvažovali o tajemství vesmíru? Přáli jste si někdy cestovat vesmírem kolem miliardy hvězd do jiné galaxie? Možná vás to překvapí, ale my sami vesmírem už cestujeme, protože samotná Země urazí 1600 kilometrů za hodinu. Takže jen tak někde netrčíme, jen si tohoto pohybu zkrátka nejsme vědomi.

REKLAMA

HERCAMPURI

zdraví z Peru

419 Kč

KOTVIČNÍK 90% 20g

nakopne hormony

299 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč

CAMU CAMU 100g

doplní vitamin C

369 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

​Fyzici, zkoumající vesmír, jsou rozděleni do dvou skupin. Jedni jsou ve vleku svých předsudků a omezení, který jim diktuje jejich systém víry. Ti druzí mají systém víry postavený na přesně opačném principu – limity v mysli si žádné nestanovují, protože vnitřně chápou, že by se tak ochudili o nové převratné myšlenky, které ze starého nikdy vzejít nemohou. Odkud tedy vlastně pocházejí? Dobrá otázka, kterou si ovšem necháme na jiný článek.

Mnoho takových fyziků tráví svůj život na cestě k vyřešení kosmického kódu, aby přišli na samotnou strukturu a vnitřní logiku vesmíru. A pokaždé, když je takový vědec úspěšný v prokázání nový teoretických nápadů za pomocí experimentů, starý pohled na svět padá, rozptýlený na kusy. To se ostatně stalo Albertovi Einsteinovi a znovu také Maxovi Planckovi, otci kvantové fyziky. Tyto zásadní změny pokaždé vedou k vědecké revoluci, která proměňuje chápání reality. Kvantová teorie například tak zničila deterministický pohled na svět.

Determinismus je filosofické přesvědčení, že každá událost nebo stav věci, včetně každého lidského rozhodnutí je důsledkem předchozích událostí a stavů věcí, které zároveň nemohly způsobit nic jiného. Znamená to, že vývoj světa je dán jeho současným stavem (případně jeho stavem v kterémkoli bodě v minulosti) a absolutně platnými přírodními zákony. Existuje tedy pouze jedna možná budoucnost a je teoreticky zcela předvídatelná.

Tato filozofie je ovšem podřízena lineárnímu chápání reality, viz článek Čas neexistuje? Jak kdy a jak pro koho

Proto kvantová fyzika, která se spíše blíží pojetí reality, v níž čas ve skutečnosti neexistuje, je tomuto filozofickému směru vývojově nadřazená, protože je schopna vnímat a popisovat realitu mnohem hlubším způsobem. Ovšem kvantovou fyziku zřejmě brzy vystřídá další směr, opět přesnější a vnitřně lépe vystihující, protože chápe Všechno ve vesmíru jako nekonečné množství energií, které se navzájem od sebe liší úrovní svých vibrací. Svým způsobem to není nic nového, protože personifikovaným vyjádřením tohoto energetického systému je tarot, jehož původ a vznik je zahalen tajemstvím. Nikdo neví, odkud se vlastně vzal.

Konzervativní fyzici z první skupiny jsou od Einsteinových dob stále ve válce s kvantovými kolegy, protože odmítají přijmout nové poznatky. Samozřejmě se nabízí otázka, zda odmítají či spíše nejsou schopni, protože to neumožňuje jejich úroveň vnímání reality, která vězí právě v přílišné připoutanosti k lineárnímu uvažování.

Sám Einstein vždy odolával "kvantové podivnosti" a trval na tom, nám jen chybí údaje, pomocí nichž bychom byli schopni realitu vysvětlit i prostřednictvím klasické fyziky. Jak vidíme, i génius může (ale nemusí, viz Nikola Tesla) být obětí vlastního paradigmatu.

Zkrátka velmi často se stává, že nekonvenční pohled, který se dívá na věci ze zcela nové perspektivy, čeká na dosažení průlomu velmi dlouho. Na druhou stranu ono úsilí odolávat skeptickému protivenství tak prověří, nakolik je nová vize životaschopná a opět o něco blíže ke Zdroji.

Einsteinova teorie dostala nový rozměr

151022haramein port - Fyzik Nassim Haramein a jeho teorie VšehoFyzik Nassim Haramein začal tam, kde Einstein skončil, když umřel. Harameinova nová teorie má přezdívku "Einstein s torzí", jelikož bere v úvahu jak gravitaci, tak rovněž sílu rotace.

Klidně si tento okamžik poznamenejte do kalendáře, jednou o tom možná budete vykládat svým vnoučatům. Pokud tuto novou teorii mainstreamová věda přijme, což může trvat několik let, naši realita se tak změní doslova kvantovým skokem.

Fráze

„vše je propojeno“

„vytváříte si vlastní realitu“

„všichni jsme Jedno“

„jste světlo“

"vnímejte v souvislostech"

nabudou pro vás zcela nového významu poté, co si přečtete a pochopíte poznatky fyzika Nassima Harameina. Není možné tady shrnout vše, co Haramein prezentuje ve svých přednáškách. Jen tímto způsobem můžete dosáhnout hlubšího porozumění, malými a velkými „aha“ momenty.

Pokud je jeho teorie správná, dříve či později rozdrtí starý pohled na svět. Pokud jste na něj ještě nikdy nenarazili, můžete se připravit na kvantový skok v myšlení.

Nemusíte věřit ničemu. Pokud něčemu věříte, nic to nemění na skutečnosti, že svět je kulatý a nikoliv plochý. A další věc, kterou víme, že Země může být dutá. Pamatujete na bratry Wrighty? Všichni si mysleli, že jsou blázni, když prohlašovali, že jsou schopni létat. Takže stále si myslíte, že Nassim Haramein je blázen, protože postavil prototyp kosmické lodě, která bude schopna léta vesmírem mnohem rychleji, než si dokážete představit?

Meditace není to, co si myslíte, že je

Haramein posunul Einsteinovu teorii mnohem dál. Přišel s jednotnou teorií pole. Za publikovaný převratný článek "Kvantová gravitace a holografická hmota" obdržel cenu díky jednoduchému a elegantnímu řešení, které navrhl a experimentálně prokázal. Rovněž postuloval univerzální zákon, který definuje model uspořádání hmoty.

151022haramein gravity - Fyzik Nassim Haramein a jeho teorie Všeho

Jeho teorie spojuje kvantovou a klasickou fyziku do jednotné teorie Všeho. Mnoho mainstreamových vědců mu nemůže přijít na jméno, ale to se stávalo v historii již mnoha jiným revolucionářům. Byli zabíjeni, ignorováni nebo šíření jejich myšlenek bylo zakazováno, dokud nepřišla ta správná doba. Průlomová práce je často považována za šílenou. Vždy mějte otevřenou mysl.

"To je pouze začátek masivní revoluce ve fyzice a našeho vědeckého chápání reality." Nassim Haramein

Haramein vysvětluje svou teorií mnoho paranormálních jevů, jako je dálkové snímání nebo telepatie. Vysvětluje tajemné účinky zádrhelů v kvantové fyzice.

Matematicky prokázal, že všechny protony jsou propojené skrze samotnou strukturu vesmíru, vakua/pole nulového bodu/morfogenetického pole či jak to chcete pojmenovat. Tvrdí, že proton je vlastně miniaturní černá díra rotující rychlostí světla. Nicméně Haramein není prvním, který definoval, že můžeme čerpat volnou energii nulového bodu z vakua k napájení celé planety.

Díky jeho teorii pyramidy, Jing Jang symbol, květ života, spisy východních náboženství a dokonce i Starý zákon najednou dostávají smysl. Všechno je propojeno prostřednictvím geometrie a matematických rovnic. A mimochodem, lidská historie není určitě ta, o které jsme se učili ve škole.

151022haramein med - Fyzik Nassim Haramein a jeho teorie Všeho

"Máte přístup k extrémně velkému množství informací, když se díváte dovnitř. Držíte v sobě všechny znalosti,“ řekl Haramein o meditaci a zároveň to matematicky dokázal.

„Během naší historie, schopnost myslet jinak byla u založení všech inovací a společenských změn v našich kulturách. To platí zejména, pokud jde vědecké pochopení povahy světa a kosmu.“ Akademie rezonance

Nassim Haramein založil neziskovou rezonance Resonance Foundation, která má za cíl provádět výzkum v oblasti jednotné fyziky a vyvíjet technologií, na kterou se budou aplikovat výše zmíněné objevy při řešení některých z nejzákladnějších problémů lidstva. (zdroje: www.asayamind.com www.wikipedia.org a vlastní:-)

Parádní zkoumání nových obzorů přeje amber

Ormus aktivuje DNA a zvyšuje inteligenci

REKLAMA

ACAI BERRY 100 tob.

doplní antioxidanty

469 Kč

GOJI 500g

zrychlí metabolismus

229 Kč

CAIGUA 100 tob.

zdravé tělo

419 Kč

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*