Finsko první zemí bez školních předmětů

V době technologií a snadno přístupných informací po nás ve školách ještě pořád chtějí, abychom znali knihy nazpaměť bez ohledu na to, zda to budeme někdy potřebovat při našem budoucím profesním rozvoji. Kolikrát si člověk říká, jestli daný předmět nemá umět jen proto, že to bylo v osnovách. Finsko se rozhodlo tuto část svého vzdělávacího systému změnit a zavést něco mnohem vhodnějšího pro 21. století.

REKLAMA

REISHI prášek 100 g

dobrý cholesterol

319 Kč

MACA 250 g BIO

vyladí hormony

194 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

MACA prášek 500 g BIO

vyladí hormony

274 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Do roku 2020 chce Finsko zrušit fyziku, matematiku, literaturu, historii nebo geografii a zavést k životu jiný přístup vzděláváním. Představujeme vám jevově orientovanou výuku!

Jevově orientované vzdělávání na svém webu uvádí: „Pro systém učení a výuky PhenoBL (z angl. Phenomenon Based Learning) jsou výchozím bodem ucelené jevy vyskytující se v reálném světě. Ty jsou studovány jako celé objekty v reálném kontextu, a informace a dovednosti s nimi související jsou pak studovány křížením hranic mezi různými tématy.“ To znamená, že místo učení se fyzice (či jiného předmětu) bez konkrétního důvodu dostanou studenti příležitost vybrat si jevy ze svého okolí a reálného světa, například média a technologie nebo Evropská unie.

Tyto jevy budou studovány kombinováním oborů, což znamená zahrnutí jen těch předmětů (nebo jen jejich částí), které budou podmínkou k dosažení výborných znalostí daného tématu. Příklad: student bude chtít studovat odborný kurz zaměřený na "jídelní služby", tento jev tak bude studován pomocí prvků z matematiky, jazyků, psaní a komunikace. Dalším příkladem může být Evropská unie, tento jev by zahrnoval ekonomiku, jazyky, geografii a historii souvisejících zemí.

maca250 - Finsko první zemí bez školních předmětů

Nyní si jako příklad vezměme svůj vlastní obor a zamysleme se nad tím, jaké znalosti v něm člověk potřebuje – a výsledkem je způsob myšlení systému PhenoBL! Tento druh učení zahrnuje jak osobní výuku tváří v tvář, tak online sezení se silným důrazem na prospěšné využití technologií a Internetu procesem eLearningu. Další informace naleznete zde.

Během procesu učení budou moci studenti spolupracovat se svými vrstevníky a učiteli formou sdílení informací, společného zkoumání a zavádění nových informací, čímž se bude dále přispívat k výstavbě kurzu. Styl výuky se má rovněž změnit! Místo tradičního přístupu s ústřední postavou učitele a studenty v lavicích píšícími si písmeno od písmene vše podle pokynů bude nový přístup také více holistický (brát v úvahu celek). Tím pádem budou jednotlivé jevy brány tím nejvhodnějším a nejpřirozenějším způsobem.

Tvůrci tohoto přístupu však říkají: „Výchozím bodem tohoto stylu učení je konstruktivismus, který na studenty pohlíží jako na aktivní budovatele znalostí a informace je považována za výsledek řešení problémů, který z mnoha malých částí tvoří konečný celek, jež je vhodný pro danou situaci v daný čas.“ Tento vzdělávací systém se většinou opírá o kolaborativní prostředí (např. týmovou práci), kde by informace byly tvořeny v sociálním kontextu místo toho, aby byly považovány za vnitřní prvek jednotlivce.

Tento přístup bude podporovat učení na základně zkoumání, řešení problémů a projektově a portfoliově orientované učení. Posledním krokem pak je praktická implementace, která je brána jako výsledek celého procesu. Tato reforma bude vyžadovat značné množství spolupráce mezi učiteli různých předmětů, a právě proto již učitelé podstupují intenzivní školení. Ve skutečnosti je již 70% učitelů v Helsinkách zapojeno do přípravných prací související s tímto novým systémem.

Základem tvorby osnov je společné vyučování s podněty od více odborníků z daného oboru. Navíc učitelé, kteří tento nový styl učení přijmou, mohou jako projev uznání očekávat zvýšení platu. Z hlediska výuky je tento styl velmi obohacující a přínosný také pro samotné učitele. Někteří učitelé, kteří již tento styl zavedli ve své práci, říkají, že se již nemohou vrátit zpět ke starému stylu učení. To však není žádným překvapením, protože interakce spojená s tímto stylem učení je snem snad každého učitele.

V současnosti mají školy povinnost provádět jevově orientovanou výuku alespoň jednou za rok. V plánu je kompletně přejít na systém PhenoBL do roku 2020. Podobný přístup s názvem Centrum hravého učení se používá v odvětví předškolní výuky a má sloužit jako výchozí bod pro jevově orientované učení.

originální text: curiousmindmagazine.com

překlad: Lukáš Kucharczyk

REKLAMA

MACA 100 g

vyladí hormony

149 Kč

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

149 Kč

KLOUB eso 100 kapslí

regenerace kloubů

1099 Kč

OSTROPESTŘCOVÝ OLEJ

pomůže játrům

269 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*