DNA se dá přeprogramovat za pomocí slov a frekvencí

Podobně jako na internetu dokáže naše DNA posílat vhodné údaje do sítě vědomí, vyvolávat je z ní a také navázat kontakt s dalšími účastníky sítě. Existují navíc důkazy o zcela novém typu medicíny, která dokáže ovlivnit a přeprogramovat DNA jen s pomocí slov a frekvencí, bez nutnosti vyjímání a nahrazování jednotlivých genů.

REKLAMA

MONOATOMICKÉ ZLATO

vyšší vědomí

1851 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč

MACA prášek 500 g BIO

vyladí hormony

274 Kč


DNA se přeprogramovat za pomocí slov a frekvencí.
DNA se přeprogramovat za pomocí slov a frekvencí. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Po tisících let odpojení od vyšších dimenzionálních frekvencí se naše DNA konečně osvobodila od starých vzorců, které uvízly ve vesmírné časové matici. Lidé však brzy porozumí tomu, proč má 97 % DNA vyšší účel a proč nás její transformace vede k probuzení, které jsme si dříve nedokázali představit.

Lidský genom je napěchovaný nejméně čtyřmi miliony genových přepínačů, které sídlí v kouscích DNA, jež byly kdysi zbaveny funkce jako “odpad”, avšak ukazuje se, že takzvaná odpadní DNA hraje zásadní roli při ovládání způsobu, jakým fungují buňky, orgány a další tkáně.

Tento objev, jenž se považuje za významný medicínský a vědecký průlom, bude mít nesmírné dopady na lidské zdraví a vědomí, neboť mnoho složitých chorob je zdá se způsobeno maličkými změnami na stovkách genových přepínačů.

DNA je základem pro lidské jazyky

Když se vědci začali zabývat těmito “odpadními” částmi DNA, což vlastně nejsou geny, jež by obsahovaly instrukce pro proteiny, objevili složitý systém kontroly genů. Nejméně 80 procent této DNA je aktivní a potřebná. Dalších 15-17 procent má vyšší funkce, které vědci stále dekódují.

Zjištění a závěry ruských výzkumníků jsou jednoduše revoluční! Nejen, že je podle nich naše DNA zodpovědná za výstavbu našich těl, ale slouží také jako úložiště dat a při komunikaci.

Ruští lingvisté zjistili, že genetický kód – obzvláště ten, který se nachází ve zdánlivě nepotřebné odpadní DNA – se řídí stejnými pravidly jako naše lidské jazyky.

Porovnali tedy pravidla syntaxe (způsob, jakým se skládají slova a utvářejí fráze a věty), sémantiky (studium významu v jazykových formách) a základní pravidla gramatiky. Zjistili, že alkálie naší DNA se řídí běžnou gramatikou se stejnou sadou pravidel jako naše jazyky. Lidské jazyky se tedy neobjevily náhodou, nýbrž jsou odrazem naší vlastní DNA.

Vědci dokáží opravit a měnit DNA

Tím se konečně a vědecky vysvětluje, proč afirmace, autogenní trénink, hypnóza a podobné techniky mohou mít na lidi a jejich těla tak silný efekt. Je zcela normální a přirozené, že naše DNA reaguje na jazyk. Zatímco západní výzkumníci z DNA vyjímají jednotlivá vlákna a vkládají je jinam, Rusové se zaujetím pracují na zařízeních, která by mohla ovlivnit buněčný metabolismus vhodnou modulací rádiových a světelných frekvencí a opravit tak genetická poškození.

Garjajevova výzkumná skupina dokázala, že touto metodou lze například opravit chromozomy poškozené rentgenovým zářením. Vědci dokonce zachytili informační vzorce konkrétní DNA a přenesly je do jiné, čímž přeprogramovali buňky na jiný genom.

Jednoduchým přenosem informačních vzorců DNA tak například úspěšně přeměnili žabí embrya na embrya salamandra! Tímto způsobem přenesli kompletní informaci bez vedlejších účinků a disharmonií vznikajících při vyjmutí jednotlivých genů z DNA a jejich přenosu.

Jde o neuvěřitelnou revoluci a senzaci, která mění svět! A vše pouze s využitím vibrací a jazyka namísto archaické procedury vyjímání. Tento experiment poukazuje na nesmírnou sílu genetiky vln, která má zcela zřetelně větší vliv na utváření organismů, než biochemické procesy sekvencí alkálií.

Frekvence a vibrace jsou zásadní

Tento objev také poukazuje na důležitost zvukových frekvencí a vibrací při vzniku lidského života a možnost, že stvoření bylo vyvoláno vlnami vědomí. Efekt fantomové DNA je toho příkladem: energetické pole vzorku DNA zůstává ve světle laseru detekovatelné i když je fyzický vzorek odstraněn.

Na nejhlubší úrovni je člověk čistou energií. V genetice vln funguje odpadní DNA na široké úrovni infrastruktury superkódů a vlnové komunikace zhmotněné v materiální podobě jako krystalické struktury – dynamické hologramy genů v tekutých krystalech chromozomového kontinua.

Tento model naznačuje, že lidský gen je částí větších hologramů (multivesmíru) vlnové informační reality. Hyperkomunikace ve formě vzdáleného vnímání, uzdravování na dálku a telepatie je zcela jistě součástí lidského protokolu.

Vědci jsou si vědomi, že 97% naší DNA je takzvaně “odpadní”. Nazývají ji odpadní, protože neznají její účel. Jen 3 % naší DNA jsou spleteny do dvojité šroubovice. Během 75 000 letého cyklu jsme vystaveni většině vln torzní energie, která přeskupuje 97 % naší “odpadní” DNA z dvojité šroubovice na dvanáctivláknovou a posouvá člověka na žebříčku evoluce.

Hyperkomunikace mezi živými bytostmi

Prázdný prostor ve skutečnosti není prázdný, ale plný neviditelné a různě koncentrované torzní vlnové energie. Hvězdy a planety při své pouti galaxií procházejí těmito různými koncentracemi ve velmi přesných časových intervalech a cyklech, které mohou trvat tisíce až miliony let.

Při průchodu planet oblastmi vysoké koncentrace těchto torzních vln ovlivňuje transformace strukturu DNA na planetě, což má za následek, že vyvinutější formy života se množí více než méně vyvinuté.

Dostatečný důkaz o tom poskytují naše fosilní záznamy, z nichž je patrné, že evoluce se odehrává spíše v náhlých skocích, než jako postupný proces. Biologové hlavního proudu pojmenovali tento efekt “přerušovaná rovnováha”.

V přírodě se hyperkomunikace úspěšně uplatňuje už miliony let. Dramaticky to potvrzuje organizovaný koloběh života hmyzích stádií. Moderní člověk ji zná jen na mnohem nepatrnější úrovni jako “intuici”. Avšak i my ji můžeme znovu plně využít.

Příklad z přírody: Když se mravenčí královna přesune mimo svou kolonii, výstavba horlivě pokračuje podle plánu. Pokud je však královna usmrcena, veškerá práce v kolonii ustane. Žádný mravenec neví, co má dělat. Královna zřejmě posílá “stavební plány” i na dálku prostřednictvím kolektivního vědomí svých poddaných.

Dokud je naživu, může být tak daleko, jak chce.

DNA zprostředkovává intuici a inspiraci

S hyperkomunikací se u člověka nejčastěji setkáváme, když někdo náhle získá přístup k informacím, které jsou mimo jeho znalostní bázi. Taková hyperkomunikace se mu pak jeví jako inspirace nebo intuice.

Italskému skladateli Giuseppe Tartinimu se například jednou zdálo, že u jeho postele seděl ďábel a hrál na housle. Ráno se Tartinimu podařilo si tuto melodii přesně vybavit a zapsat do not. Nazval ji Sonáta Ďáblův trylek.

42-letý ošetřovatel míval po léta sen, že získal přístup k encyklopedickému množství informací. Jednoho rána se k němu přenesly ověřitelné znalosti ze všech možných oblastí a nyní si je dokázal vybavit. Byla to taková záplava informací, až se zdálo, že se do něj přes noc přesunula celá encyklopedie. Většina faktů šla za jeho osobní znalostní bázi a dosahovala technických detailů, o nichž vůbec nic nevěděl.

Fantómový efekt DNA

Když se objeví hyperkomunikace, dá se v DNA i v lidech vysledovat zvláštní fenomén.

Ruští vědci ozářili vzorky DNA laserovým světlem. Na stínítku se zformoval typický vlnový vzor. Když vzorek DNA odstranili, vlnový vzor nezmizel, ale zůstal. Mnoho ověřovacích pokusů ukázalo, že tento vzor stále pochází z odstraněného vzorku, jehož energetické pole zřejmě zůstalo zachováno samo o sobě. Tomuto efektu se nyní říká efekt fantomové DNA.

Vědci se domnívají, že energie pocházející z oblasti mimo prostor a čas proudí skrze aktivované červí díry i poté, co byla DNA odstraněna. Vedlejším efektem, s nímž se nejčastěji setkáváme při hyperkomunikaci – a to i u lidských stvoření, jsou nevysvětlitelná elektromagnetická pole v blízkosti dané osoby.

Ta mohou mít vliv na elektronická zařízení jako jsou CD přehrávače a podobné, jež mohou odmítat fungovat dlouhé hodiny.

Když se elektromagnetická pole pomalu rozplynou, zařízení začnou zase normálně fungovat. Mnoho léčitelů a jasnovidců tento efekt zná ze své práce. Čím lepší je atmosféra a energie, tím narůstá frustrace z toho, jak záznamová zařízení přesně v tento moment přestávají fungovat a nahrávat.

Jejich funkci neobnoví ani opakované zapínání a vypínání po relaci. Avšak na druhý den ráno funguje vše jako obvykle. Pro mnohé je to možná uklidňující, neboť příčinou nemusí být jejich technická nešikovnost, ale naopak zdatnost v hyperkomunikaci.

DNA vysvětluje paranormální jevy

Ve své knize “Vernetzte Intelligence” (Inteligence propojená sítí) vysvětluje Grazyna Fosar a Franz Bludorf tato spojení přesně a jasně. Autoři také citují zdroje, které předpokládají, že v dřívějších dobách mělo lidstvo (podobně jako zvířata) velmi silné napojení na kolektivní vědomí a jednalo jako skupina.

Nicméně abychom si vyvinuli a zažili individualitu, museli jsme my lidé takřka zcela zapomenout hyperkomunikaci. Nyní, když jsme ve svém individuálním vědomí poměrně stabilní, můžeme utvořit novou formu skupinového vědomí, jmenovitě takovou, v níž docílíme přístupu ke všem informacím prostřednictvím naší DNA. aniž bychom byli přinuceni nebo vzdáleně naváděni k tomu, co máme s takovými informacemi dělat.

Víme, že stejně jako na internetu umí naše DNA posílat vhodné údaje do sítě vědomí, vyvolávat je z ní a také navázat kontakt s dalšími účastníky sítě. Lze tak vysvětlit léčbu na dálku, telepatii nebo “vzdálené vnímání” stavu příbuzných atp.

Některá zvířata už dlouho předem vědí, kdy jejich páníček plánuje návrat domů. To lze s trochou troufalosti interpretovat a vysvětlit skrze koncepty kolektivního vědomí a hyperkomunikace.

Žádné kolektivní vědomí nelze po delší dobu prakticky využívat bez osobité individuality. Jinak bychom se vrátili k primitivnímu instinktu stáda, který je snadno manipulovatelný.

Staneme se bohy?

Hyperkomunikace v novém tisíciletí znamená něco zcela odlišného: Výzkumníci se domnívají, že pokud lidé s plně rozvinutou individualitou znovu získají kolektivní vědomí, dosáhnou téměř božské schopnosti tvořit, pozměňovat a formovat věci na Zemi! A lidstvo se k takovému kolektivnímu vědomí nového typu posouvá.

Padesát procent dnešních dětí se stane problémovými hned po svém nástupu do školy. Systém vzdělávání hází všechny do jednoho pytle a požaduje přizpůsobení. Avšak individualita dnešních dětí je natolik silná, že se odmítají přizpůsobit a vzdávají své osobní charakteristiky nejrůznějšími způsoby.

Skutečné sebeuvědomění a probuzení duše vyžaduje expanzi našich existujících přesvědčení (za hranice omezení našeho naprogramovaného systému víry – otevření se absolutní vesmírné pravdě).

Přišli jsme na tuto planetu se znalostí vesmírné pravdy. Jak rosteme, odpoutáváme se od ní a dědíme systém víry naší rodiny. Přesvědčení našich rodičů jsou obvykle základem našich vlastních názorů. Základ tohoto přesvědčení vytváří naše omezení. 

Vesmír nemá omezení. Vytváříme si hranice založené na vlastním přesvědčení. Tyto hranice omezují náš duchovní růst a vnitřní rozvoj, který ovlivňuje naši DNA a naopak. 

Konečně jsme vstoupili do portálu, kde můžeme vyjádřit náš plný potenciál jako kreativní stvoření a začít s postupným odstraňováním našich předexistenčních lidských šablon, které již pozbyly svou užitečnost. Nový svět naplněný vyšším vědomím a vyššími frekvencemi umožní jen vibrační uspořádání v rámci našeho nejvyššího dobra. Vše ostatní bude zavrženo a budeme přinuceni se přizpůsobit, dokud to nezvládneme správně. To je onen nový portál, který bude každý měsíc nabírat na síle.

Připravte se každý den stvořit své nové já. (zdroj: wakingtimes.com)

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - DNA se dá přeprogramovat za pomocí slov a frekvencí269b - DNA se dá přeprogramovat za pomocí slov a frekvencí MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - DNA se dá přeprogramovat za pomocí slov a frekvencí OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - DNA se dá přeprogramovat za pomocí slov a frekvencí monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

MONOATOMICKÉ ZLATO

vyšší vědomí

1851 Kč

ŠKORNICE FORTE

jako za mlada

899 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč

HERCAMPURI

zdraví z Peru

419 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*