Brahmi a pět způsobů, kterými prospívá mozku

Bacopa monnieri, zvaná též brahmi, je léčivá bylina, která se již velmi dlouho využívá v ajurvédské medicíně – v jednom z nejstarších lékařských systémů na světě. Vyskytuje se v různých zemích a kontinentech po celém světě a roste především v mokřadech. Její používání zmiňují rozličné historické texty datované až do 6. století našeho letopočtu.

REKLAMA

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

899 Kč


Brahmi a pět způsobů, kterými prospívá mozku.
Brahmi a pět způsobů, kterými prospívá mozku. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Brahmi, ať už samostatně nebo v kombinaci s dalšími složkami a bylinami, je dnes běžně využívaným nootropikem. Vědecký výzkum naznačil její přínos při léčbě Alzheimerovy choroby, ztráty paměti, úzkosti, příznaků poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a deprese.

Brahmi vešlo ve známost jako silný antioxidant a stimulátor kognitivních funkcí. Vědecký výzkum, který za tím vším stojí, mluví sám za sebe. Tak se do toho ponořme. Jak bacopa monnieri ovlivňuje a zlepšuje mozkové funkce?

  1. Brahmi má silný vliv na zlepšení paměti

O brahmi se tvrdí, že posiluje poznávací funkce a paměť. Ale jak to přesně dělá? Vědci naznačují, že to může být způsobeno antioxidačními účinky této starověké byliny. Antioxidanty chrání mozek před poškozením volnými radikály (1).

V roce 2002 výzkumníci tyto účinky prokázali dvojitě zaslepenou randomizovanou placebem kontrolovanou studií. Měření zahrnovala testování paměti a testování úrovně úzkosti. Zajímavé je, že skupina užívající brahmi, vykazovala zlepšení udržení paměti. Rychlost učení a úroveň úzkosti účastníků však zůstaly nedotčeny (2).

Tato studie z roku 2002 není jediným důkazem údajných přínosných účinků. Studie z roku 2008 zveřejněná v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine tato zjištění dále podpořila. Před a po konzumaci brahmi vědci testovali fungování paměti u 54 účastníků ve věku 65 let a starších. Přípravek brahmi užívali účastníci perorálně po dobu 12 týdnů. Po této době se stav jejich paměti výrazně zlepšil (3).

Účinky brahmi na paměť a poznávací funkce zkoumaly a potvrdily i různé další studie, které dosáhly podobných výsledků. Mnoho odborníků a výzkumníků předložilo myšlenku, že by se tyto účinky daly využít u pacientů s Alzheimerovou chorobou a osob trpících demencí.

  1. Brahmi může zpomalit degeneraci mozkových buněk

Jak jsme zmínili výše, brahmi se považuje za silný antioxidant. To znamená, že má různé ochranné vlastnosti. Antioxidanty zabraňují poškození buněk volnými radikály v celém těle i v mozku. Některé výzkumy jdou tak daleko, že prokazují její silnou schopnost snížit poškození DNA.

U pacientů s Alzheimerovou chorobou to může dále přispět k potlačení vývoje bílkovin přispívajících k dalšímu zhoršování ztráty paměti a nemoci samotné. Může zároveň zabránit odumírání buněk, což také přispívá k těmto neurologickým stavům a poruchám. Ochranný vliv brahmi na paměť podpořilo hned několik studií, například ty, které jsou popsány ve výše uvedené části (4).

U 50% dospělých starších 64 let se vyskytují poruchy nebo ztráta paměti, proto jsou nutná preventivní opatření ke zpomalení zhoršování těchto projevů. Snížením oxidačního stresu v mozku brahmi chrání mozkové buňky, zabraňuje zhoršování jejich stavu a DNA a snižuje výskyt neurodegenerativních poruch spojených s poklesem poznávacích funkcí a ztrátou paměti (4).

Tímto způsobem působí brahmi jako adaptogen, který pomáhá tělu překonávat stres – konkrétně stres způsobený volnými radikály.

Brahmi dále chrání mozek inhibicí acetylcholinesterázy a stimulací cholinacetyltransferázy (5). Cholinová acetyltransferáza posiluje neuropřenašeč acetylcholin. Tento neuropřenašeč je nezbytný pro celou řadu funkcí a procesů v celém těle, včetně pohybových funkcí. V mozku a v nervovém systému funguje jako důležitý chemický posel.

Další studie překvapivě zkoumaly i účinky brahmi při opravě již poškozených neuronů. Tyto studie probíhaly bez lidských účastníků, což by mohlo přispět k našemu pochopení toho, jak toto úžasné nootropikum funguje (6).

  1. Brahmi může snížit riziko neurodegenerativních onemocnění

V souladu s výše zmíněnými zkoumanými přínosy je brahmi vysoce ceněna pro svou schopnost chránit mozek a snížit riziko Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, Huntingtonovy choroby, demence a dalších neurologických poruch. Dělá to tak, že snižuje oxidační stres, chrání buňky a složky DNA.

Například u Alzheimerovy choroby se ukázalo, že brahmi snižuje ukládání beta-amyloidních plaků v mozku, které řídí postup onemocnění. Ačkoli se tento účinek prokázal pouze při pokusech na zvířatech, znamená slibný potenciál pro další výzkum a klinické studie k potvrzení těcho účinků u lidí (7). Přesto tyto studie stále ukazují nesmírný vliv a potenciál brahmi na poznávací funkce.

  1. Brahmi vykazuje silné nootropní aktivity a mechanismy

Je nepopiratelné, že brahmi má pozitivní vliv na mozek a nervový systém. V kombinaci s dalšími stejně silnými či dokonce silnějšími nootropními bylinami a přísadami lze vytvořit optimální synergii, která její účinky dále posílí.

Je prokázáno, že má zásadní ochranné účinky na mozek včetně paměti, DNA a další systémy. Může navíc předcházet škodlivým a neurologickým poruchám a stavům a současně zvyšovat sílu samotného mozku. Brahmi a její účinky nadále procházejí dalším výzkumem. Přesto je už nyní jasné, že se zřejmě jedná o velmi silné nootropikum s mnoha příznivými účinky. V konečném důsledku může tato bylina vést ke zlepšení poznávacích funkcí a zlepšit celkové zdraví a kvalitu života.

  1. Brahmi prospívá mitochondriím v nervových buňkách

Úlohou mitochondrií v každé tělesné buňce je přijímat živiny a využívat je k tvorbě energie. Tato energie poskytuje buňce potřebné palivo pro správné fungování. Při poškození mitochondrií volnými radikály nebo z jiných důvodů, je funkce postižené buňky významně ovlivněna. To je případ mnoha neurodegenerativních poruch a stavů. Výsledkem je zhoršení poznávacích funkcí a také zvýšená náchylnost k dalšímu poškození (8).

Brahmi prokázala v mnoha experimentálních modelech Parkinsonovy nemoci aktivitu zmírňující její projevy a postup. Standardizovaný extrakt brahmi dokázal ochránit dopaminergní buněčné linie potkanů proti parakvatu/diquatu a jodidu 1-methyl-4-fenyl-pyridinia (MPP(+)-indukované toxicitě, a to prostřednictvím čištění volných radikálů, konzervace mitochondriální aktivity a obnovy hladiny tyrosin-hydroxylázy (9).

Studie z roku 2016 testovala použití brahmi na myších. Po 4 týdnech vědci zjistili, že se bazální hladiny oxidativních markerů podstatně snížily, včetně reaktivních druhů kyslíku (ROS), malondialdehydu (MDA) a hydroperoxidů (HP). Kromě těchto účinků bylo zjištěno, že brahmi zlepšuje přítomnou dysfunkci mitochondrií. Výzkumníci tedy naznačili, že brahmi má v mozku různé preventivní účinky (10).

Bylo dokonce prokázáno, že brahmi zlepšuje metabolismus mozkové energie, který probíhá v mitochondriích. Jde o další důkaz potvrzující silné účinky brahmi na mozkové funkce a procesy. Brahmi má tedy potenciál zlepšit neurologické funkce a celkový stav jedinců s neuroporuchami, disponuje však zároveň ochrannými mechanismy, jež napomáhají normální mitochondriální a buněčné funkci. (zdroj: medium.com)

REKLAMA

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

899 Kč

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*