Autisté měli v mozku toxický hliník. Odkud? Z vakcíny?

15-letý autista měl v jednom ze vzorků 22 násobně vyšší úrovně hliníku než u zdravých jedinců. Výzkumníci naznačují, že potenciálním zdrojem tohoto toxického kovu jsou vakcíny z dětství.

REKLAMA

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

399 Kč

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

799 Kč

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč


Autisté měli v mozku toxický hliník. Odkud? Z vakcíny?
Autisté měli v mozku toxický hliník. Odkud? Z vakcíny? foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

V této studii, kterou vědci označují jako první svého druhu, bylo zjištěno, že mozky pěti autistů obsahovaly historicky jedny z nejvyšších hodnot toxického kovu hliníku. Ten je přitom pomocnou látkou ve vakcínách, přestože je silně toxický.

U každého z těchto autistů se vyskytl nejméně jeden vzorek s neobvykle vysokým obsahem hliníku, píše ve studii publikované v časopise Journal of Trace Elements in Medicine and Biology tým vědců z Keeleské univerzity ve Stattfordu a oddělení klinické neuropatologie v nemocnici Kings College Hospital.

Výzkumníci prozkoumali vzorky tkáně ze čtyř různých oblastí mozku autistických dárců poskytnuté Oxfordskou mozkovou bankou.

V porovnání s dřívějšími výsledky měření obsahu hliníku v mozku, které definovaly hodnoty menší než 1 mikrogram na gram suché hmotnosti jako “patologicky benigní,” okolo 67 % vzorků tkání obsahovalo množství hliníku považované za “patologicky významné” (oproti “normálu”) s hodnotami vyššími než 3 mikrogramy na gram.

Historicky nejvyšší hodnoty u autistů

“Mozky všech pěti autistů obsahovaly alespoň jednu tkáň s patologicky významnou úrovní hliníku,” říká studie. Čtyři z pěti autistů (čtyři muži a žena) měli nejméně jednu tkáň s obsahem hliníku vyšším, než 5 mikrogramů suché hmotnosti.

Čtyři mužští autisté měli významně vyšší koncentrace hliníku v mozku než jediná žena – dárkyně. Koncentrace hliníku u mužů dosahovaly až k hodnotám 17,10; 18,57 a 22,11 mikrogramů na gram. Nejvyšší hodnota 22,11 byla odebrána z jednoho za tří vzorků z okcipitálního laloku 15-letého autisty.

“Jsou to historicky jedny z nejvyšších hodnot hliníku zaznamenaných v lidské mozkové tkáni. Musíme se třeba ptát, proč je průměrný obsah hliníku v okcipitálním laloku 15-letého chlapce 8,74 mikrogramu na gram suché hmotnosti,” říká studie.

Prokázaná neurotoxicita

Toxický účinek hliníku na mozek a nervový systém je dobře zdokumentován již více než století. Hliník je běžnou součástí zemské kůry. V přírodě se vyskytuje většinou ve sloučeninách s křemíkem a nevyskytuje se v samostatné formě.

Pro člověka nemá žádné prokázané přínosy. Naopak je rozsáhle zdokumentována jeho toxicita:

V sedmdesátých letech si výzkumníci uvědomili, že hliník v dialyzačních přístrojích byl příčinou nemoci zvané dialyzační encefalopatie (DAE). U dialyzovaných pacientů se projevovala třesem, ztrátami paměti, zmatením, oslabenou schopností soustředění a demencí.

Mnoho z těchto pacientů upadlo do kómatu a zemřelo. Avšak když došlo k nahrazení hliníku v dialyzačních přístrojích, ostatní postižení se rychle uzdravili. V důsledku toho se dnešní dialyzační přístroje pečlivě monitorují, aby se vyloučily jakékoliv stopy tohoto kovu. 

Autisté a Alzheimerova chorobou

Od té doby, co byla objasněna příčina dialyzační encefalopatie, se mnoho výzkumu zaměřilo na hliník. A sice jako na klíčového hráče při tvorbě charakteristických amyloidních “plaků” a spletenců v mozcích pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Ještě dříve tohoto roku uveřejnil tým pod vedením Christophera Exleyho, profesora bioanorganické chemie Keeleské univerzity, své závěry. Uvádí v nich, že mozky pacientů v rané fázi Alzheimerovy choroby obsahovaly extrémní úrovně hliníku. Do doby aktuální studie mozků autistů šlo o historicky nejvyšší zaznamenané úrovně v lidské tkáni.

“Průměrný obsah hliníku všech pěti laloků autistů směřoval k nejvyšším hodnotám všech předchozích (historicky) měření obsahu hliníku. A to včetně iatrogenních poruch jako je například dialyzační encefalopatie,” poznamenávají vědci. 

“Tyto údaje však ve srovnání s jinými analýzami obsahu hliníku v mozku u jiných nemocí znevýhodňuje věk autistů,” dodávají výzkumníci. “Proč by měl mít například 15-letý chlapec v mozkové tkání tak vysoký obsah hliníku? Ve vědecké literatuře neexistují žádné srovnatelné údaje. Nejblíže jsou podobně vysoké hodnoty u 42 letého muže s dědičně získanou Alzheimerovou chorobou.

Fluorescentní zobrazování

Výzkumníci také využili zavedené zobrazovací techniky při prokazování hliníku ve vzorcích mozků 10 autistů (3 žen a 7 mužů) a nejméně v jednom vzorku od každého z pacientů našli ložiska tohoto toxického kovu.

Těchto ložisek bylo významně více v mozcích mužů (129 ložisek u 7 jednotlivců) než žen (21 ložisek u 3 jednotlivců).

Na obrázcích můžeme sledovat hliník uložený jak v bílé, tak v šedé mozkové tkáni a rozptýlený uvnitř i vně buněk. Avšak v poměru, který se pro jednotlivá pohlaví liší: u ženských dárkyň se většina ložisek hliníku (15 z 21 ložisek) nacházela mimo mozkové buňky, zatímco u mužských autistů se většina ložisek (80 ze 129) nacházela uvnitř buněk mozkové tkáně.

Fotografie z této studie zobrazují jasně viditelný hliník uvnitř buněk. Buď jako zřetelná ložiska nebo světlou fluorescenci. Obrázky ukazují jednobuněčné bílé krvinky plné hliníku v mozkových membránách, krevních cévách. A “možná při procesu pronikání do mozkové tkáně z lymfatického systému,” informují výzkumníci.

Gliální buňky, které obklopují neurony, vzájemně je izolují a poskytují jim podporu, vykázaly ve studovaných vzorcích pozitivní hliníkovou fluorescenci. Jasně byla patrná i rozsáhlá a zřetelná ložiska hliníku velká přibližně mikrometr v průměru uvnitř těchto buněk a v jejich okolí. 

Nebývalá expozice

Dřívější výzkum poukazoval na vztah hliníku k autismu, neurologické poruše, která nyní postihuje jedno z 50 amerických dětí. Projevuje se devastujícími příznaky poškození mozku včetně poruch řeči a učení, tiků, záchvatů, úzkosti a obsedantně kompulzivního chování. Tyto podmínky se v lékařské literatuře před rokem 1943 neobjevovaly.

Autoři aktuální britské studie citují přezkum kanadských výzkumníků z roku 2014, který nepřímo spojuje zvýšené používání hliníku jako pomocné látky v pediatrických vakcínách s rostoucí mírou výskytu autistických poruch.

Praxe využívání hliníku jako pomocné látky započala v roce 1926 s cílem vyprovokovat energickou odezvu imunitního systému na antigeny vakcíny (malé množství virů nebo bakterií, na něž vakcína cílí) prostřednictvím nedostatečně poznaného mechanismu.

shutterstock 1066303739vakc03 final 300x233 - Autisté měli v mozku toxický hliník. Odkud? Z vakcíny?
Toxický hliník ve vakcínách.

Do dětí se píchá toxický hliník

Dnes děti dostávají nebývalé několikanásobné dávky vakcín s hliníkem jako pomocnou látkou.

Například vakcína proti hepatitidě B, kterou děti dostávají jen pár hodin po narození, obsahuje 250 mikrogramů nanočástic tohoto kovu. Tato dávka se opakuje ve dvou a šesti měsících věku dítěte.

Každá dávka DTaP vakcíny aplikovaná dětem ve dvou, čtyřech, šesti a 15 měsících věku, obsahuje dodatečných 625 mikrogramů tohoto toxického kovu. Každá dávka Hib vakcíny aplikovaná dětem ve dvou, čtyřech a 12 měsících obsahuje dalších 225 mikrogramů hliníku atd.

“Takže děti, které se očkují podle imunizačního schématu Centra pro kontrolu nemocí (CDC), dostanou v průběhu prvních 18 měsících života téměř 5000 mikrogramů (5 miligramů) hliníku,” píše Neil Z. Miller v podrobné zprávě na toto téma.

V závislosti na vakcinačním schématu mohou děti do své návštěvy ve 12 nebo 15 měsících obdržet až 1 475 mikrogramů hliníku, což je shodou okolností věk, kolem kterého si většina rodičů a lékařů poprvé všimne počínajících příznaků autismu.

Centrum pro kontrolu nemocí tato čísla potvrzuje a cituje studii úřadu FDA, která zjistila, že kojenci mohou být v prvním roce života vystaveni více než 4 miligramům hliníku z vakcín. Tato agentura se snaží rodiče ujistit prohlášením, že toto množství je “nízké.

Nemůže však prohlásit, že hliník není toxický.

Místo toho prohlašuje, že dávka je bezpečná vzhledem k historickému použití, kdy však počet případů autismu (a dalších chronických nemocí u dětí) exponenciálně rostl.

Poškozený imunitní systém autistů

Až v posledních deseti letech začali výzkumníci studovat mechanismy účinku hliníku jako pomocné látky ve vakcínách. Přišli na to, že zdaleka není onou inertní a stacionární kotvou, která by držela antigen v místě vpichu před tím, než je vyloučen, jak se v minulosti věřilo a jak o tom stále hovoří instituce veřejného zdraví.

Namísto toho hliník jako pomocná látka spouští imunologickou bouři událostí. A zároveň kaskádu aktivity imunitního systému daleko od místa vpichu. Například v průběhu několika hodin od injekční aplikace stejného hydroxidu hlinitého z vakcíny do myši se mobilizují armády specializovaných imunitních buněk. V průběhu jediného dne vstupuje do akce velké množství prvků imunitního systému. Ty povolávají další složky vysílající zánětlivé signály a vylučující cytokiny.

Tyto cytokiny – zánětlivé proteiny, zapojují do akce další prvky imunity jako např. interleukin-1beta a interleukin-6. U autistických pacientů byly zaznamenány jejich významně vyšší úrovně, než u zdravých kontrolních vzorků, což přispělo k současnému sílícímu výzkumnému názoru, že autismus je v zásadě nemocí dysfunkčního a přestimulovaného imunitního systému.

Zákeřně nebezpečný

shutterstock 1046242816vakc02 final 300x168 - Autisté měli v mozku toxický hliník. Odkud? Z vakcíny?
Toxický hliník ve vakcínách.

Výzkum na myších zároveň ukázal, že po další injekci pomocné vakcinační látky hydroxidu hlinitého do myši mohou bílé krvinky pohlcovat částečky hliníku. A odnášet je do vzdálených míst těla, zvláště do mozkové tkáně, kde mohou zůstat uvězněné celé roky.

Tato zjištění vedla francouzského lékaře Dr. Romaina Gerhardiho, aby ve svém přezkumu z roku 2015 bil na poplach prohlášením, že reakce imunitního systému na hliník “představuje významnou zdravotní výzvu.”

Dr. Gerhardi dodává, že “dosud neproběhly pokusy o seriózní prověření bezpečnostních obav z neodbouratelného charakteru a akumulace hliníkových částic v mozku”. A že “je nutné učinit mnohé k porozumění tomu, jak mohou být pro některé jedince vakcíny obsahující hliník zákeřně nebezpečné.”

Centrum pro kontrolu nemocí, obhájci veřejného zdraví a mainstreamoví lékaři v současné době nenabízejí žádné vysvětlení pro alarmující nárůst autistických dětí s poškozeným mozkem v USA a ve světě, jež mají ve své péči.

Pouze s jistotou tvrdí, že ani vakcíny, ani toxické hliníkové pomocné látky, které obsahují, nemohou být příčinou, a že odpovědí na více nemocí je více vakcín.

Můžeme očekávat, že tato studie spolu se záplavou dalších důkazů poukazujících na toxické složky zodpovědné za růst dětské nemocnosti budou ignorovány a před veřejností utajovány. V mezidobí počkáme, jak vysoko se musí vyšplhat počty rodičů sledující úpadek zdraví svých dětí, než přijde nějaká změna. (zdroj: greenmedinfo.health)

REKLAMA

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

399 Kč

NEURON plus

přetaktuje váš mozek

999 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*