Ašvaganda extrakt razantně snižuje chronický stres

Pokud dlouhodobě zažíváte stres, vaše mozková činnost bude trpět zhoršeným výkonem a zároveň dojde k ohrožení vašich vnitřních orgánů. Jelikož ajurvéda již po tisíce let doporučuje na tyto stavy extrakt z ašvagandy, indičtí vědci se rozhodli provést studie, zda-li je ašvaganda extrakt skutečně tak účinná.

eshop energie života nabízí


MAGNOLIE extrakt 80%

odstraní úzkost

349 Kč

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

129 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

799 Kč

RHODIOLA extrakt

zdravé nervy

299 Kč


Ašvaganda extrakt razantně snižuje stres.
Ašvaganda extrakt razantně snižuje stres. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Cílem studie bylo tedy zhodnotit bezpečnost a účinnost vysokokoncentrovaného extraktu z celého spektra kořenů ašvagandy při snižování stresu a úzkosti. A zároveň chtěli vědci zjistit, zda ašvaganda extrakt způsobí zlepšení celkové pohody dospělých, kteří trpěli stresem.

Po provedení příslušných klinických zkoušek a laboratorních testů vědci zařadili do studie 64 dobrovolníků s anamnézou chronický stres. Konkrétně jim lékaři změřili hladinu sérového kortizolu a následně stanovili skóre podle standardních dotazníků pro hodnocení stresu.

Avšaganda extrakt vs. placebo

Celou skupinu výzkumníci náhodně rozdělili do dvou podskupin – jedna s placebem a a druhá s léčivem. Měli užívat jednu kapsli dvakrát denně po dobu 60 dnů.

Ve skupině, v níž dobrovolníci užívali ašvagandu extrakt, každá kapsle obsahovala 300 mg vysoce koncentrovaného extraktu s plným spektrem z celého kořene.

Během léčebného období (v den 15, den 30 a den 45) vědci se všemi dobrovolníky provedli podrobný telefonní rozhovor, aby zkontrolovali shodu s léčbou a zaznamenali všechny nežádoucí účinky. Konečné hodnocení bezpečnosti a účinnosti pak provedli v den šedesátý.

Výsledky studie

Léčená skupina, která dostala ašvagandu extrakt, vykázala velmi významné snížení ve skóre na všech stupnicích pro hodnocení stresu, ve srovnání se skupinou s placebem.

Hladiny kortizolu v séru byly ve skupině ašvaganda extrakt rovněž podstatně sníženy ve srovnání se skupinou s placebem. Nežádoucí účinky byly velmi mírné povahy a byly naprosto srovnatelné v obou skupinách. Vědci nezaznamenali žádné závažné nežádoucí účinky.

Závěr: Ašvaganda extrakt snižuje stres

Zjištění této studie naznačují, že ašvaganda extrakt o vysoké koncentraci bezpečně a účinně zvyšuje odolnost jedince vůči stresu. A tím zlepšuje kvalitu života, kterou hodnotí každý sám, podle svých duševní a fyzických pocitů.

REFERENCE: Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. Prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie bezpečnosti a účinnosti vysokokoncentrovaného extraktu z celého spektra kořene ashwagandhy při snižování stresu a úzkosti u dospělých. Indian J Psychol Med 2012; 34 (3): 255-262. [Celý text]


AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

129 Kč

AŠVAGANDA 100 tob.

přináší klid

449 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

799 Kč

RHODIOLA extrakt

zdravé nervy

299 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*