Ašvaganda extrakt razantně snižuje chronický stres

Pokud dlouhodobě zažíváte stres, vaše mozková činnost bude trpět zhoršeným výkonem a zároveň dojde k ohrožení vašich vnitřních orgánů. Jelikož ajurvéda již po tisíce let doporučuje na tyto stavy extrakt z ašvagandy, indičtí vědci se rozhodli provést studie, zda-li je ašvaganda extrakt skutečně tak účinná.

REKLAMA

AŠVAGANDA 100 tob.

přináší klid

449 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

799 Kč

MAGNOLIE extrakt 80%

odstraní úzkost

349 Kč

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

129 Kč


Ašvaganda extrakt razantně snižuje stres.
Ašvaganda extrakt razantně snižuje stres. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Cílem studie bylo tedy zhodnotit bezpečnost a účinnost vysokokoncentrovaného extraktu z celého spektra kořenů ašvagandy při snižování stresu a úzkosti. A zároveň chtěli vědci zjistit, zda ašvaganda extrakt způsobí zlepšení celkové pohody dospělých, kteří trpěli stresem.

Po provedení příslušných klinických zkoušek a laboratorních testů vědci zařadili do studie 64 dobrovolníků s anamnézou chronický stres. Konkrétně jim lékaři změřili hladinu sérového kortizolu a následně stanovili skóre podle standardních dotazníků pro hodnocení stresu.

Avšaganda extrakt vs. placebo

Celou skupinu výzkumníci náhodně rozdělili do dvou podskupin – jedna s placebem a a druhá s léčivem. Měli užívat jednu kapsli dvakrát denně po dobu 60 dnů.

Ve skupině, v níž dobrovolníci užívali ašvagandu extrakt, každá kapsle obsahovala 300 mg vysoce koncentrovaného extraktu s plným spektrem z celého kořene.

Během léčebného období (v den 15, den 30 a den 45) vědci se všemi dobrovolníky provedli podrobný telefonní rozhovor, aby zkontrolovali shodu s léčbou a zaznamenali všechny nežádoucí účinky. Konečné hodnocení bezpečnosti a účinnosti pak provedli v den šedesátý.

Výsledky studie

Léčená skupina, která dostala ašvagandu extrakt, vykázala velmi významné snížení ve skóre na všech stupnicích pro hodnocení stresu, ve srovnání se skupinou s placebem.

Hladiny kortizolu v séru byly ve skupině ašvaganda extrakt rovněž podstatně sníženy ve srovnání se skupinou s placebem. Nežádoucí účinky byly velmi mírné povahy a byly naprosto srovnatelné v obou skupinách. Vědci nezaznamenali žádné závažné nežádoucí účinky.

Závěr: Ašvaganda extrakt snižuje stres

Zjištění této studie naznačují, že ašvaganda extrakt o vysoké koncentraci bezpečně a účinně zvyšuje odolnost jedince vůči stresu. A tím zlepšuje kvalitu života, kterou hodnotí každý sám, podle svých duševní a fyzických pocitů.

REFERENCE: Chandrasekhar K, Kapoor J, Anishetty S. Prospektivní, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie bezpečnosti a účinnosti vysokokoncentrovaného extraktu z celého spektra kořene ashwagandhy při snižování stresu a úzkosti u dospělých. Indian J Psychol Med 2012; 34 (3): 255-262. [Celý text]

REKLAMA

MAGNOLIE extrakt 80%

odstraní úzkost

349 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

799 Kč

AŠVAGANDA 100 tob.

přináší klid

449 Kč

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

129 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*