Antidepresiva v těhotenství zvyšují riziko autismu

Studie publikovaná 14. prosince 2015 v časopisu JAMA Pediatrics využívá údaje z databáze Quebec Pregnancy Cohort a zkoumala 145 456 dětí od jejich početí do věku deseti let. Studie brala v úvahu mnoho dalších faktorů spojovaných s autismem včetně genetické predispozice, například výskyt v rodině, věk matky, depresi samotnou a další socioekonomické faktory jako například chudobu.

REKLAMA

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

149 Kč

AŠVAGANDA 100 tob.

přináší klid

469 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

899 Kč

ACAI BERRY BIO 100 g

zpomalí stárnutí

229 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Za vystavenou antidepresivům se ve studii považovala matka, které lékař syntetická antidepresiva předepsal nejméně jednou během druhého nebo třetího trimestru těhotenství.

Výzkumníci antidepresiva podezřívali, protože serotonin je zapojen v mnoha před a postnatálních vývojových procesech a antidepresiva blokující serotonin (obzvláště selektivní inhibitory zpětného vychytávání SSRI) by mohla mít negativní dopad na schopnost mozku plně se v děloze vyvinout.

Hovořili jsme o studii s jejím vedoucím profesorem Anickem Bérardem z Université de Montréal a výzkumného centra CHU Sainte-Justine Research Centre. Zbytek týmu tvořili Odile Sheehy z CHU Sainte-Justine, Laurent Mottron z Hôpital Rivière-des-Prairies a Takoua Boukhris z Université de Montréal.

Jaké byly vaše výsledky?

Anick Bérard: Užívání antidepresiv, obzvláště selektivních inhibitorů zpětného vychytávání (SSRI) během 2. nebo 3. trimestru těhotenství zvyšuje riziko narození dítěte s autismem. Jedná se o 87 procentní nárůst pravděpodobnosti rozvinutí autismu při užívání jakýchkoliv antidepresiv a více než dvojnásobné riziko speciálně u SSRI.

Je tak mnohem vyšší než autismus spojený s depresí samotné matky – této diagnóze podle našich zjištění odpovídá 20-ti procentní nárůst rizika autismu. Naše studie dokládá, že vzhledem k důkazům zvýšeného rizika nepříznivého výsledku těhotenství při užívání antidepresiv v těhotenství by se deprese během tohoto kritického období měla léčit alternativními postupy. Tedy jinak než antidepresivy syntetického charakteru.

Až 85 procent těhotných žen s depresí má její mírný až střední stupeň. V této podskupině se ukázala jako efektivní léčba cvičením a psychoterapií. Proto – ačkoliv uznáváme, že deprese je závažný stav – antidepresiva nejsou vždy nejlepším řešením

Běžně se pro plod považuje první trimestr za nejrizikovější. Tato studie se však zaměřila na druhý a třetí trimestr. Proč je riziko vyšší v pozdějším období těhotenství?

AB: Vystavení plodu antidepresivům v prvním trimestru je problematické pro embryonální vývoj, druhý a třetí trimestr jsou kritické pro vývoj mozku. Proto jsme se zaměřili na pozdější těhotenské období.

Myslíte, že vyšší míra předepisování antidepresiv by mohla zapříčinit zvýšený výskyt autismu?

AB: Částečně ano, pokud vezmeme v potaz spojitost, kterou jsme zaznamenali ve studii. Vyšší výskyt autismu lze však vysvětlit také nárůstem jeho odhalení a rozšířením diagnostických kritérií v posledním desetiletí.

Co chcete, aby si lidé vzali z této studie a co naopak nechcete?

AB: Vezměte si z ní toto: Deprese je vážný stav, který je nutné léčit. Až 85 procent těhotných žen s depresí má její mírný nebo střední stupeň. V této skupině jsou antidepresiva jen jednou z možností léčby. Kontrolované studie rovněž prokázaly, že cvičení nebo psychoterapie jsou účinnými léčebnými metodami v průběhu těhotenství i mimo něj.

Neberte si z ní: Že vzhledem ke zvýšenému riziku mnoha neblahých důsledků pro plod (včetně autsimu) zmiňovaných v literatuře by se deprese neměla léčit. Depresi je během těhotenství potřeba léčit, ale ve většině případů jinak než antidepresivy.

A co ženy užívající antidepresiva, které zjistí, že jsou těhotné? Vysazují léčbu jako běžní pacienti?

AB: Bohužel zatím ne. Běžný názor, že depresi lze léčit pouze antidepresivy není správný. Byl bych velmi opatrný, než cokoliv v průběhu těhotenství označím za bezpečné. Vzpomeňme si, že thalidomid byl také označen jako bezpečný v průběhu těhotenství.

Dá se říci, že ženy užívající antidepresiva v druhém a třetím trimestru se o tom už poradily s lékařem a rozhodly se pro zachování léčby?

AB: Rád bych věřil, že tyto ženy si plně uvědomily všechny přínosy a rizika. Bohužel si myslím, že přínosy se přeceňují a riziko se podceňuje vzhledem k předpokladu, že antidepresiva jsou jedinou léčebnou možností, což není pravda.

Vzali jste ve studii v potaz také závažnost matčiny deprese a dávku léku?

AB: Závažnost matčiny deprese nemůžeme měřit. Zjistili jsme však, že matky, které užívaly více než jeden druh antidepresiv během druhého a třetího trimestru, měly více než čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít autistické dítě. Deprese u této skupiny by se dala považovat za závažnější než u skupiny, která během stejného období užívala pouze jeden druh antidepresiv.

Co se týče dávky, zabýváme se tím v současnosti (součástí studie JAMA Pediatrics to není). Výsledky studie JAMA Pediatrics platí pro alespoň jednu dávku antidepresiva (užívání vs. neužívání) během pozdního těhotenství. Nyní zjišťujeme, zda má výše dávky nějaký vliv (v nové studii).

Co říkáte na ostatní studie z nedávné doby, které tvrdí, že užívání antidepresiv během těhotenství je bezpečné?

AB: Tato studie je konzistentní s dalšími studiemi na stejnou výzkumnou otázku. Každá studie vychází z pozorování, neboť kontrolované studie jsou z etického hlediska během těhotenství nepřípustné. Proto každá studie popisuje spojitosti. Akumulace takových zjištění povede ke kauzalitě.

Pokud byla žena optimálně léčena antidepresivy před těhotenstvím a během něj chce pociťovat stejný efekt, měla by zvýšit dávku (vzhledem ke zvýšenému metabolismu během těhotenství). To se však v praxi neděje: Buď léky vysadí, nebo zůstává na stejné nebo dokonce nižší dávce, takže z toho nemůžeme soudit. Rizika však zůstávají. Poměr přínosů vůči rizikům hovoří jasně pro vysazení. Je vhodné zvážit jiné metody léčby deprese.

My tedy říkáme:

  1. své těhotenství plánujte
  2. konzultujte možnosti léčby se svým lékařem (s našimi důkazy v ruce)
  3. učiňte informované rozhodnutí. Antidepresiva jsou pouze jednou léčebnou možností z mnoha.

zdroj: www.researchgate.net

REKLAMA

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

899 Kč

AŠVAGANDA 100 tob.

přináší klid

469 Kč

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

149 Kč

VILCACORA 100 kapslí

detoxikace

429 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*