b69eb6db0ef37ff24cd742264986b05a 326x245 - Bůh Ra a Zákon jednoho/jednoty, kniha první
Skryté moudrosti

Bůh Ra a Zákon jednoho/jednoty, kniha první

Jakmile civilizace na některé planetě dosáhne určitého evolučního bodu, může její vědomí splynout, a každý jedinec tak může čerpat z vědomostí všech osob, které v této civilizaci kdy žily, podobně jako Jungovo kolektivní podvědomí lidstva, které se vědomě stane dostupné všem na Zemi. V knize Zákon jednoho se dovídáme, že tento proces nyní na Zemi vrcholí a 75 000 let lidské evoluce mysli, těla a duše již brzy přinese ovoce. […]