b70c699b49627c495bf0c9786eacd0ed 326x245 - Praindoevropština: jeden prajazyk Evropy a Asie
Skryté moudrosti

Praindoevropština: jeden prajazyk Evropy a Asie

Před mnoha tisíci lety si byly jazyky evropských a asijských národů mnohem blíže než jsou v dnešní době. Vlastně se dá usuzovat a odvodit, že vznikly z jednoho civilizačního centra, neboť všechny obsahují určité jádro, které je všem společné. To zahrnuje jazyky germánské, slovanské, íránské, indické, řecký, romský a románské. […]