012917c8fead6bb1597b29464421e063 326x245 - Gurdžijev: Pokrok neexistuje, lidé jsou stejní
Skryté moudrosti

Gurdžijev: Pokrok neexistuje, lidé jsou stejní

"Pro člověka západní civilizace," řekl jsem, "je samozřejmě těžké uvěřit a přijmout myšlenku, že by nevzdělaný fakír, naivní mnich či jogín, který se stáhl ze života, mohli směřovat k vývoji, zatímco vzdělaný Evropan, vybavený ‚exaktními znalostmi‘ a všemi nejnovějšími metodami výzkumu, vůbec žádnou naději nemá a pohybuje se v kruhu, z něhož není úniku."
"Ano. To proto, že lidé věří na pokrok a kulturu," řekl Gurdžijev. "Vůbec žádný pokrok neexistuje. Všechno je úplně stejné, jaké to bylo před tisíci a desetitisíci lety. Vnějšek se mění, podstata nikoliv. Člověk je stále stejný. ‚Civilizovaní‘ a ‚kulturní‘ lidé mají v životě naprosto stejné zájmy jako ti nejhloupější divoši. Moderní civilizace je založena na násilí a otroctví a na pěkných slovech. Ale všechna ta pěkná slova o ‚pokroku‘ a civilizaci‘ jsou jen slova." […]