e9b812fdb1349bd605ce6a8f6ef154b8 - Co je nic? Nic než nic? Anebo vůbec nic?
Skryté moudrosti

Co je nic? Nic než nic? Anebo vůbec nic?

Prozkoumejme tento pojem sám jako takový. Nic – je to jen slovo – bez obsahu, beze smyslu, neexistující? Je-li tomu tak, proč potom onen pojem existuje? Odkud to slovo pochází? Nemůže snad sám pojem existovat, aby vymezil, nazval něco (přijmeme-li, že nazývá něco, co nevidíme, nechápeme, nebo nepociťujeme, tedy něco, co pro nás neexistuje)? Jak naši předci přišli na to pojmenovat něco, co neexistuje, co nevidí? […]