1d13a26ed98033aa827bfc62c450a0c8 - Arogance a její negativní účinky na lidstvo 5
Novinky

Arogance a její negativní účinky na lidstvo 5

Přesto arogance samotná není příčinou či hlavním důvodem této choroby dnešní společnosti. Je pouze jednou z mnoha tváří zla, jde však o lstivého chameleona, kterého lze těžko rozpoznat. Zlo je pouze tím, za co jej lidé považují, a přestože je v mnoha případech zřetelně patrné, panují zde nejasnosti, například ohledně morálních otázek. Jde o to, že v „šedých zónách“ mohou tyto věci snadno uniknout naší pozornosti a porozumění. […]

cae96622b19ef687776e05ce08e3dc02 - Arogance a její negativní účinky na lidstvo 4
Novinky

Arogance a její negativní účinky na lidstvo 4

Hrozící nebezpečí pro celý svět nemá podobu kobylek z biblických pohrom, invazí Vikingů, nebo Velkého irského hladomoru. Jde o arogantní hady, kteří se živí penězi, mocí a nezcizitelnými právy. Pokud ne již dříve, tak alespoň nyní by mělo být naprosto jasné, že mnozí (nebo většina) představitelé jsou zrádci a neměli by se zvát příslušníky národa, jemuž se zavázali sloužit. Jako vždy se zaprodali. […]

1f8e6c7378b55faf2cf9f9c5bbbc7068 - Arogance a její negativní účinky na lidstvo 3
Novinky

Arogance a její negativní účinky na lidstvo 3

Všichni to víme – skutečnou nevýhodou arogance je negativita. Podporuje negativně smýšlející kulturu, nemluvě o nepřátelství, které arogance také plodí. Co že je negativně smýšlející kultura? Ale, nic moc, jen kultura vystavěná na nenávisti a neúctě. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Navíc to nevyhnutelně vede ke špatným rozhodnutím. Arogantní člověk málokdy dokáže činit dobrá rozhodnutí soutěživé povahy. Vytváří však atmosféru nadřazenosti, někdy i neporazitelnosti. Stává se téměř nepřístupným. Taková arogance zastrašuje mnoho lidí, protože dokáže rozvířit vzduch. Užitečné pro taktiku „získání a udržení“. V jistém slova smyslu se jedná o taktiku šikany. […]

2d12bb137f52a907771fd5b2519bef1e - Arogance a její negativní účinky na lidstvo 2
Novinky

Arogance a její negativní účinky na lidstvo 2

Pokud za to tedy nemohou peníze ani moc, jak může být pastýř arogantní? Většina lidí ví, že je to kvůli jeho špatné životní situaci, jeho chudobě, takto světu vyjadřuje svou vzpurnost. Skrytě prohlašuje, že je rádoby král. A proto je poháněč volů rádoby princ a kovář o nic míň než další Alexandr Veliký. […]

34481f25f4c12ff006f9bb6fd382eb5d - Arogance a její negativní účinky na lidstvo 1
Novinky

Arogance a její negativní účinky na lidstvo 1

Z nepřeberného množství špatných návyků, které jsou u lidí známy, by arogance měla být řazena mezi ty nejhorší. Může se jevit jako neslušné chování, a proto relativně neškodné, ale pod povrchem se skrývají problémy. Zvláště pokud jde o arogantního vůdce. Přestože zdánlivě se arogantně chová jen málo lidí, mohla by se arogance – už jen kvůli své existenci – nazývat lidskou vlastností, alespoň potencionálně. Kromě toho, že je arogance „pocit nebo dojem nadřazenosti projevující se panovačným způsobem či troufalými tvrzeními“, může být jinými považována za dysfunkci a/nebo duševní nemoc. […]