Atomy zlata mají moc, kterou využívali naši stvořitelé?
Vědecké objevy
Monoatomické zlato a energie nulového bodu.
Energie života
Kvantový skok a Jákobův žebřík spolu úzce souvisí.
Skryté moudrosti
Koloidní zlato léčí rakovinu, artritidu i neurologické nemoci.
Zdraví a nemoci
Rozdíl mezi koloidním a monoatomickým zlatem? Zásadní.
Skryté moudrosti
DNA lze měnit a vylepšovat si tak nejen tělo.
Energie života