Monoatomická platina posiluje sebeuvědomění.
Energie života

Sebeuvědomění posílí monoatomická platina

Sebeuvědomění nám pomáhá v každém okamžiku svého života plně chápat souvislosti mezi příčinou a následkem. Tímto eliminujeme vznik negativní karmy. Jak se říká, svět jen odráží to, co je v nás. Duo monoatomická platina a monoatomické zlato […]