a43d8febf785a7154c8cde275d5baec5 326x245 - Keltské mýty a pověsti – bohové a bohyně
Skryté moudrosti

Keltské mýty a pověsti – bohové a bohyně

Předtím než byli ovlivněni Římany či křesťanstvím, předávali si Keltové svaté učení a mýty ústní formou. Po příchodu křesťanství v pátém století tyto mýty mnichové začali sepisovat. A díky nim se mnoho z nich dochovalo dodnes. […]