389c7607e28f2abc176719fea79f4b86 326x245 - Finsko první zemí bez školních předmětů
Vědecké objevy

Finsko první zemí bez školních předmětů

V době technologií a snadno přístupných informací po nás ve školách ještě pořád chtějí, abychom znali knihy nazpaměť bez ohledu na to, zda to budeme někdy potřebovat při našem budoucím profesním rozvoji. Kolikrát si člověk říká, jestli daný předmět nemá umět jen proto, že to bylo v osnovách. Finsko se rozhodlo tuto část svého vzdělávacího systému změnit a zavést něco mnohem vhodnějšího pro 21. století. […]