Vývoj znamení Váhy: Cesta vyrovnanosti

Znamení zvěrokruhu Váhám přísluší jako protipól bojovně jednající Beran. Na začátku vývoje chybí Váhám ještě úplně rozhodování a odhodlání. Slabost v jednání, ano dokonce neschopnost jednání zkouší kompenzovat uměleckým estetizmem. Tak jako začínající Beran před samou akcí neuvažuje a pudově, slepě jedná, uzavírá se váha i před pouhým pomyšlením na své jednání a zůstává vězet ve slabosti v rozhodování. Protože celý svůj akční potenciál nepoužívá k jednání, soustřeďuje se na duchovnost a tam rozvíjí úžasný duchovní útočný potenciál.

REKLAMA

BRAHMI 20% 20g

přetaktuje mozek

199 Kč

MAGNOLIE extrakt 80%

odstraní úzkost

369 Kč

KOTVIČNÍK FORTE

nakopne hormony

899 Kč

CORDYCEPS FORTE

regenerace těla

899 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

váha inside01 - Vývoj znamení Váhy: Cesta vyrovnanosti

V myšlení se orientuje tak, aby nalézala tím větší tématický okruh agrese, čím obtížnější je pro ni krok k akci. Tak vzniká na nižším vývojovém stupni činnost od psacího stolu zavánějící dekadentní agresí kardinála Richelieu, jenž s podporou gesta v glazé rukavičkách podepisoval ortely smrti. Nebo syndrom Piláta Pontského, který nechával odsoudit a myl si ruce na znamení zdánlivé nevinnosti, ačkoli měl vlastní rozhodující zodpovědnost.

Díky této slabosti v rozhodování slouží neosvobozená Váha tak ráda jako prováděcí nástroj, jako vykonavatel od psacího stolu nebo delegát, aby se mohla schovávat za něčí zodpovědnost. Vlastní tělesná slabost spojená s agresí potlačovanou v duchovnosti, může při neosvobozeném ascendentu Vah (jako např. Adolf Hitler) vést k vytvoření pánovité ideologie, v níž se Váhy obklopují závislými lidmi (Beran jako protiznamení – okolí), kteří potom – právě tak neosvobozeni – všechno zničí, což jim nařídila ideologie Váhy.

Osa Váhy/Beran popisuje napěťové pole od diplomacie (Váhy) a přímosti (Beran), od války (Beran) a míru (Váhy), od sportovní energie a intenzity (Beran) a umělecké dekadence (Váhy). V astromedicíně ovládá Beranova planeta Mars tepenný podíl koloběhu krve, k Váhám jsou přiřazeny žíly (Venuše).

Tak lze nalézt zdánlivý obraz vnitřních kvalit planet a zvěrokruhu odrážející se v doplnění částí krevního oběhu: V jasně červené, na kyseliny (energii) bohaté krvi tepen, pumpované srdcem pod tlakem a poskytující organizmu energetické zabezpečení je beraní kvalita. Váhy proudí v beztlakové, namodralé venózní krvi zpět k srdci a mají na starosti staré nečistoty. Vzdáleně může být osa Beran/Váhy definována jako pohybová popř. vztahová osa, protože na jejích osových pólech proti sobě stojí přesvědčené já (Beran) a ty (Váhy). Váhy přitom přichází od pólu ty a rády přehlíží druhé.

Váha 1

Na 1. vývojovém stupni začíná neosvobozená Váha jako nerozhodný, jednání neschopný a zbabělý současník. Zkouší podvádět život bez třenic, což nutně vytváří nepočestnost, vlastnost spojenou s neosvobozenými stupni Blíženců, Panny, Štíra a Ryb. Jenže nepoctivost Vah se projevuje v nasazení zdvořilosti, zatímco u Blíženců úskočností, u Panny vypočítavostí, u Štíra psychotaktickou strategií a u Ryb matoucí nepochopitelností.

Často vysoce uznávaný smysl Vah pro estetiku je na tomto stupni téměř neznatelný. Může se projevovat ještě jako nevkus, což se zdá v klasickém astrologickém pojetí pochybné, protože výše vyvinuté stupně jiných znamení vykazují velmi často mnohem vyšší umělecké cítění než Váhy ve svých počátečních vývojových stupních.

Beranovi jako 1. znamení zvěrokruhu nejsou ještě dány žádné alternativy, takže může volit rozhodnutí spontánně a bez rozvážení – nezávisle na jeho kvalitě. Váha, jako znamení Alternativy, je stále stavěna před rozhodnutí volit z rovnováhy dvou stejně hodnotných vhodných možností jednu. Dost často zůstává – rozhodně na neosvobozených prvních vývojových stupních – uzavřena v ochromeném rozhodování a ustrne v zdánlivé rigidní harmonii.

Váha 2

Váha 2 se ještě vyznačuje ve vysokém měřítku neodhodlaností.

Zde spočívá jeden z velkých problémů astrologie, popř. všech symbolikou daných systémů, totiž že kritérium vyššího vývoje je rozhodující pro symbolické vyjádření. Nelze ho nalézt uvnitř symboliky. Tak například může vysoce vyvinutý typ Blížence — ačkoliv blíženecká symbolika nevykazuje téměř žádný vztah k estetice — projevovat více smyslu pro krásu života než neosvobozená Váha, i když je přece estetickým znamením. Logicky uvažující kritici astrologie zde dotáhli obtíže s uspořádáním kvalit symbolů až na samou hranici. Skutečně je nutno připustit, že zde mohou pomoci pouze dlouhodobé zkušenosti a s nimi rostoucí cit pro symboliku, jemuž zůstává systém symbolického myšlení věrný.

Spektrum neosvobozené Váhy se projevuje blazeovaností v přístupu ke kompromisu, k duchovní dekadenci. Kde se jí nezdá úspěch pomocí pochlebování možný, zkouší neosvobozená Váha ve své duchovní agresi použít jiné plány a projevuje se jako duchovní žhář. Osobní konfrontací se Váha odebírá na tomto vývojovém stupni dále a doufá, že přesune životní boj na úroveň duchovní plánované hry.

Váha 3

I na vývojovém stupni 3 se nachází přirozené nadání přátelskosti, vložené Váze do kolébky, v uvážlivé, hladké formě bez třenic. Hluboká touha Váhy po harmonii s sebou přináší potřebu přemalovat svět líčidly tam, kde by jí přidělával problémy otevřeným přístupem.

Nebezpečí tohoto zastírání života se projevuje obzvlášť v partnerské oblasti, kde může často neharmonické přátelství znamenat nezájem na hlubší rozmíšce s partnerem, pokus přistupovat k životu neosobním zdvořilým tónem.

Příslovečný smysl pro umění Váhy se zde projevuje chtěným působivě uměleckým estetizmem. Je ještě výrazně poznamenán nejistotou v přístupu ke stylu a vkusu. Odtud pochází umělecký kritik chodící na vernisáže a společenský diplomat na scéně v jednom. Tady se projevuje především pokusem prosadit se a profilovat na umělecké scéně, což se může projevovat chováním fixovaným na určitý umělecký směr, který ostatní deklasuje pod úroveň a zřetelně tak vyzdvihuje — aniž by chtěl — úroveň vlastní. Domnělá stylová jistota zde spočívá v puntičkářské redukci na to právě objevené, což musí být ochraňováno odmítáním všeho ostatního.

Váha 4

Čtvrtá vývojová úroveň je prvním kvantovým skokem v symbolu kvality Vah. Zde se uchází poctivě s diplomacií a zdvořilostí o Váhu důležitý partner. Žádné znamení zvěrokruhu nechápe tak intenzivně, že pro skutečný vztah jsou nutné kompromisy na obou stranách.

Zde už nedochází k situaci typické pro Váhy, kde se zakládá dlouholeté a skoro příkladné manželství bez třenic s překlenováním propastí, protože je zřejmé, že zdvořilé formy přístupu a kompromisy nejsou míněny poctivě a vědomě jako nutná a chtěná oběť partnerství, ale že mohou umožnit pouze příjemný život. Diplomacie na stupni 4 je naproti tomu chápána jako poctivý pokus vytvářet si navzájem s přitažlivým partnerem oživující nesrovnalosti, aniž by svou osobitostí druhého zranili.

Umělecká krev zde získala vybroušenost. Kromě toho přispívá k ovlivnění druhých, tedy Váze tak dobře svědčícím klimatu svádění a flirtu. Estetičnost Váhy se neprojevuje jenom v uměleckém smyslu pro tvar, ale často ve zvláštním citu pro estetiku na duchovních modelech. Také zde je velmi výrazně slabě vyznačená vlastní iniciativa kompenzovaná rafinovanými systémy. Žádné znamení zvěrokruhu neovládá tak dobře jako Váha přenechání v jednání partnerovi „Černého Petra".

Zde bude vyvíjet taktiku, jak každou rozhodující otázku – nejlépe tak, aby druhý nic nepoznal – druhému přenechat, aby se Váha mohla stáhnout zpět do vyčkávací pozice kritického pozorovatele. Pokud na to partner přistoupí, potom rozhodnutí vyhovující harmonii, kterou požadují Váhy, má být přiměřené. A to se stává ve vzácných případech nejvyšších požadavků na vyrovnanost. Tímto způsobem pak mírumilovné Váhy paradoxně ve vztahu rády vyvolávají válku. Neboť i když je na jedné straně zbabělá nebo neodhodlaná, aby sama dospěla k rozhodnutí, a zneužívá druhé všelijakými praktikami, na druhé straně ale tato rozhodnutí kritizuje jako nevyvážená. Partner musí počítat se zlostí. Tyto tak typické problémy Vah staví teprve vývojové stupně, z nichž se Váha přiblíží svému v jednání silnému protipólu Beranovi. Pak buď sama získá schopnost rozhodování nebo může porozumět problematice rozhodování zevnitř a druhé potom méně kritizovat.

Váha 5

Cit pro estetiku duchovních systémů se stává na 5. stupni obzvlášť účinný. Může se projevit v radosti nad elegantním řešením matematického problému, kráse ve stylovém vedení mistrovské šachové partie, nebo obzvláštní vyrovnanosti právního obhájce. Schopnost působit smířlivě je zde už velmi silně rozvinuta.

váha inside02 - Vývoj znamení Váhy: Cesta vyrovnanostiUž nestaví – jako na předcházejících stupních – na zkreslování faktů a na závěru příslušně platných kompromisů, ale na vážné potřebě najít řešení, aby bylo všem zúčastněným učiněno co nejdříve po právu. Vytváří bázi vědomého kompromisu. Na tomto vývojovém stupni se ve Váze zřetelně odráží (asi nejvíc ze všech znamení zvěrokruhu), vnitřní bytí vnější formou, takže estetiku neprožívá jako pouhou povrchnost, ale jako výraz krásné duše.

Váha 6

Šestý vývojový stupeň přináší rozhodující krok k autotelice a bezděčnému konání. Zde už Váha tolik nesleduje působení stylu a estetičnost na vnější svět, jako to bylo právě v případě Vah jako znamení s partnerskými vztahy, ale vzniká přátelství ke kráse jako takové. Odstraněním účinku na druhé dospívá Váha 6 ke vnímavosti krásných a harmonických aspektů tohoto světa. Může nyní vnímat přírodu jako nejvyšší ze všech umění a nechat se jí inspirovat. Zdůraznění krásy vlastního těla Váha na této úrovni už nesleduje, ale dosahuje schopnosti pohybu a energie (dominanta protiznamení Berana) v sobě jako harmonické a vyvážené a tím pociťované jako krásné. Proto může pomalu získávat zvláštní vyváženost v myšlení i v jednání. Totéž platí analogicky pro především intelektuálně zdůrazněný typ Váhy, který se učí cítit harmonii duchovní energie a potom také prožívá svoji tělesnost.

Váha 7

Na 7. stupni se tato schopnost prohlubuje a vyrůstá do vnitřní rovnováhy. Podporou se zde mohou stát meditativní praktiky a formy pracující zvláště s vyvážením a rovnováhou, jako speciální cvičení jógy, Taj-či, Ki Gong. Používají se ke spojení vnější formy a vnitřního bytí, s pomocí cvičení vnější rovnováhy podporují a stabilizují vnitřní rovnováhu. Narůstající blízkost protipólu Berana poskytuje citelně stále více síly a energie, takže už — jako na spodních stupních, nevzniká povrchní rovnováha, ale syntéza z vnitřní vyrovnanosti a z ní rostoucí síla a odvaha.

Váha 8

Na posledním 8. vývojovém stupni se vyvíjí na úrovni „unio mystica" zkušenost hluboké klidné mysli a vnitřního míru. Zde dosahuje toho, co je uvedeno v mytologii o zrození Harmonie jako dcery boha války Aréa/Marse (Beran) s bohyní lásky, míru a krásy Afroditou/Venuší (Váhy). Už staří Řekové znali pravdu, že harmonie není touha po míru bez síly jako počátek Vah, ale výsledek sňatku války s mírem, s odvahou a připraveností ke konfrontaci na straně jedné a vnitřní rovnováhou a vůlí k míru na druhé. Zde se nalézá síla z vnitřní vyrovnanosti a boje za své štěstí (Beran). Zde je nalezeno optimum mezi připraveností, radostí z kompromisu v přístupu k druhým a přitom umění artikulace vlastní potřeby a přání. Vnitřní mír a odvážná připravenost jednat se staly jedním.

z knihy Štěstí a seberealizace v horoskopu od Nicolause Kleina, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Volvox globator

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Vývoj znamení Váhy: Cesta vyrovnanosti269b - Vývoj znamení Váhy: Cesta vyrovnanosti MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Vývoj znamení Váhy: Cesta vyrovnanosti OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Vývoj znamení Váhy: Cesta vyrovnanosti monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

KOTVIČNÍK plody 250 g

hormonální rovnováha

799 Kč

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

CORDYCEPS 100 g

zpomalí stárnutí

319 Kč

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*