Vývoj znamení Býk: Cesta smyslnosti

Také u znamení Býka můžeme stanovit na začátku pozorování pravidlo, že symbolika znamení zvěrokruhu je tím více nesvobodná, čím méně je schopno integrovat se s energií doplňujícího protiznamení. Býk zastává orální přijetí a asimilaci, Štír jako protiznamení ztělesňuje naproti tomu princip odchodu a odloučení. Býk přijímá, Štír odevzdává. Pokud je přijímání příliš zdůrazněno a odevzdání úplně zabráněno, přichází chtivost. U Býka jako druhého znamení zvěrokruhu tedy nacházíme z buddhistického pohledu druhý hlavní důvod utrpení: Chtivost.

REKLAMA

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

KOTVIČNÍK plody 250 g

hormonální rovnováha

799 Kč

SPIRULINA tbl.

detoxikace těla

219 Kč

REISHI prášek 100 g

dobrý cholesterol

319 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

býk inside01 - Vývoj znamení Býk: Cesta smyslnosti

První důvod utrpení představuje Beran se svou neosvobozující vlastností zlostí. Třetí vykazují prokazatelně Blíženci, doplňující první čtvrtinu zvěrokruhu, totiž nevědomost. Chtivostí se míní spojení s něčím, co „nelze opustit".

REKLAMA

Nikoliv černý, ale BÍLÝ PÁTEK v eshopu Energie života!

Slevy na téměř všechny produkty značky Energie života!

ZOBRAZIT VŠECHNY SLEVY


Býkův úkol tedy spočívá v přiblížení se krok za krokem těžkému úkolu odloučení se (Štír) a naučit se dosáhnout zdravého středu mezi přijímáním a odevzdáváním. Dosahuje přitom od svazující situace chtivosti zásob až k světlé výšce požitků prostých přání. Učí se hledat v tísni existenčního strachu oporu v ideálech, postupovat z úzkostlivého materializmu k realistickému idealizmu.

Jeho počáteční orální závislost se osvobozuje nutnými oběťmi. Jeho skepse vůči všem věcem nemůže být chápána jako příslovečná, protože mu není, jako smyslové-mu specialistovi ve světě pěti smyslů srozumitelná. Věci okultní a skryté se musí naučit akceptovat jako realitu. Stálost, hledanou zpočátku v materiální jistotě, doplňuje na své cestě stálostí ve změně, tzn. schopností prožívat nutné vývojové procesy s jistotou nabízených zvyků. Potom se cítí jako znovuzrozený.

Počáteční tvrdohlavá paličatost tak může ustoupit dobrovolnému postoupení.

Býk 1

Býk tedy startuje vývojový stupeň 1 vybaven vlastnostmi jako chtivost, neústupnost, tvrdohlavost, materializmus a závist. Hledá po vzoru rostlin zapuštění kořenů. Pro zajištění příští existence musí typicky beranovsky rozbít semenné pouzdro, jakoby mečem taseným zárodečným lístkem.

Tak jako rostlina nachází oporu v půdě a musí z ní přijímat potravu k zajištění dalšího vývoje, stejně tak se musí býk postarat o zajištění a zásobení pevné základny. Tomuto tématu věnuje vlastně celý svůj vývojový proces ve více či méně zušlechtěné formě. Počáteční a neosvobozenou vlastnickou filozofií se stává: „Máš něco, potom něco jsi". Vlastní hodnota je definována majetkem — ne jako u Berana schopností výkonu. Tento sběračský pud vede často k těžkopádnosti a projevuje se chybějící duchovní flexibilitou.

Býk 2

I na 2. stupni ještě převládá tato nepohyblivost, dokonce těžkopádnost ještě přidružená k touze po majetku a existenčnímu strachu — přesto se obzor už trochu rozšiřuje, takže orální potřeba se už nevztahuje jen na vlastní osobu, ale zahrnuje i bližší okolí. Potrava a majetek nenáleží jen jemu samému, ale celé vlastní rodině.

Býk jako nejčistší skupinový typ zvěrokruhu se zcela úzce přimkne k své ochranné skupině, jíž míní především pokrevní příbuzenstvo. Svou potřebu majetku zde vyjadřuje formou: „Patříš mně a já patřím tobě".

Současníky považující se za svobodomyslné mrazí při tomto způsobu majetnické sounáležitosti. Také zde zaznívá neosvobozené téma býčího typu, později vyvinuté ve schopnost poskytnout člověku vřelost a příjemnou existenci bez omezování.

Vlastní i skupinový majetek zajišťuje Býk řadou vybudovaných záruk a ochranou před cizími členy. Začínající Býk nedůvěřuje všemu novému a neznámému. Experimenty jsou pro Býka kvůli vypracování potřebného způsobu zajištění hrůzou; spíše preferuje důvěrnost zvyku.

Tím zůstává jeho obzor v prvních stádiích vývoje velmi omezen.

Býk 3

Býk 3 vyvíjí a nabízí ve své potřebě po solidaritě ochranu spolehlivosti, vlastnosti, kterou očekává v témže měřítku od svého okolí. Převážně je Býk charakterizován jako člověk s pocitem očekávání.

Protože může v sobě jako pevné zemní znamení rozvíjet iniciativní sílu, naivně doufá, že druzí za ním přijdou, budou s ním něco dělat, působit na něj. Na dosud málo vyvinuté úrovni se chová jako formovatelný jíl nebo hlína.

Nadání spočívat v sobě a z něho vycházející přemýšlivost ho vede postupně k úžasné instinktivní jistotě v posuzování situace. Touto selskou mazaností vzniklou z vcítění umí přijímat s intelektuálním hodnocením na jakékoliv vývojové úrovni, ačkoliv logickým argumentům není právě nakloněn.

Býk 4

Býk 4 se už poučuje ze své počáteční těžkopádnosti, rozvíjí setrvačností pozitivní vlastnosti, trpělivost a také dobromyslnost. Rozšiřuje svůj revír i na vzdálenější lidi a rozprostírá na ně svůj smysl pro skupinu. Zde je už schopen poskytnout srdečnou sounáležitost i lidem nenáležejícím k důvěrným.

Svým zvláštním vztahem k potravě a obživě se ještě často dopouští dobře myšlených nesmyslností, takže na druhého působí, zřejmě proti své vůli, jako znamení s obzvláštní náklonností k jídlu.

„Pojď, sedni si přece a zakousni si". Když je druhý v obličeji nazelenalý, interpretuje to býk rád jako nedostatek jídla. Přesto se začíná s s tímto důležitým tématem, v němž je ve zvěrokruhu specialista, vyrovnávat.

Získává úsudek o smyslu a nesmyslu diet a s narůstajícím přibližováním ke svému opačnému znamení Štírovi se také už připravuje přijmout duchovně motivované zřeknutí se potravy jako možnosti půstu.

Býk 5

Býk 5 už ovládá velký dar pohostinnosti, jež může partnerovi poskytnout pocit příjemného bytí sounáležitosti a bezpečí. Může jako málokdo jiný ze zvěrokruhu vytvořit atmosféru útulnosti a neupadá přitom na rozdíl od dřívějších vývojových stupňů do hloupého prostředí spojeného s blaženým houpáním.

Zde už nepřevládá pivní opilecké naladění nebo vtipné sudové řečnění, naopak je vřelý, nestísňující společník. Ze stájové srdečnosti se zrodila sounáležitost, volný prostor respektující druhého. Už žádné pronikání do aury druhého bratříčkovským poklepáváním na rameno.

Pohodlí a vědomě bezpečná nabídka přátelské solidarity i v těžkých časech se stávají znakem znamení této býčí úrovně. Přesto má i Býk 5 ještě problémy s ukončováním vlivů z minulosti a jejich opouštěním. To je asi zapříčiněno chybějící elasticitou elementární kvality pevné země, v níž — jako v jílu — drží otisky dlouho.

Býk 6

býk inside02 - Vývoj znamení Býk: Cesta smyslnosti Na 6. vývojovém stupni začíná u Býka schopnost autotelického chování. Podniká první kroky k nezávislosti na mínění druhých vůči své osobě. Tento krok je pro Býky obzvlášť těžký, protože se jich, jako domáckých typů, velmi silně dotýká stanovisko ostatních účastníků skupiny.

Jednotlivá vůdčí znamení, jako třeba Beran a Lev, jsou od začátku na mínění druhých mnohem méně závislá, protože svoje sebehodnocení odvozují primárně ze sebe a méně z okolního světa.

Zcela jinak než skupinové znamení Býka. Náhle objevuje náklonnost k milenci bez pocitu ztráty vlastní hodnoty. Tento příslušný vývojový krok je obzvlášť těžký, ale o to víc uspokojující, jestliže se podaří. Na 6. stupni začíná Býka fascinovat zkušenost se smyslovostí jako takovou — tedy nezávislou na společníkovi. Učí se požitku jako takovému. Smyslové dojmy, obzvlášť v přírodním životě, ale i v případě gurmána, působí štěstí.

Hluboce vědomá příprava potravy se spojuje s vděčností k matce Zemi za tak dobrou péči. Zde chápe dokonale zásadu, jež říká: „Jsi to, co jíš a jak jíš". Stejně jako v předcházejících vývojových stupních je i zde pro Býka typický způsob uvažování kladoucí velký důraz na hodnotu a solidaritu, jenže se v těchto vyšších oblastech zaměřuje na zcela jednoduché, ale podstatné věci.

V počátečních stupních mělo význam spíše množství syté a tučné potravy. Nyní je to kvalita potravy a také uvědomování si pozadí a dějinného vzniku od doby žní až k momentu příchodu na stůl. Zde se přibližujeme k opačnému znamení Štíra, znamení rituálů a přijetí potravy dostává oprávnění nejen k pojmu „co", ale také „jak" být. Tady už se určuje výhybka k ještě vyšším vývojovým stupňům, kde jídlo může být přijímáním posvátného rituálu lámání chleba jako znamení upřímnější sounáležitosti.

V přeneseném smyslu slova roste také vkus. Z původní drsné smyslovosti počátečních stupňů se vyvíjí jemnější, diferencovanější forma cítění, přičemž solidní původní charakter zůstává zachován. Vzniká záliba pro tradiční starobylost. Vycítit v zachovávání pravdu a udržovat ji pro dnešek i zítřek, zůstává krédem býčího typu.

Býk 7

Na 7. vývojovém stupni se posiluje schopnost autoteliky, konat věci kvůli nim samým. A tak zde dochází ke schopnosti přání prostého požitku. Vzdálováním se veškeré chtivosti po tom či onom se nyní podařilo Býkovi přijímat vděčně jako dar co mu život přináší a užívat si to celým svým smyslovým potenciálem. Už není orálně fixován na věci, které vyžadoval na začátku své cesty, ale ještě lpí na jistotě zvyku. Přijímá to, co je, ne to, co by mělo být z pohledu jeho malého ega předmětem meditativního požitku. Tak vzniká hluboká spokojenost a z ní nekomplikovaný v nejlepším smyslu přirozený přístup k životu.

Býk 8

8. a poslední stupeň tyto kvality upevňuje a převádí do blažené dimenze vnitřního klidu. Býk nyní došel na konec svého sebeurčení. Je doma. V jiném domově než na začátku své cesty, kde se mu ještě dala vzít domácnost, dvůr a ochranu poskytující skupina. Jeho nynější domov je přicházející domov. Už mu nemůže být nikdy vzat. Je doma ve světě hlubší spokojenosti a nejvnitřnějšího klidu.

z knihy Štěstí a seberealizace v horoskopu od Nicolause Kleina, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Volvox globator

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Vývoj znamení Býk: Cesta smyslnosti 269b - Vývoj znamení Býk: Cesta smyslnosti  MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Vývoj znamení Býk: Cesta smyslnosti  OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Vývoj znamení Býk: Cesta smyslnosti  monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

REKLAMA

KOTVIČNÍK 50% 20g

vyladí hormony

199 Kč

CORDYCEPS 100 g

zpomalí stárnutí

319 Kč

CAIGUA 100 tob.

zdravé tělo

419 Kč

KONOPNÉ SEMÍNKO 500g

dodá zdravé tuky

369 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*