V čem spočívá nesmyslnost bitvy kyvadel

Základní charakteristický rys destruktivního kyvadla spočívá v tom, že agresivně usiluje o zničení ostatních kyvadel a přetažení lidí na svou stranu. Za daným účelem své přívržence ustavičně štve proti ostatním: „My jsme takoví, ale oni jsou jiní! Spatní!“ Lidé, kteří se do podobného boje zapojí, scházejí ze své cesty a kráčejí za falešnými cíli, jež mylně považují za své. V tomto aspektu se projevuje destruktivnost kyvadel. Boj proti cizím přívržencům bývá bezvýsledný a vede k rozpadu životů – jak vlastních, tak cizích.

REKLAMA

PARA ořechy 250 g

doplní důležitý selen

259 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

GOJI 1 kg premium

zrychlí metabolismus

729 Kč

QUINOA 1 kg

doplní bílkoviny

189 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Zamysleme se nad nejkrajnějším projevem bitvy o přívržence – válkou. Jestliže chce kyvadlo přesvědčit své stoupence, aby šli do války, ohání se argumenty, které odpovídají konkrétní historické epoše. Metoda nejprimitivnějšího rázu, jež se hojně používala v dávné minulosti, spočívala zkrátka v tom, že byl vysloven příkaz odebrat drahým to, co jim náleží. Čím se společnost stávala civilizovanější, argumenty nabíraly rafinovanější podoby. Jeden národ se prohlašuje za vyšší, nadřazený, kdežto ostatní jsou podle něj neplnohodnotné.

Ušlechtilý cíl se skrývá pod záminkou, že ony nevyspělé národy by měly být vyzdviženy na vyšší úroveň, pokud však budou odporovat, dominující národ uplatní sílu. Současné koncepce války pak vypadají zhruba následovně. V lese visí na stromě včelí hnízdo. Žijí tam divoké včely, které snášejí svůj med a vychovávají potomky. Když vtom k hnízdu přichází kyvadlo a oznamuje svým přívržencům: „To jsou divoké včely, jsou velmi nebezpečné, a proto je třeba je zničit, nebo přinejmenším vyplenit hnízdo. Nevěříte? Podívejte!“ Tu začne šťourat do hnízda klackem. Včely vyletují a začínají příznivce štípat. A kyvadlo triumfuje: „No vidíte, jak jsou agresivní! Musí se zničit!“

Války a revoluce se vždy schovávaly za všelijaká omluvná hesla, přitom je však spojuje jediná podstata – jde o bitvu kyvadel o přívržence. Takové bitvy mohou nabývat různých podob, ale jejich snahy směřují k jedinému cíli, a to získat co možná největší zástup stoupenců. Pro kyvadlo představují nové síly životní potřebu – jde o přirozený a nevyhnutelný boj o existenci.

Po válce probíhají méně agresivní, avšak dostatečně tvrdé formy boje. Například boje o odbytiště, rivalita politických stran, konkurence v ekonomice, všemožné druhy marketingu, reklamní kampaně, ideologická propaganda a tak dále. Prostředí pro lidskou existenci je vytvořeno a zkonstruováno na kyvadlech, proto jsou veškeré sféry činnosti ovládány konkurenčním bojem. Rivalita se projevuje na všech úrovních, počínaje státními spory a konče soutěžemi mezi klubovými mužstvy a jednotlivými lidmi.

Nové, nezvyklé a nepochopitelné věci si cestu probíjí vždy obtížně. Proč tomu tak je? Jde snad pouze o inertnost myšlení? Zásadní příčina tkví v tom, že starým kyvadlům nepřichází vhod, jestliže se objeví čerstvý nováček, který přetahuje přívržence na svou stranu. Například spalovací motory, jež tak silně znečišťují ovzduší ve městech, by již dávno mohly patřit minulosti.

Vždyť je rozpracováno mnoho alternativních, ekologicky čistých modelů motorů. Takové plány však ohrožují smrtí kyvadla naftových korporací, které jsou ovšem dosud velmi silné, a proto nějakým vynálezcům nepovolí, aby je jen tak snadno smetli ze scény. Dochází až k tomu, že tato monstra doslova skupují patenty na modely nových motorů a drží je v tajnosti, přičemž rozhlašuji zprávy o nízké účinnosti takových vynálezů.

Jakmile kyvadla svou strukturu realizují na materiální úrovni, upevňují si situaci finančními prostředky, stavbami, vybavením a ovšem také lidskými zdroji. Do čela lidských pyramid bývají jmenováni favorité kyvadel. Oblíbenci obsazují vedoucí funkce rozmanitých hodností, počínaje nedůležitými představenými a konče prezidenty států. Rozhodně nemusí disponovat zvlášť vynikajícími vlastnostmi.

Zpravidla se jimi stávají přívrženci, jejichž parametry je možno ideálně vřadit do struktury kyvadla. Favoritovi se může zdát, že ve svém životě dosáhl úctyhodných výsledků výhradně díky vlastním ctnostem. Na jisté úrovni tyto domněnky odpovídají skutečnosti, ale většinu práce na vyzdvižení oblíbenců odvádí samoorganizační struktura kyvadla. Pokud parametry oblíbence přestanou odpovídat potřebám systému, je bez lítosti odklizen.

z knihy Ovlivňování reality I: Prostor variant od Vadima Zelanda, vydané v roce 2005 vydavatelstvím Eugenika

Monoatomická platina aktivuje vyšší energii

REKLAMA

KŘEMELINA 100 tob.

posílí kosti, kůži, nehty

419 Kč

PARA ořechy 250 g

doplní důležitý selen

259 Kč

GOTU KOLA 100 kapslí

sladí hemisféry

469 Kč

MAGNOLIE extrakt 80%

odstraní úzkost

369 Kč


1 Comment

  1. Zamyslete se:

    Jako příklad uvedu kyvadlo islámského náboženství, které chce všechny ostatní kyvadla (náboženství i ateisty) dokonce zničit. Když se člověk nezapojí do žádného kyvadla a nebude proti takovémuto kyvadlu bojovat, tak ho kyvadlo vyhladí. Ještě je možnost nezapojit se do žádného kyvadla a bojovat pouze sám za sebe (ale v takovém případě má protivník = kyvadlo převahu, protože kyvadlo má energii z miliónů lidí, zatímco člověk sám za sebe má energii svojí, která může vydat za milión, ale nemusí). Dále je možnost, až se kyvadlo zeptá „už jsem všude okolo tebe a ovládám většinu lidí ve tvém okolí – buď se podřídíš mým zákonům a tomu, co chci, a nebo tě některý z těch lidí okolo tebe zabije“ – člověk se tedy může naoko podřídit kyvadlu a dodržovat zákony/rituály (např. zahalit se, modlit se..), přičemž ve skutečnosti do kyvadla svou svobodnou vůlí nepatří. Pak ale kyvadlo řekne „tak když už jsi přijala islám, tak ti uděláme ženskou obřízku“, což už je pro mě nepřípustné. Stejně tak se člověk může zapojit např. do egregoru Slovanství jenom „naoko“ proto, aby byl v boji proti destruktivnímu kyvadlu, které chce vše kromě lidí v něm zapojených, zničit. Tzn. MUSÍ proti takovému kyvadlu bojovat = je to nejlepší možnost (pokud chce přežít a nějak důstojně žít). Nebo se člověk může rozhodnout, že se do žádného kyvadla nezapojí a nebude proti kyvadlu bojovat (a tedy si vybere raději smrt) – pamatujte ale na to, že při reinkarnaci se člověku vymažou vzpomínky a může se narodit např. do islámské rodiny jako holka, které hned v útlém věku provedou obřízku. A opět se bude rozhodovat, jestli se nechá raději zabít a nebo se do kyvadla islámu zapojí (či jen naoko zapojí). V takové situaci může být vymanění se z egregoru pak ještě těžší.

    Ano, například já se do žádných egregorů nezapojuju a stojím jako pozorovatel mimo, kdy se dívám, jak dva egregory mezi sebou hloupě bojují o nadvládu. Jenže si UVĚDOMUJI, že toto mohu dělat POUZE DÍKY TOMU, že někteří lidé mají např. „nižší úroveň vědomí“ a tak se dostatečný počet lidí zapojil do „protikyvadla“ a bojují, protože kdyby se do jednoho egregoru (např. islám) zapojilo hodně lidí zatímco v Evropě by byli všichni uvědomělí natolik, že by se nezapojili do žádného egregoru (ani slovanství, ani vlastenectví, ani svoboda, nic), tak jediný výsledek, který z toho plyne, je smrt těchto uvědomělých lidí a nebo jejich vynucené zapojení do egregoru islámu. Ještě je tedy malá možnost/naděje, že když by se mnoho lidí, kteří jsou zapojeni do destruktivního egregoru ničící vše mimo něj, setkali s mnoha uvědomělými lidmi, tak by se to uvědomění na ně přeneslo a umírnili by se. Jenže díky jednomu snu jsem zjistila, že tato možnost je vysoce nepravděpodobná, protože určití lidé (kteří se narodili do oblasti pod tvrdou nadvládou egregoru) mají přímo v těle zabudovaná určitá omezení (zabudovaná egregorem), aby na ně vliv vyššího vědomí nepůsobil.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*