Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3)

Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

GOTU KOLA 10:1 20g

zpomalí stárnutí

199 Kč

CAIGUA 100 g

podpoří hubnutí

199 Kč

MACA BIO 1kg

vyladí hormony

999 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Pokračování druhého dílu.

Tím, že je gen aktivován, čehož je Rh faktor negativní příznakem, se takový člověk odlišuje od těch s Rh faktorem pozitivním. Nejen duchovně, ale i fyzicky. Jeho tělo je jiné, už jen z důvodu, že se obtížně přizpůsobuje duši s vyšší vibrací než planeta Země vzhledem k vibracím většiny lidstva poskytuje. I nemoci, které je mohou postihnout, bývají často tak netypické, že si s nimi lékaři nevědí rady a mnohdy při své snaze „léčit“ napáchají více škody než užitku. V lepším případě jejich „léčba“ nemá žádný efekt, už jen z důvodu, že podstatě těchto „nemocí“ nerozumí.

Rh- mají vyšší citlivost vůči bezpráví a absenci soucitu a empatie – vegetariánství či veganství je jim tak zcela přirozené, stejně jako pacifismus a odpor vůči falešným autoritám.

Odlišnost těla Rh negativních od pozitivních je zároveň důvodem, proč se tento rozpor projevuje v nekompatibilitě při rozmnožování, aby nevznikali další kříženci, kterým by hrozila nepředvídatelná genetická mutace.

Bohužel směrem k horšímu, protože by v případě takového křížence nemuselo docházet k inkarnaci vyspělé duše, ale naopak. Tedy že do velmi mocného těla by se mohla infiltrovat krajně negativní bytost, což má pak jasný následek – narodí se psychopat či sociopat. Člověk s extrémně vysokou inteligencí, ale s téměř žádnou vnitřní moudrostí, empatií, pokorou a láskou k živým bytostem. To zákonitě vede ke zkáze, protože si takový jedinec může svou sílu odůvodnit jako nadřazenost a začne si hrát na boha. Ano, to jsou mimo jiných mocní tohoto světa a všichni diktátoři.

Lidé s Rh negativním faktorem jsou „osvícení“ od narození. Jen si to musí uvědomit. Stejně jako Buddha – „vždycky jsem byl“. „Osvícený“.

úryvek o poutnících z Law of one

12.26 Tazatel: Děkuji. Hovořil jste o poutnících. Kdo vlastně jsou? Odkud pocházejí?

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, písek na pobřeží moře. Vzhledem k jejich bezpočtu jsou zrnka písku zdrojem inteligentního nekonečna. Když souhrn společenské paměti (kolektivní duše z vyšší hustoty, jejíž jsou jednotlivé individualizované duše poutníků součástí) dosáhne plného pochopení svých tužeb, může dojít k závěru, že jeho přáním je sloužit druhým, kteří se potýkají se zkreslením (hlubokým oddělením od Zdroje), tím, že podají ruku všem, kteří volají o pomoc. Tyto bytosti, které bychom mohli nazvat bratry a sestry ve smutku, se vydávají vstříc tomuto volání. Tyto bytosti pocházejí ze všech koutů nekonečného stvoření a jsou svázány dohromady touhou sloužit v tomto zkreslení (ve třetí hustotě).

12.27 Tazatel: Kolik z nich je nyní vtělených na Zemi?

RA: Já jsem Ra. Jejich počet je v současné velmi přibližný v důsledku velkého přílivu těchto inkarnovaných duší, aby pomohly odlehčit planetární vibraci a tím napomoci při sklizni – dosahuje 65 miliónů. (channeling s entitou Ra proběhl v první polovině osmdesátých letech – „sklizeň“ proběhla 21. 12. 2012)

12.28 Tazatel: Pocházejí především ze čtvrté hustoty? Ze které přicházejí?

RA: Já jsem Ra. Jen málo jich je ze čtvrté hustoty. Největší počet poutníků, jak jim říkáte, pochází ze šesté hustoty. Touha sloužit (druhým) musí být zkreslena vzhledem k velké čistotě mysli a tím, co můžete nazývat ztřeštěností nebo statečností, v závislosti na míře zkreslení vašeho úsudku. Výzva/nebezpečí pro poutníka spočívá v tom, že zapomene na své poslání, karmicky se zapojí a bude tak smeten do víru inkarnací.

12.29 Tazatel: Co by taková bytost musela udělat, aby se karmicky zapojila? Mohl byste nám dát nějaký příklad?

RA: Já jsem Ra. Aby se karmicky zapojila, musela by vědomě jednat nelaskavým způsobem vůči ostatním bytostem (vědomě by je udržovala ve lži a tento konstrukt by bránila za cenu rozšiřování negativity v podobě násilí, agrese, smrti, i když to může být ve své podstatě služba druhým, ale i v tomto případě to znamená, že se tyto bytosti nevyhnou smetení do víru inkarnací, aby svůj svůj vědomý „dluh“ odčinili – například Ilumináti – viz článek Duchovní původ Iluminátů: Proč jsou na Zemi).

12.30 Tazatel: Mají někteří z těchto poutníků tělesné neduhy vzhledem k podmínkám tady na Zemi?

RA: Já jsem Ra. Vzhledem k extrémnímu rozporu mezi vibračními zkresleními třetí hustoty a úrovní vibrací z vyšších hustot, z nichž poutníci pocházejí, dá-li se to tak říci, mají zpravidla nějakou formu postižení, obtíže nebo pocit odcizení, který je velmi znatelný. K nejběžnějším z těchto problémů patří právě odcizení, což je reakce vůči planetární vibraci, způsobenou poruchami osobnosti (lidstva), a tělo tak v podobě komplexního onemocnění naznačuje problémy s přizpůsobením se planetárním vibracím, což může vyvolat například alergie (a jiné nemoci, viz úvod článku).

”Ten, kdo hlásá růst, si ho ve skutečnosti nepřeje.” Kapitola 10.1 z Knihy Zákona nevědomosti

Lidé s Rh faktorem pozitivním nemohou dojít k „osvícení“, protože se narodili jako součást kolektivní duše a také umřou jako její součást (viz článek Karma: Od kolektivní až po transcendentální). Proto je ostatně vývoj lidstva takřka neznatelný – evoluce je extrémně pomalý proces.

Lidstvo jako celek se tak ve své podstatě vůbec nevyvíjí, pouze se KULTIVUJE.

Jediná možnost, jak by člověk s Rh+ mohl dojít k „osvícení“, je, že by si „uvědomil“ sám sebe. To je ovšem v jejich situaci z hlediska evoluce tak obtížné, až je to téměř nemožné, protože tato duše musí nejenže opustit tento svět a v dalších inkarnacích zažívat zkušenosti v jiných světech (kvůli získání duchovního nadhledu), ale zároveň musí absorbovat pocity zavržení poté, co se rozhodla kolektivní duši lidstva – Jehovu – opustit v rámci svého individuálního duchovního vývoje.

Projekt Země je tak ve skutečnosti především „hrou“ pro „osvícené“, aby si na to v lidských tělech rozvzpomněli a napomáhali kultivaci lidstva, jelikož se z něj mohou oddělovat nadějní „adepti“, kteří v případě, že se budou hodně snažit, mohou dojít ke svému cíli. Pokud vydrží a své odhodlání neopustí, budou Jehovou s nelibostí propuštěni.

Takže zastánci evoluční teorie mají svým způsobem pravdu. Současný člověk skutečně vznikl vývojem z opoprimáta. Ale ne každý a ne nutně tímto způsobem.

Pravda bývá vždy uprostřed a ještě k tomu nad tím.

g.i.

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3) 269b - Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3)  MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3)  OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3)  monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

KOTVIČNÍK 90% 20g

nakopne hormony

299 Kč

L-TRYPTOFAN 60 cps

dodá potřebný klid

399 Kč

GARCINIA 100 g

podpoří hubnutí

149 Kč


3 Comments

  1. To je krásné, mít RH nega.
    Většina se zatim shoduje v protikladu, předhání se, jací odporní, že jsou tihle nega RHáci.
    Zdá se, že by bylo dobré založit klub RH negáčů, ale jen těch bezpartijních, co jsou jen sami sebou, bez opratí na krku.

  2. Jsem Rh negativní, má matka mě neměla ráda a tvrdila, že jsem se ji narodil sám, ale jako silně náboženský založená se to bála kdekoliv říct! Měl jsem dva starší bratry a po mě byla sestra. Mnoho-krát ve vzteku na mě pokřikovala, že jsem lotr, který se do ní vetřel. Od ranního dětství jsem byl pracovně velmi vytěžován a jinak ve všem odstrkován. No co dodat dala mi zabrat jak se patří připadal jsem si skutečně jako otrok, nikomu bych takové dětství nepřál.!!!

  3. Ještě bych rád dodal, že když jsem uviděl na monitoru údajný meteorit Omuamua, tak hned mě napadlo, že je to má mateřská kosmická loď, dost zajímavé.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*