Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3)

Rh faktor negativní je pouze vnějším příznakem skutečnosti, že v těle může sídlit vyspělá duše často mimozemského původu, která je schopna při inkarnaci tento gen aktivovat. Pokud by se tak nestalo, nemusí dojít k inkarnaci a může se tak narodit retardovaný člověk.

eshop energie života nabízí


SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

MACA 250 g BIO

vyladí hormony

299 Kč

SCHIZANDRA 100 g

silná imunita

249 Kč

REISHI BIO 100 g

posiluje játra

349 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Pokračování druhého dílu.

Tím, že je gen aktivován, čehož je Rh faktor negativní příznakem, se takový člověk odlišuje od těch s Rh faktorem pozitivním. Nejen duchovně, ale i fyzicky. Jeho tělo je jiné, už jen z důvodu, že se obtížně přizpůsobuje duši s vyšší vibrací než planeta Země vzhledem k vibracím většiny lidstva poskytuje. I nemoci, které je mohou postihnout, bývají často tak netypické, že si s nimi lékaři nevědí rady a mnohdy při své snaze „léčit“ napáchají více škody než užitku. V lepším případě jejich „léčba“ nemá žádný efekt, už jen z důvodu, že podstatě těchto „nemocí“ nerozumí.

Rh- mají vyšší citlivost vůči bezpráví a absenci soucitu a empatie – vegetariánství či veganství je jim tak zcela přirozené, stejně jako pacifismus a odpor vůči falešným autoritám.

Odlišnost těla Rh negativních od pozitivních je zároveň důvodem, proč se tento rozpor projevuje v nekompatibilitě při rozmnožování, aby nevznikali další kříženci, kterým by hrozila nepředvídatelná genetická mutace.

Bohužel směrem k horšímu, protože by v případě takového křížence nemuselo docházet k inkarnaci vyspělé duše, ale naopak. Tedy že do velmi mocného těla by se mohla infiltrovat krajně negativní bytost, což má pak jasný následek – narodí se psychopat či sociopat. Člověk s extrémně vysokou inteligencí, ale s téměř žádnou vnitřní moudrostí, empatií, pokorou a láskou k živým bytostem. To zákonitě vede ke zkáze, protože si takový jedinec může svou sílu odůvodnit jako nadřazenost a začne si hrát na boha. Ano, to jsou mimo jiných mocní tohoto světa a všichni diktátoři.

Lidé s Rh negativním faktorem jsou „osvícení“ od narození. Jen si to musí uvědomit. Stejně jako Buddha – „vždycky jsem byl“. „Osvícený“.

úryvek o poutnících z Law of one

12.26 Tazatel: Děkuji. Hovořil jste o poutnících. Kdo vlastně jsou? Odkud pocházejí?

RA: Já jsem Ra. Představte si, chcete-li, písek na pobřeží moře. Vzhledem k jejich bezpočtu jsou zrnka písku zdrojem inteligentního nekonečna. Když souhrn společenské paměti (kolektivní duše z vyšší hustoty, jejíž jsou jednotlivé individualizované duše poutníků součástí) dosáhne plného pochopení svých tužeb, může dojít k závěru, že jeho přáním je sloužit druhým, kteří se potýkají se zkreslením (hlubokým oddělením od Zdroje), tím, že podají ruku všem, kteří volají o pomoc. Tyto bytosti, které bychom mohli nazvat bratry a sestry ve smutku, se vydávají vstříc tomuto volání. Tyto bytosti pocházejí ze všech koutů nekonečného stvoření a jsou svázány dohromady touhou sloužit v tomto zkreslení (ve třetí hustotě).

12.27 Tazatel: Kolik z nich je nyní vtělených na Zemi?

RA: Já jsem Ra. Jejich počet je v současné velmi přibližný v důsledku velkého přílivu těchto inkarnovaných duší, aby pomohly odlehčit planetární vibraci a tím napomoci při sklizni – dosahuje 65 miliónů. (channeling s entitou Ra proběhl v první polovině osmdesátých letech – „sklizeň“ proběhla 21. 12. 2012)

12.28 Tazatel: Pocházejí především ze čtvrté hustoty? Ze které přicházejí?

RA: Já jsem Ra. Jen málo jich je ze čtvrté hustoty. Největší počet poutníků, jak jim říkáte, pochází ze šesté hustoty. Touha sloužit (druhým) musí být zkreslena vzhledem k velké čistotě mysli a tím, co můžete nazývat ztřeštěností nebo statečností, v závislosti na míře zkreslení vašeho úsudku. Výzva/nebezpečí pro poutníka spočívá v tom, že zapomene na své poslání, karmicky se zapojí a bude tak smeten do víru inkarnací.

12.29 Tazatel: Co by taková bytost musela udělat, aby se karmicky zapojila? Mohl byste nám dát nějaký příklad?

RA: Já jsem Ra. Aby se karmicky zapojila, musela by vědomě jednat nelaskavým způsobem vůči ostatním bytostem (vědomě by je udržovala ve lži a tento konstrukt by bránila za cenu rozšiřování negativity v podobě násilí, agrese, smrti, i když to může být ve své podstatě služba druhým, ale i v tomto případě to znamená, že se tyto bytosti nevyhnou smetení do víru inkarnací, aby svůj svůj vědomý „dluh“ odčinili – například Ilumináti – viz článek Duchovní původ Iluminátů: Proč jsou na Zemi).

12.30 Tazatel: Mají někteří z těchto poutníků tělesné neduhy vzhledem k podmínkám tady na Zemi?

RA: Já jsem Ra. Vzhledem k extrémnímu rozporu mezi vibračními zkresleními třetí hustoty a úrovní vibrací z vyšších hustot, z nichž poutníci pocházejí, dá-li se to tak říci, mají zpravidla nějakou formu postižení, obtíže nebo pocit odcizení, který je velmi znatelný. K nejběžnějším z těchto problémů patří právě odcizení, což je reakce vůči planetární vibraci, způsobenou poruchami osobnosti (lidstva), a tělo tak v podobě komplexního onemocnění naznačuje problémy s přizpůsobením se planetárním vibracím, což může vyvolat například alergie (a jiné nemoci, viz úvod článku).

Lidé s Rh faktorem pozitivním nemohou dojít k „osvícení“, protože se narodili jako součást kolektivní duše a také umřou jako její součást (viz článek Karma: Od kolektivní až po transcendentální). Proto je ostatně vývoj lidstva takřka neznatelný – evoluce je extrémně pomalý proces.

Lidstvo jako celek se tak ve své podstatě vůbec nevyvíjí, pouze se KULTIVUJE.

Jediná možnost, jak by člověk s Rh+ mohl dojít k „osvícení“, je, že by si „uvědomil“ sám sebe. To je ovšem v jejich situaci z hlediska evoluce tak obtížné, až je to téměř nemožné, protože tato duše musí nejenže opustit tento svět a v dalších inkarnacích zažívat zkušenosti v jiných světech (kvůli získání duchovního nadhledu), ale zároveň musí absorbovat pocity zavržení poté, co se rozhodla kolektivní duši lidstva – Jehovu – opustit v rámci svého individuálního duchovního vývoje.

Projekt Země je tak ve skutečnosti především „hrou“ pro „osvícené“, aby si na to v lidských tělech rozvzpomněli a napomáhali kultivaci lidstva, jelikož se z něj mohou oddělovat nadějní „adepti“, kteří v případě, že se budou hodně snažit, mohou dojít ke svému cíli. Pokud vydrží a své odhodlání neopustí, budou Jehovou s nelibostí propuštěni.

Takže zastánci evoluční teorie mají svým způsobem pravdu. Současný člověk skutečně vznikl vývojem z opoprimáta. Ale ne každý a ne nutně tímto způsobem.

Pravda bývá vždy uprostřed a ještě k tomu nad tím.

g.i.

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Ormus269b - Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3) MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3) OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Rh faktor negativní = mimozemský gen? (3) monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1000 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 500 korun MACA BIO 100 g, nad 1000 Kč druhá MACA BIO 100 g, nad 1500 Kč Kotvičník 50% 20 g, nad 2000 Kč Kotvičník 50% 20 g ZDARMA.​


SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

ŠKORNICE extr

přírodní viagra

399 Kč

KOKOSOVÝ OLEJ BIO 500ml

zdravá pokožka

199 Kč

CAIGUA 100 g

podpoří hubnutí

199 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*