Původ rasy pánů, tajný příběh otroctví lidstva (1)

Oficiální zdroje tvrdí, že otrokářský řád nahradil prvobytně pospolnou společnost a stal se první společensko-ekonomickou formací v historii lidstva založenou na vykořisťování člověka člověkem. Je to však pravda? Existuje velké množství nejrůznějších svědectví archeologie, geologie i historie, a také legend a pověstí o tom, že současná civilizace není první, ale před ní, například před 13 tisíci lety, existovala jiná civilizace, kterou mnohé zdroje spojují s Atlantidou.

REKLAMA

GOJI 1 kg premium

zrychlí metabolismus

729 Kč

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč

MACA 100 tob.

vyladí hormony

429 Kč

GOTU KOLA 10:1 20g

zpomalí stárnutí

199 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

​Obraz života této předchozí globální civilizace můžeme sestavit jen podle mýtů a tajných učení, která záměrně nejsou určena davu a předávají se z dávných dob do současné civilizace jen mezi vyvolené a zainteresované osoby, i když v některých dobách tuto specifickou informaci prezentují i davu, ovšem jen jako svého druhu kuriozitu. To všechno v kombinaci s nyní dominujícím historickým mýtem znamená, že doba kamenná, jak to ukazuje archeologie, sice byla, ale ne všichni, kdo přežili jí předcházející globální katastrofu, upadli na zcela primitivní úroveň.

A kromě toho podle jedné z rekonstrukcí obrazu života předchozí globální civilizace, vytvořeného na základě mýtů, lidé tehdy nežili tak, jako my… 

Počátky moderního rasismu

37173 - Původ rasy pánů, tajný příběh otroctví lidstva (1)"Rasa pánů" (- těch, co nejen přežili globální katastrofu, ale zároveň pro své potřeby uchovali i její kulturní dědictví, pozn. překl.) byla relativně málopočetná a přebývala jen na jednom kontinentu, kde bylo nejpříhodnější klima. Mimo tento kontinent byly jen její opěrné body pro řízení hospodářské činnosti, které byly obsluhovány podřízenými národy, jež byly zbaveny možnosti vést výrobní a jinou činnost na základě technicky vyrobené energie. To zabezpečovalo vysokou spotřebitelskou úroveň "rasy pánů" při relativně dobré ekologii planety jako celku. (Už víte, proč všechny vynálezy na principu "volné energie" končí kdesi v sejfech? pozn. překl.)

To znamená, že nynější rozdělení obyvatelstva planety na "zlatou miliardu" a ji obsluhující "pracující dobytek" má ve svém základu dávnou hlubokou psychologickou motivaci.

Jedna z těchto rekonstrukcí tvrdí, že členové zvláštní "panské rasy", i pokud by neměli tělesnou nesmrtelnost, stejně by museli ostatním obyvatelům planety připadat jako nesmrtelní, protože je mnohonásobně převyšovali svou délkou života: to byla také úrodná půda pro legendy o bozích a polobozích, kteří údajně kdysi žili mezi lidmi. Není vyloučeno ani to, že používali genetické inženýrství vůči svým podřízeným a měnili je tak fakticky na bioroboty, jejichž schopnosti tvůrčího rozvoje tak byly uměle a záměrně omezeny.

mertvyj.sezon.avi.image6 - Původ rasy pánů, tajný příběh otroctví lidstva (1)To je, jak známo, v současné globální civilizaci, a obzvlášť v její západní části, snem mnoha představitelů vládnoucí "elity". Film Mrtvá sezóna je jen jednou z řady uměleckých reflexí vědeckých výzkumů, skutečně prováděných, jejichž cílem je vytvořit vědeckými metodami rasy "pánů" a k nim mnoho je obsluhujících ras – jakýchsi biomechanismů, které by se samy rozmnožovaly, byly funkčně specializové, programovatelné a daly se na dálku řídit (buď technicky – příkladem může být film "Transcendence", nebo  mimosmyslově – o tom je film "Stroj času").

maxresdefault 1 - Původ rasy pánů, tajný příběh otroctví lidstva (1)

z filmu Transcendence

108463 original - Původ rasy pánů, tajný příběh otroctví lidstva (1)

z filmu Stroj času

Ať tak či onak, snahu vytvořit v globálním měřítku něco podobného rasově-"elitářskému" způsobu života Atlantidy lze vysledovat v průběhu celé historie současné civilizace. A patrné je to tím víc, čím lepší výsledky mají věda a technologie. Nicméně v současné globální civilizaci se otevřené vládnutí "pánů" nad "mluvícími nástroji" (sloužícími) a jasné rozdělení společnosti na "pány" a "pracující dobytek", které bylo pro původní regionální civilizace charakteristické, nemohlo plně stabilizovat.

harmonizace728x90 - Původ rasy pánů, tajný příběh otroctví lidstva (1)

Není vyloučeno, že atlantská "rasa pánů" v minulé globální civilizaci nekontrolovala celou planetu, ale byly tu regiony, které si uchovaly autonomii. Ani v nich v průběhu světové katastrofy nezahynuli všichni. A je možné, že právě toto leží v základu ostře odlišné kultury při tichooceánském Východu a kultury kolem atlantického Západu, ale také předkolumbovské Ameriky.

Necháme-li stranou zvláštnosti života předchozí globální civilizace, bezpochyby hlavní, od čeho odvádí pozornost nynější vládnoucí historický mýtus, je, že paralelně s dobou kamennou současné civilizace se rozvíjela civilizátorská mise těch, kdo pocházeli z civilizace minulé a přežili světovou katastrofu.

Je ale také možné, že katastrofa nepřišla nečekaně, a tak se ti, kdo o ní předem věděli, zavčasu postarali, aby přežili a uchovali kulturní dědictví pro budoucí obnovení normálního života. Pokud se k předpovědím postavily seriozně i vládnoucí síly, pak mohlo být vyvinuto státně organizované úsilí k zabezpečení co nejrychlejšího návratu normálního (v jejich pojetí) způsobu života po skončení účinků katastrofy.

Biblická i koránická svědectví o Noemově arše představují ve skutečnosti účelnou reakci na hrozbu tohoto druhu. Je také třeba mít na paměti, že biblická i koránická poselství o arše se shodují v tom, že archa byla výtvorem opozice vůči vládnoucímu režimu minulé civilizace. Tato civilizace byla záměrně zničena "zhora (prostřednictvím poskytnutí možnosti zahynout z božího dopuštění), a to kvůli jejím nevratně zvráceným mravům a etice, protože její vládnoucí "elita", v níž převládala démonická struktura psychiky, dosáhla neomezené vnitrosociální moci, jež by neoddělitelně zůstala i všem následným pokolením.

Bude pokračováno.

původní zdroj: http://inance.ru/2015/08/atlantida/

český zdroj: http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/09/atlantska-historie-otroctvi-soucasne.html

překlad: Vlabi

REKLAMA

REISHI 100 kapslí

zpomalí stárnutí

469 Kč

L-TRYPTOFAN 60 cps

dodá potřebný klid

429 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

REISHI BIO 100 g

posiluje játra

369 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*