"První lidé" – Adam, Eva a Lilith, 3. část

Ačkoliv se předpokládá, že spojitost s nocí je založena na podobnosti mezi sumero-babylonským démonem Lilitu a hebrejským slovem „laylah“, které znamená „noc“, je Lilith spíše spojována se strachem, zranitelností a zlem, které temnota a noc přináší.

REKLAMA

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč

SPIRULINA tbl.

detoxikace těla

199 Kč

KŘEMELINA 150 g

posílí kosti, vlasy, kůži

149 Kč

GARCINIA 100 kapslí

podpoří hubnutí

449 Kč


"První lidé" - Adam, Eva a Lilith, 3. část
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

V démonizované podobě je Lilith děsivý a hrozivý tvor, který daleko více než Eva ztělesňuje skutečnou (sexuální) moc ženy nad mužem.

Představuje temnější a hlubší strach mužů z žen a ženské sexuality. Vzhledem k tomu, že ženská sexualita byla v důsledku tohoto strachu v západní patriarchální společnosti potlačena a podrobena nejpřísnějším kontrolám, byla i postava Lilith ukryta.

Přesto však její mocná a neidentifikovaná přítomnost, nevyslovené jméno, číhá v myslích biblických komentátorů, pro které se Eva a Lilith staly neoddělitelně propojené a prolnuté do jedné osoby. Důležité je, že kvůli této směsici Evy s Lilith je žena považována za skutečný zdroj zla ve světě.

V apokryfické Závěti Rúbena (jedna ze Závětí dvanácti patriarchů, zdánlivě dvanácti synů Jákoba), se například říká:

Ženy jsou zlé, mé děti: protože nemají žádnou moc či sílu postavit se muži, užívají lsti a snaží se jej polapit svými kouzly; a muže, kterého žena nedokáže přemoci silou, přemůže lstí.

(Závěť Rúbena: V, 1-2, 5)

Odkazy v Talmudu popisují Lilith jako nočního démona s dlouhými vlasy (B. Erubin 100b) podobajícího se člověku, avšak s křídly (B. Nidda 24b). Rabín Isaac ben Jacob ha-Kohen ji v díle „Treatise on the Left Emanations“, sepsaném ve Španělsku v 13. století, popsal jako nádhernou ženu od hlavy k pasu a „planoucí oheň“ od pasu dolů. Jinde ji přirovnává k pravěkému hadu Leviathanovi.

- "První lidé" - Adam, Eva a Lilith, 3. částHrubé nákresy Lilith lze vidět na amuletech zde (viz „Magical or Prophylactic images of Lilith in incantation bowls and on amulets“).

Další možné vyobrazení se nachází zde (terakotový babylonský reliéf cca. 2000 př. n. l.). Tento reliéf ze sbírky plukovníka Normana Corvilleho údajně představuje Lilith (toto tvrzení zpochybnila řada učenců). Reliéf zobrazuje nahou ženu s křídly a ptačími pařáty místo chodidel. Na hlavě má klobouk složený ze čtyř párů rohů a v každé ruce drží tyč kombinovanou s prstenem (podobný staroegyptskému symbolu šen). Stojí na ležících lvech a vedle ní sedí sovy.

Přestože v křesťanské tradici není oficiálně uznávána, byla v pozdním středověku občas ztotožňována s hadem z Genesis 3, a podle toho vyobrazována s ženskou hlavou a tělem. Jako Lilith byla například identifikována žena s odhalenými ňadry a s hadím tělem od pasu dolů, která je na stromě mezi Adamem a Evou vytesaná na sloupu v levém vchodu západního průčelí katedrály Notre Dame v Paříži.

zdrojový článek: www.witcombe.sbc.edu

překlad: Siw

REKLAMA

MACIBULUS 100 kapslí

nakopne hormony

399 Kč

ANGIOSMIN H 60 tablet

zdravé srdce

499 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

799 Kč

KONOPNÉ SEMÍNKO 500g

dodá zdravé tuky

349 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*