Kosmické odhalení: Elektrické Slunce (3)

Poslední část rozhovoru Davida Wilcocka a Coreyho Goode v rámci deváté epizody Kosmického odhalení o elektrickém Slunci nás zavede k posvátné geometrii, která je podstatou všeho ve Vesmíru. Což zahrnuje rovněž témata, která s tím souvisí – například proč v určitých oblastech na Zemi mizí lodě a letadla neznámo kam.

REKLAMA

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

149 Kč

KŘEMELINA 150 g

posílí kosti, vlasy, kůži

169 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

KOTVIČNÍK plody 100 g

nakopne hormony

369 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Pokračování druhé části.

151025ruth - Kosmické odhalení: Elektrické Slunce (3)DW: Už je to téměř sto let, co novozélandský fyzik Ernest Rutheford odpaloval elektrony skrze zlatou fólii. Některé jí prošly a některé se v ní zachytily, což ho přimělo prohlásit, že elektrony musí být částice. Celé se to nazývá Rutherfordův model atomu. Smáli se tomuto modelu v Tajném vesmírném programu? Nemysleli si, že jsou lidi hloupí, když si myslí, že částice jsou pevné?

CG: No samozřejmě, protože rovněž víme, že vědomí ovlivňuje výsledek každého experimentu. Pokud si vezmeme někoho, kdo si už předem představuje, že vše je vlnou a začnou provádět experimenty, pak nastane situace, kdy všechny výsledky experimentu budou vlnou.

DW: Myslím si, že kdybychom zaangažovali Roberta Moona, dostali bychom geometrický model atomu, což by znamenalo, že veškerá hmota je vibrací. Tak a máme vyřešeno.

CG: Všechno je skutečně vibrací, jak už jsem řekl dříve – světlo, všechno kolem nás. Existují různé úrovně vibrací. A dokonce i naše vědomí a obzvláště pak naše hromadné vědomí může změnit podstatu vibrace hmoty a realitu kolem nás.

DW: Jacob z Tajného vesmírného programu mimo jiné prohlásil, že důvodem, proč ti, co chtěli komunikovat s duchy, tak zírali do křišťálové koule nebo zrcadla jen proto, že na existenci duchů nevěřili. Samozřejmě je neuvidíme hned přímo před námi. Nicméně můžeme měnit pravidla, pokud je spatříme v zrcadle nebo v kouli. Normálně říkají, že jde beztak jen o pouhý stín nebo tak.

CG: A jsme zpátky u "Žádná lžíce není.“ (z filmu Matrix film, kdy Neo šel navštívit vědmu a byl v pokoji s nadanými dětmi. Jeden malý kluk mu ukazoval, jak ohýbat lžící).

DW: Takže je to pravda? Setkal si se tím také, co jsem slyšel od jednoho informátora, že jedním z největších tajemství, které nám je tajeno, je fakt, že realita, tak jak ji známe, je vlastně společná tvorba generovaná naším vědomím?

CG: Ano, je to tím největším tajemstvím, které nám mělo zůstat utajeno. A také se snažili jakékoli náznaky odtajnění potlačit. Existuje mnoho vědeckých experimentů, které tento fakt dokazují. A oni (negativní kabalisté) tyto vědecké informace jednoduše potlačili, jako informace o elektrickém a plazmatickém vesmíru nebo to, jak velký vliv má naše vědomí na realitu.

151025planety - Kosmické odhalení: Elektrické Slunce (3)​DW: Hodně dávno, někdy v roce 1933, jeden vědec jménem Otto Hilgenberg definoval velmi podmanivý model Země, podle něhož se Země rozšiřuje. Pokud byste podle něj vyjmuli všechna moře a všechny oceány, tak by se Země scvrkla na polovinu své původní velikosti. A všechny kontinenty by do sebe zapadly. Byli tu další vědci, kteří přišli s dokonce bližšími detaily. Existuje ale video, které výstižně ukazuje, jak to vypadá, když odejmete oceány a zmenšíte Zemi. Co to dělá s naší vědou v konfrontaci s myšlenkou, že se Země roztahuje?

CG: Obrací se vše vzhůru nohama. Pokud se planeta rozpíná zevnitř, tak se bude dít opak toho, co mainstreamová věda tvrdí, že se děje.

DW: Tak to by potom ale znamenalo, že hmota vzniká nepřetržitě z ničeho, že? Země sama o sobě roste, chová se jako živá bytost.

CG: Přesně. A samozřejmě, že ustavičně rovněž akumuluje extrémní množství vesmírného prachu a nečistot. To rovněž přidává na hustotě planety.

Hilgenberg dospěl k závěru, že zpočátku měla Země menší průměr, byla bez oceánů, a že kontinenty tvořily jednotnou zemskou kůru, pokrývající celý povrch planety. Hilgenbergova idea spočívala v tom, že Země následně expandovala, což mělo za následek rozštěpení zemské kůry do kontinentů a vytvoření oceánských pánví. Zbytek svého života strávil působivým vytvářením modelů glóbů (viz video) a přednášením o tomto tématu. Hilgenberg postuloval svůj objev několik desetiletí před tím, než kosmické lodě ukázaly, že planety naší sluneční soustavy mají na rozdíl od Země jednotnou zemskou kůru. I když to nemohl vědět, Hilgenberg měl tak úctyhodný pronikavý vhled, když definoval teorii bez porovnání se vzhledem jiných planet.

DW: Pokud se podíváme ještě jednou na Martineauův model sluneční soustavy, pak uvidíme, že jak se planeta pohybuje, tak jí po celé orbitě obklopuje gigantický geometrický vzor. A ten se pohybuje totožně, jak planeta rotuje kolem své osy. A je dost pravděpodobné, když se tu bavíme o tvorbě hvězdných bran mezi planetami, že tyto geometrie mají rovněž elektrický náboj. Když se uzly srovnají, získáme tak plazmové vlákno.

CG: Vzal jsi mi to přímo z pusy. Ano, nazývají se uzly – Země má energickou mřížku.

Jak se Země otáčí, v závislosti na jejím vztahu ke Slunci a jeho chování, tak se díky určitým horninám, krystalům a kovům pod povrchem Země vytvářejí uzly. Přirozené hvězdné brány se objevují právě poblíž těchto uzlů – a sice buď na povrchu Země, těsně pod povrchem anebo v horních vrstvách atmosféry. Nezvaní mimozemští návštěvníci se zaměřují právě na tyto oblasti, kde se otevírají přírodní Stargates. A kupodivu mnoho z nich se objevuje v pásu mezi rovnoběžkami třicet tři a třicet šest stupňů severní šířky. V této oblasti je proto mnohem častější výskyt pozorování UFO než jiných částech Země.

DW: Do většiny svých vyprávění zahrnuji Ivana T. Sandersona, který je stojí za průzkumem Bermudského trojúhelníku. Ačkoliv Charles Berlitz napsal knihu s názvem Bermudský trojúhelník, čímž tuto oblast představil široké veřejnosti, ve skutečnosti vlastně vycházel jen z informací, čerpaných právě ze Sandersonova výzkumu.

151025sand - Kosmické odhalení: Elektrické Slunce (3)Sanderson objevil 10 bodů na planetě Zemi, kde se ztrácely všechny lodě, které se tam nacházely na moři, a stejně tak všechna letadla ve stejných oblastech na nebi. Tento objev se publikoval již v roce 1971. O rok později Rusové přišli na to, že když k těmto bodům přičteme severní a jižní pól, dostaneme dvacetistěn. Jedná se o dokonalou posvátnou geometrii na Zemi. A následující badatelé zase přišli na to, že se do Země dá vnořit dvanáctistěn s perfektní přesností. Když dáš tyto dva tvary dohromady a táhneš linie okolo Země, tak ti ukáží, kde se nacházejí kontinenty.

CG: Měli kouli, která představovala Zemi, a do ní vkládali tělesa různých tvarů v místech, kde rohy jednotlivých těles protínají sféru pod úhlem 19 stupňů, a sice v různých místech zemské rotace kolem slunce a také v různých obdobích slunečního cyklu.

DW: Je tohle ten druh technologie, kterou využívali Němci za druhé světové války? Myslím tím, jak jsme se bavili dříve, že snad měli k dispozici kouli, kterou by využívali k přemisťování tanků a podobně?

CG: Ne. Oni používali holografické zobrazení.

DW: Když se tu bavíme o geometrii a mřížce, co si myslíš, proč mizí letouny a lodě v místech zmiňovaných uzlů?

CG: Prostě se nachází ve špatném čase na špatném místě. V momentě, kdy kosmická síť aktivuje určitou uzlovou oblast a tyto letouny či lodě se právě v tu chvíli nachází na těchto aktivovaných přírodních portálech, stane se, že zmizí, tedy respektive se přemístí. Je to velmi bizarní. Záleží na tom, kde se nachází a mohou se tedy přenést buď v čase nebo prostoru. Takže se mohou dostat na jiné místo na Zemi, sluneční soustavy, galaxie nebo ještě dál.

DW: Mě to dává smysl, protože vím od svých informátorů o existenci modelu času, který se nazývá vrstvený čas. Máme tendenci se dívat na čas jako na něco, co se natahuje. Ale budeme-li vnímat sluneční soustavou z pohledu geometrie, potom každý geometrický vzor zapadá do dalšího, takže ve skutečnosti jsou na sebe naskládané jako slupky cibule. Nejsou oddělené v čase. Celá geometrie se tak skládá dohromady. Je to jako mnohonásobný čtyřstěn, který se uzamkne v určitých bodech.

151025geo - Kosmické odhalení: Elektrické Slunce (3)CG: Geometrie je používaná ve všech různých tajných operacích a v tajném vesmírném programu rovněž. Geometrie je absolutně všude.

DW: Takže pokud je minulost uzavřena v jedné geometrii, naše současnost v jiné, a tyto dvě formy se do sebe uzamknou, mohli bychom dostat portál, který Tě pošle rovnou skrz různé roviny geometrie, které my vnímáme jako oddělená místa v čase. Ale ony se ve skutečnosti všechny nachází v určitém místě. Nejedná se o místo jako takové, je to něco, co bych nazval absolutním prostorem.

CG: Jeden fyzik řekl, že pokoušíme-li se přijít na uzly, geometrii, sluneční cyklus, jedenáctiletý sluneční cyklus, aktivitu Slunce, sluneční skvrny, vzplanutí a pozici v naší sluneční soustavě, je to, jako bychom si hráli s gigantickou Rubikovou kostkou a chtěli ji co nejrychleji dát dohromady.

DW: Rád bych se tě zeptal na možná trochu divnou otázku. Jakoby celý náš rozhovor nebyl už tak dost divný:-) Všechny ty geometrické formy, ať už zvenčí nebo zevnitř, tedy budoucnost a minulost, jsou tyto geometrie skutečné? Krom té, ve které se nacházíme? Chci říct, existují vůbec ještě nějaké další geometrie? Nebo je jen jedna skutečná?

CG: Všechny jsou skutečné a všechny se dějí najednou. Protože čas je pouhá iluze. Neexistuje počátek, střed ani konec tak, jak my vnímáme čas.

DW: Ale když se něco stane v naší historii, píšeme o tom knihy…

CG: To je tím, jak zakoušíme čas se svou trojrozměrnou myslí. Čas se děje všechen najednou. A je velice náročné se o tom bavit, myslím tím přenést to vhodnými slovy. Je náročné vysvětlit lidem, že čas není lineární, když ho tak vnímají, že čas je jen iluze a že je to naše vědomí, které způsobuje, že zažíváme čas lineárním způsobem.

DW: Je náročné se tomu přizpůsobit.

CG: Ano je velmi náročné se snažit lidem něco vysvětlovat…

DW: Když mluvíme o čase, náš čas se ve skutečnosti nachýlil ke konci této epizody. A na příště připravujeme něco, o co jste si už dlouho říkali a tím bude hvězdná brána v našich mozcích, šišinka mozková a třetí oko. Budeme se o tom bavit, protože je nutné, abychom o tom všichni věděli. Jsem váš hostitel David Wilcock a děkuji vám za pozornost.

Konec.

zdroj: www.spherebeingalliance.com

překlad: Lenkita

Videoseriál Kosmické odhalení s českými titulky můžete sledovat na portálu www.matrix-2001.cz

REKLAMA

GOTU KOLA 100 kapslí

sladí hemisféry

469 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

OSTROPESTŘCOVÝ OLEJ

pomůže játrům

269 Kč

BRAHMI FORTE 100 tob.

přetaktuje mozek

899 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*