Každý člověk má pět rovin své osobnosti (1)

Pokud budeme tuto myšlenku hypoteticky sledovat dále, musíme se zeptat: Co je to vlastně "osoba"? Podle čeho vlastně poznáme, že se jedná o "osobu"? Řekli jsme, že osoby jsou komplexní a samostatné. Co tím myslíme? Samozřejmě nemáme na mysli, že v naší hlavě sedí spousta malých postaviček, stejně dobře víme, že v rádiu nesedí orchestr a nehraje tam pro nás a že hlasatel nesedí v televizoru a neopouští přístroj na konci zpráv malými dvířky na jeho zadní straně. Můžeme ale použít rádio a televizi jako příklad.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

GARCINIA 100 g

podpoří hubnutí

169 Kč

ENERGIZÁTOR 30 ml

vyšší energie

2391 Kč

GUARANA 100 g

energie do života

169 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Rádio poznáme podle toho, že přijímá rozhlasové vlny a přeměňuje je v tóny, které potom vysílá. Rádio se nestará o to, zda vysílá šum, milostné písně nebo zprávy. To znamená, že at' je obsah jakýkoli, rádio zůstane rádiem. Televize je o něco komplexnější, protože kromě tónů vysílá i obrazy. I zde je obsah pro "princip televize" lhostejný. Důležité je jen to, aby se tóny a obrazy shodovaly. "Osobu" poznáme podle toho, že dokáže přijímat, zpracovávat a vysílat obsahy v pěti rovinách zároveň. Každá z těchto rovin je jako samostatný jazyk. Přesně vzato, všichni žijeme pětijazyčně – a ani o tom nevíme! Samotná současnost těchto pěti rovin činí osobu vysoce komplexním jevem. Na každé z těchto pěti rovin se duše může vyrovnávat se všemi myslitelnými obsahy a tématy: zde se ukládají, zpracovávají a vyjadřují všechny moje postoje a názory na mne samého, mé bližní a svět. 

Rovina 1 – tělo

První a nejzřetelnější rovina je rovina těla, nebot' podle tělesného zjevu nejdříve poznáme, že se jedná o osobu. Člověk by skoro měl sklon říci, že tělo a osoba jsou totéž, kdyby nepomyslel na to, že mrtvé tělo má jen málo společného s původní osobou. Tělo je přece jen pouze jedna z pěti rovin, jimiž se vyjadřuje celá osoba. Ale jak bohatá a mnohotvárná je sama tato jedna rovina! Nalezneme zde pět smyslů: zrak, sluch, čich, chut' a hmat. Nalezneme řeč těla, která se vyjadřuje postoji, gesty a mimikou a která tomu, kdo jí rozumí, řekne víc než mnoho slov. Pokud se podíváme ještě pozorněji, může nám o osobě mnoho sdělit svalové napětí, hloubka dechu a měnící se zabarvení pleti. A nakonec medicína začíná víc a víc chápat, že i nemoc může být řečí, jíž se osoba – prostřednictvím těla – vyjadřuje. Každý člověk hovoří řečí těla od počátku svého života až do smrti – často aniž by si toho byl vědom.

Rovina 2 – emoce

Stejně jako tělo má i rovina emocí svůj vlastní jazyk. I jím mluvíme celý život a i jej si musíme teprve znovu uvědomit, chceme-li jej u sebe a ostatních jasně pochopit. Stále znovu zažívám, že mi klient na otázku, co cítí, se slzami v očích odpovídá: "Nic." Emocionální rovina má stejně jako tělo bohatý repertoár výrazových prostředků, bohatý slovník: láska, radost, strach, vztek, něha, žárlivost, naděje, extáze, rezignace, nuda atd., a to s mnoha nuancemi a půltóny. Neexistují nesmyslné pocity. Ale často své pocity nedokážeme zařadit a pochopit, a tak je odbýváme jako "iracionální".  Je to velká úleva, když můžeme zažít své pocity jako oprávněné, pravdivé a smysluplné, především jsou-li to pocity protichůdné. K tomu ale musíme chápat celek duše – a na tom právě pracujeme.

Rovina 3 – symboly

Tato rovina je možná ta neméně známá, a přitom hraje v našem životě nadmíru důležitou úlohu. Je to rovina obrazů a symbolů. V našem nitru ji známe ze svých snů, vnitřních obrazů a fantazií. Ve vnějším světě se s ní setkáváme ve formě fotografií, obrazů, soch, filmů, pohádek, příběhů a symbolických postav. Zase se setkáváme se svébytným jazykem, jímž spolu komunikujeme – nezávisle na tom, zda to náš rozum chápe či nikoli. Možná znáte ten fenomén, že na vás nějaký film, divadelní hra nebo příběh hluboce zapůsobí, aniž byste věděli proč. Nemusíte to také nutně vědět, nebot' vaše reakce ukazuje, že duše na symbolické rovině něco pochopila. Zvlášt' působivě bylo možné tento fenomén pozorovat při úmrtí britské princezny lady Di. Mnoho lidí se při zprávě o její smrti spontánně dalo do pláče – a později s údivem prohlašovali, že se o ni za jejího života nikdy zvlášt' nezajímali. Lady Di se pro mnoho lidí stala symbolem určitých kvalit.  Příběhy, pohádky a mýty jsou jazykové obrazy. Řadíme je k symbolické rovině, protože i jazykové obrazy transportují poselství, které působí v symbolické rovině. Spolu s ceremoniemi a rituály jsou posly z doby, kdy symbolická rovina ještě byla důležitější než následující rovina, která se v naší době stala nejužívanější.

Bude pokračováno.

z knihy Inteligence duše od Artho Stefan Wittemanna, vydané v roce 2000 nakladatelstvím Pragma

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Každý člověk má pět rovin své osobnosti (1)269b - Každý člověk má pět rovin své osobnosti (1) MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Každý člověk má pět rovin své osobnosti (1) OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Každý člověk má pět rovin své osobnosti (1) monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

ACAI BERRY 100 tob.

doplní antioxidanty

469 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*