Karma: Od kolektivní až po transcendentální

Když se řekne karma, většina z nás, pokud na ni věříme, si ji vnitřně spojí s principem příčiny a následku anebo na nižší úrovni se zločinem a trestem. A že karma platí pro každého z nás. To ovšem není až tak zdaleka pravdou, což už ostatně vyplývá z její relativity. Existují totiž různé druhy karmy, a to nemluvíme o vzájemných přesazích mezi nimi.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

KOTVIČNÍK 50% 20g

vyladí hormony

199 Kč

GOTU KOLA 10:1 20g

zpomalí stárnutí

199 Kč

ENERGIZÁTOR 30 ml

vyšší energie

2391 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

1. kolektivní karma

Jednáme s davem. Myslíme s davem. Měníme názory s davem. Spíláme s davem. Veselíme se s davem. Nejsme individualitou v pravém slova smyslu, protože naše vědomí podléhá přísnému robotickému řízení z jednotlivých center, která jsou podřízena vrchnímu velení – Jehovovi.

Tento starozákonní bůh je pro nás kolektivní entitou bez ohledu na náboženské vyznání. Potřebujeme vůdce, protože jsme na nich závislí. Jelikož Jehova je mstivý a žárlivý bůh, my jako jeho poddaní, jakožto součást jeho samotného, aniž bychom si to uvědomovali, protože jednáme nevědomě, máme tytéž vlastnosti, byť skryté, ale stále zjevné.

Karmické jednání nás všech Jehovových poddaných je tudíž ve znamení utrpení.

My, lidé kolektivní karmy, se neinkarnujeme zpět na Zem jako jednotlivé duše, protože jsme součástí kolektivní entity, ale procházíme splynutím s Jehovou a při inkarnaci opětovným dočasným oddělením.

Vzpomínky na minulé životy jsou jen útržky z kolektivní paměti. K nim se jako poddaní Jehovy můžeme dostat v určitých situacích (regrese, traumatické zážitky, drogy, náhlá prozření). Jde o situace, kdy se nekontinuálním způsobem náhle dostaneme za hranice svého fyzického vědomí. A tak v rámci odvrácení zhroucení bytosti do sebe (imploze), dostaneme, jakožto jedinec kolektivní karmy, tento “lék“, který jen zakryje příznaky, ale nejde do podstaty.

Jde o analogii k chemoterapii a radioterapii – proto ji my lidé kolektivní karmy podstupujeme, protože v rámci poslušnosti k Jehovovi se nechceme vyvíjet, tedy obětovat. Změna stylu života je známkou obětování toho starého a opuštění Jehovy, což on sám nese nelibě, ale nic s tím nenadělá.

Z těchto důvodů lékaři nikdy nikoho ještě z rakoviny nevyléčili, to můžeme udělat jedině sami – je to výzva. Pokud nás lékaři udržují ve vegetativním stavu, což je záměrem Jehovy, aby neztrácel poddané, brání nám ve volbě na sebeurčení. První krok je vždy nejtěžší, což je analogií prvotního rozhodnutí Nea v Matrixu ke svobodě, kdy si má vybrat mezi červenou a modrou pilulkou.

2.A vikarma

Z kolektivního vědomí se v rámci neztotožnění s davem oddělí individualita, která chce vládnout ostatním. Jedná proti přírodním zákonům, které pojí láska, tedy prapůvodní energie lidstva. Slouží buď Jehovovi anebo se chce vyvinout nad něj, což vyvolává konflikt nejen s ním jako kolektivní entitou, ale zároveň i s jeho poddanými na individuální úrovni.

Jelikož jedinec jedná v rámci služby sobě prostřednictvím ovládání a manipulace ostatních, jeho karma je rovněž ve znamení utrpení, protože se mu vrací zpět to, co učinil (boží mlýny). Materiálně strádat nemusí, nicméně po stránce zdraví se jeho jednání proti přírodním zákonům projeví buď na něm samotném či jeho potomcích. Jehova mu v tom nepomůže, protože:

A) nechce pomáhat odpadlíkům, kteří mu chtějí přebrat poddané

B) protože sám jedná proti svému vývoji – chce se vyvíjet bez úsilí, což není v souladu s přírodními a vůbec vesmírnými zákony, protože vývoj není realizovatelný bez obětí sebe samotného

Obětování ale Jehova odmítá – v křesťanství je z těchto důvodů model sebeobětování zcela zkreslen a nepochopen. Skutečná oběť znamená opuštění svého aktuálního vyššího Já a nahrazení ještě vyšším v rámci přirozeného duchovního postupu multidimenzionální bytosti. Jinými slovy jde o transformaci hlavního Vědomí do vyšší dimenze.

2.B karma

Tento druh Karmy s malým „k“ praktikuje Jedinec, který se oddělí z davu, aby jednal v souladu s přírodními zákony, což vyvolává dobrou karmickou reakci – materiální a duchovní štěstí. Jeho jednání nemusí být vždy pochopeno davem, který vnímá pojmy dobro a zlo podle Jehovy, tedy kolektivního vědomí, které je jediné oprávněno udělovat povolení k iluzi „šťastného a naplňujícího“ života.

Karma je tedy zároveň pro odděleného jedince zkouškou, zda-li je schopen jednat v souladu s přírodními zákony bez ohledu na nepřízeň okolí. Pokud ano a je schopen nevypočítavé oběti pro pozvednutí nevědomého lidstva, dostává se o úroveň výše – Akarma.

3. akarma

Jde o takzvané transcendentální jednání mimo karmické zákony. Jedinec nevyvolává žádné karmické reakce, už se na Zemi narodit nemusí, ale může. Jedná mimo karmu, protože si karmické zákony, jakožto pevnou součást jeho Vědomí, každým okamžikem uvědomuje, jelikož pro něj příčina i následek Jedno jsou – jakákoliv příčina, kterou způsobí, je pro něj současně následkem.

Slouží druhým v rámci pomoci v jejich duchovním vývoji. Je zcela Vědomý. Jeho hlavní vědomí se v důsledku nahrazení vyššího Já ještě vyšším Já transformovalo do vyšší dimenze, která bude určovat jeho jiné inkarnace, podstatné pro další vývoj.

Parádní postup k životu bez karmy přeje amber

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Karma: Od kolektivní až po transcendentální269b - Karma: Od kolektivní až po transcendentální MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Karma: Od kolektivní až po transcendentální OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Karma: Od kolektivní až po transcendentální monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

REISHI prášek 100 g

dobrý cholesterol

319 Kč

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

QUINOA 500g

doplní bílkoviny

99 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*