Ježíš měnil podobu, říkají staroegyptské texty

Starý egyptský text, o kterém se uvádí, že by mohl být více než 1200 let starý, vypráví příběh o životě a ukřižování Ježíše. Zároveň ale vypráví příběh o Ježíši poněkud jinak než jej prezentuje nesčetněkrát upravovaná Bible, ať už záměrně či z nevědomosti. Text, napsaný v kopštině, popisuje Piláta Pontského jako věrného učedníka a nikoliv jako zrádce. Navíc líčí poslední večeři před ukřižováním. Během ní Pilát nabídl svého vlastní syna, aby byl místo Mesiáše obětován.

REKLAMA

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč

KŘEMELINA 150 g

posílí kosti, vlasy, kůži

169 Kč

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč

KLOUB eso 100 kapslí

regenerace kloubů

1099 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Kopie textu se našly ve dvou starověkých rukopisech. Zatímco první se nachází v Morganově knihovně a muzeum v New Yorku, druhý v muzeu pensylvánské univerzity.

„Objev textu ovšem neznamená, že se popisované události skutečně staly. Spíše ukazují na skutečnost, že v dané době žili lidé, kteří jim věřili,“ prohlásil Roelof van den Broek z Utrechtské univerzity v Nizozemí, který o tom napsal knihu.

Stejný text zároveň přináší kontroverzní tvrzení, že Ježíš byl schopen měnit svou podobu a tvar těla. To ostatně vysvětluje, proč Jidáš musel políbit Ježíše, aby ho identifikoval před Římany. Text rovněž uvádí zajímavou informaci, že Ježíš byl zatčen v úterý a nikoliv ve čtvrtek, jak se mnozí teologičtí učenci domnívají.

„Židé pak řekli Jidášovi: Jak ho máme zatknout, když neustále mění tvar a vzhled? Někdy je zrzavý, někdy bílý, jindy zase červený, někdy má barvu jako pšenice, podruhé je zase bledý jako asketik, někdy vypadá mladě, jindy zase staře." Tato nestálost vedla Jidáše, aby navrhl, že Ježíše označí polibkem. Pokud by dal Jidáš židům pouze Ježíšův popis, mohl by změnit podobu. Proto ten polibek.

V rozhovoru pro magazín LiveScience van den Broek uvádí, že Pilát připravil stůl a jedl s Ježíšem v pátý den týdne. „Ježíš požehnal Pilátovi a celé jeho rodině," zní část textu v překladu. Pilát později podle textu řekne Ježíšovi: "No tak dobře, přichází noc, vzestup a odejdi. Když ráno přijdou a obviní mne kvůli Tobě, dám jim jediného syna, co mám, takže ho mohou zabít namísto Tebe.“

Ježíš mu vysekl poklonu. „Piláte, jste velmi milostivý, že mi prokazujete náklonnost.“ Poté Ježíš ukázal, že může utéci, kdykoliv bude chtít. „Pilát pohlédl na Ježíše, který se najednou stal nehmotným a na dlouhou dobu jej nebylo vidět,“ píše ve starobylém textu.

Jeho autor navíc posunul datum Ježíšovy Poslední večeře s apoštoly a jeho zatčení na úterý. Skutečná poslední večeře tak podle pisatele textu byla s Pilátem Pontským.

Někdy mezi zatčením Ježíše a večeří s Pilátem byl mesiáš přiveden před židovského velekněze Kaifáše a krále Judeje Heroda.

V rozhovoru s LiveScience van den Broek považuje za pozoruhodné, že pisatel textu datuje příběh o Ježíšově zatčení na úterý večer, což je v přímém kontrastu s kanonickým pojetím, podle něhož byl Ježíš zatčen ve čtvrtek večer, což se oficiálně slaví každý rok v rámci Svatého týdne. To by ovšem ukazovalo na skutečnost, že někdo mohl s příběhem obratně manipulovat, což církev samozřejmě vylučuje.

„Ačkoliv byl příběh o Ježíšovi zařazen do Bible ve čtvrtém až pátém století, neautentické příběhy a knihy zůstaly dlouho populární mezi egyptskými křesťany, obzvláště mezi mnichy,“ uzavírá van den Broek.

zdroj: www.ancient-code.com

REKLAMA

LNĚNÉ SEMÍNKO 1 kg

dodá zdravé tuky

89 Kč

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

CAIGUA 100 tob.

zdravé tělo

419 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*