Hovoří se v egyptské knize mrtvých o Agartě?

Bájná mystická duchovní říše Agarta. Podle tibetských tradic se má nacházet pod Himálajem, resp. ve středu Země, v každém případě hluboko pod povrchem Země, kam mají přístup jen někteří zasvěcení skrze několik ukrytých vchodů.

REKLAMA

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč

VILCACORA 100 kapslí

detoxikace

429 Kč

GOJI 0,5 kg premium

zrychlí metabolismus

399 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

jgrt - Hovoří se v egyptské knize mrtvých o Agartě? jgr.t = Tichá země, nekropole, země mrtvých, pohřebiště, onen svět, Agarta(?)

Uvnitř se má nacházet bájná říše starobylé vyspělé civilizace – Šambala, nazývaná též „Svatá země“ – a její hlavní město – Agarta, v němž má sídlit „Král světa“, „Král králů“, mocná duchovní bytost disponující světovládnou silou. Do města se mohou dostat jen svatí, vyvolení, nebo speciálně zasvěcení. Před ostatními lidmi je uzavřena a přísně střežena.

Znali Egypťané bájnou říši Agarta?

Podobnost zmiňovaného krále podzemní říše s Usirem je nápadná. Stejně jako vládce Agarty je Usir nazýván „Pánem pánů“, „Velkým králem“, „Vládcem Vesmíru“ atd. Podsvětí (Duát), jemuž má Usir (řecky a latinsky Osiris) kralovat, samo o sobě naznačuje lokalizaci pod povrchem země. Usir je podobně nazýván „pánem Svaté země“, jehož trůn (sídlo) je „uprostřed světa“. Je vládcem říše mrtvých, na „skrytém místě“, kam se dostanou jen svaté duše, jak je uváděno v mnoha říkadlech Knihy mrtvých.

Agarta je stejně jako království Usira chápána jako ráj, vysněné místo odpočinku, nádherné město s paláci a zahradami, v jehož středu je sídlo Krále světa, Pána všeho tvorstva. Stejně jako v egyptských představách i v mýtech jiných národů je tato země obývaná bohy či polobohy, představovanými např. egyptským pantheonem. Usir je nazýván králem svatých duší, ospravedlněných, osvícených a čistých lidí, žijících v tomto podsvětním světě, podobně Agarta (nebo také Šambala) je označována jako „Město svatých“.

Z tohoto města pocházejí význační lidé, myslitelé a polobohové dávných pověstí. Nebylo by divu, kdyby byla domovinou i těch božských bytostí, které znali a se kterými přicházeli do styku dávní Egypťané. Zajímavá může být souvislost s tím, že do středu Země, kde se nachází Agarta, mají vést tunely – a je tam jediný přístup skrze ně. Jeden takový se má nacházet pod Velkou pyramidou, chráněn Sfingou. Jméno tohoto místa, které se dnes nazývá Gíza, bylo původně v egyptském jazyce Rosetau, což se vykládá jako „tunely“ nebo „místo šachet“. Není to zvláštní náhoda?

Současný výklad egyptského slova  jgrt - Hovoří se v egyptské knize mrtvých o Agartě? jgr.t, o kterém je toto pojednání, je většinou nepřesně „tichá země“ nebo „říše mrtvých“, někdy „onen svět“. Všechny tyto výrazy dobře vystihují podstatu slova, avšak nevysvětlují, o kterou říši nebo místo se jedná. Myslím, že podobnost slov, výslovnost a kontext nabízejí zřejmý výklad a logickou souvislost s mystickou říší světla. Agarta je říší mrtvých i „oním světem“, co se výkladů indických a mongolských mýtů týče. Podobností a souvislostí, myslím, existuje a bylo zde uvedeno více než dost. 

Příklady z Knihy mrtvých:

*„… Té, která je přední [bohyní] v Agartě(?).“ (KM 141, ř. 19) 
*„… Jak svěží je tvoje tvář, ty přebývající v Podsvětí, tvůj trůn je v centru, tvé Veličenstvo, králi, vládče Agarty, vládče Velké bílé koruny, velký Bože, jehož místo je skryté, pane spravedlnosti, předsedající svému soudu!“ (KM 180, ř. 7) 
*„… mé jsou hranice Podsvětí; jsem upokojený v čele Agarty (Igrt)…“ (KM 180, ř. 30) 
*„… Jsem ctěný po celém nebi, mé kroky míří k městům Agarty.“ (KM 58, ř. 4) 
*„Agarto, Agarto, otevři mi své brány a veď mne po krásných cestách!“ (KM 64, ř. 11) 
*„Ó, skrytá Agarto, která jsi její (?) společnice, tvořící podoby jako Chepri, nech mne vystoupit jako Sluneční kotouč v čele Nedu (?).“ (KM 64, ř. 23) 
*„Přišel jsem svědčit Pravdu a uvést váhy do správné polohy, uvnitř v Jgr.t (Agartě?).“ (KM 125, ř. 77) 
*„… dejte ospravedlnění tomuto přejasnému a znamenitému svatému v Agartě, jehož duše je jako Re a je tak slavný jako Usir!“ (KM 127, ř. 71) 
*„Slova Usira k Atumovi: ‚Co mám dělat (co jsem učinil), abych (že se mám) dosáhl (odebrat do) říše mrtvých (Agarty)? Není tam voda, není tam vzduch. Je velice hluboká a temná‘.“ (KM 175, ř. 11) 
*„Usir Unnifer, pán života, velký Bůh, vládce Vesmíru, nejvyšší představený Rosetau a Agarty, přední z Amenti, velký Bůh, pán Abydu, král věčnosti.“ (KM 125?, sarkofág Usira) 
*„Buď zdráv, Berane věčnosti, Berane z Mendesu, Unnifere, synu Nuty, jsi pánem Agarty.“ (KM 15, ř. 39) 
Některé další výroky: 
*„Jsi zdraven, pane nebe, vládče Agarty.“ 
*„Buď zdráv Usire, Agarta(?) je naplněna tvým jménem!“ 
*„Recitace slov kněžími tohoto Boha; jejich tváře [namířené] k Agartě (igrt).“ 
*„Tajemství v Podsvětí, Mystérium v Agartě; rozechvívá hory, otevírá pouštní údolí; tajemství zcela neznámé…“ 
*„Ať je dovoleno všem jeho údům spočinout v míru v Agartě (nebo: v říši mrtvých).“

Ladislav Zelinka

Zdroje: http://aaew.bbaw.de/tla/servlet/GetWcnRefs?f=0&l=0&of=0&ll=32770&db=0&lr=0&mo=1&wt=y&bc=Start,
Thesaurus Linguae Aegyptiae; Book of the Dead. The British Museum; Staroegyptská Kniha mrtvých. B. Vachala. 

REKLAMA

NEURON plus

přetaktuje váš mozek

1099 Kč

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

MACA 250 g BIO

vyladí hormony

194 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*