Duchovní původ Iluminátů: Proč jsou na Zemi (1)

V roce 2008 se na internetovém fóru Above the Secret objevil pravděpodobně muž, který se prezentoval jako zástupce Iluminátů. Ti vládnou Zemi, přestože nejsou veřejně známí a stojí vysoko i nad velmi bohatými rodinami jako jako jsou Rockefellerové, Rothschildové a jiní. V rámci jedné z otázek insider, podle svých slov s povolením svých nadřízených odpovídat v rámci dodržování Zákona svobodné vůle, prozradil důvod, proč se Ilumináti ocitli zde na Zemi. Respektive proč zde byli nuceni zůstat.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

CAIGUA 100 g

podpoří hubnutí

219 Kč

KOTVIČNÍK plody 100 g

nakopne hormony

369 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

899 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

​Zasvěcenec, označovaný jako Skrytá ruka, tvrdí, že Ilumináti pochází z 13 původních pokrevních linií, přestože projekt mapování DNA jasně prokázal, že veškeré lidstvo pochází pouze ze tří. Což by znamenalo, že není člověkem. Kdybyste jej potkali normálně na ulici, mysleli byste, že člověkem je.

Podle svého tvrzení se vládci Země opakovaně sem spolu s lidmi inkarnují. A to už po celé generace, přestože jejich pokrevní linie původně z této planety nepocházejí. Navštívili Zemi před časem jako „entity z jiného světa“ a předaly lidstvu své poznatky o Tvoření a některé „technologie“. Tehdy se podle něj také projevila jedna z lidských vlastností, kterou mají lidé dodnes. Lidstvo s informacemi špatně naložilo, což nakonec vedlo ke zkáze Atlantidy.

Jehova není totéž, co Nekonečný stvořitel

„Váš Stvořitel, kterého jste si pojmenovali Jahve (Jehova), není „Bohem“, jak o něm referuje Bible – tedy rozhodně ne „Jediným pravým Bohem“. Je jedním z nižších Stvořitelů (jedním ze sub-sub-Logů), nikoliv Jedním Nekonečným Stvořitelem. Není ani Logem na galaktické úrovni, ale pouze planetárním Logem pro tuto konkrétní planetu,“ vysvětluje Skrytá ruka.

1) Analogicky řečeno můžeme říct, že Jehova symbolizuje první, tedy základní harmonickou úroveň vědomí lidstva. Dala by se charakterizovat jako „nevědomá nevinnost“ (dětství).

2) Zásah mimozemských entit byl impulsem k růstu, tedy k dospívání lidstva, což symbolizuje druhou, pro změnu disharmonickou úroveň lidstva. Dala by se charakterizovat jako „nevědomost“ (dospívání) v důsledku nevyhnutelného chaosu z nových vědomostí, na které lidstvo ještě nebylo duchovně připraveno. Tudíž impuls sice vedl k disharmonické fázi vývoje, která je však nutnou cestou k další harmonické fázi v rámci pravidelného střídání.

3) Lidstvo nyní směřuje k třetí harmonické úrovni – Kristovu vědomí. Dalo by se charakterizovat jako „vědomá nevinnost“ – dospělost lidstva. Nad třetí úrovní ještě existují další, které vedou postupně ke Zdroji. Ty však nejsou v této chvíli přítomnosti podstatné, protože se budou odehrávat v daleké „budoucnosti“ lidstva.

Vrátíme se k původnímu tématu. Jahve (Jehova) je tedy původním stvořitelem lidstva. Stvořitel Iluminátů je naproti tomu ten, kterého podle Skryté ruky lidé nazývají „Lucifer“, „Nositel světla,“ („Světlonoš“) nebo „Jitřní hvězda“. Jejich Stvořitelem ale není „Ďábel“, jak je falešně vypodobňován v Bibli.

Lucifera bychom podle Skryté ruky mohli nazvat „Skupinovou duší“ nebo „Souhrnem společenské paměti“, která se dokázala vyvinout na úroveň Šesté Dimenze, což znamená, že se vyvinula (přesněji řečeno, oni všichni se vyvinuli) na dostatečně vysokou úroveň, aby získala (a tedy aby oni všichni získali) rovnocenné nebo pravděpodobně ještě vyšší postavení než Jahve (tj. vyvinuli se na vyšší úroveň, než na které je on). Pokud byste tedy pohlédli na Luciferovu plně projevenou podobu jejich Bytí, viděli byste slunce nebo nějakou „zářivou hvězdu“. Anebo, kdyby sestoupili do vibrací třetí Dimenze, připomínali by bytosti, kterým my lidé říkáme „Andělé“ nebo „Bytosti Světla“.

Kdo je ve skutečnosti Lucifer

Dále již necháme hovořit Skrytou ruku: „Dovolte, abych to vysvětlil. Než se entita (Souhrn společenské paměti) vyvine na úroveň šesté Dimenze, trvá to velice velice dlouho – v porovnání s tím se zdá jako pouhý okamžik množství času, které si vyžádá vzestup z 6. dimenze do 8., tj. až ke konečnému znovusjednocení s Jedním Nekonečným Stvořitelem, a odtamtud konečně až do momentu rozpuštění ve Zdroji Veškerenstva, v Inteligentním Nekonečnu.

My (naše pokrevní rodiny) jsme se jakožto Skupinová duše či Souhrn společenského vědomí dostali až na pokraj vzestupu do sedmé Dimenze, přestože než nastane Sklizeň (21. 12. 2012), máme možnost z této úrovně postoupit buď ještě výše, anebo se vrátit a pomoci k vzestupu ostatním z nižších dimenzí – a to tím, že předáme potřebným, a těm, kteří ze Svobodné vůle požádají pomoc, patřičné vědomosti (poznání) a Moudrost (Světlo).

Nyní, když jsme se tedy rozhodli zůstat a našim galaktickým bratřím a sestrám pomoci – koneckonců jsme všichni Jedno – nám byl Radou starších, kteří ve své osmé Dimenzi fungují jako strážci této Galaxie (´ústředí´ pro tuto sluneční soustavu mají na planetě Saturn), uložen náročný úkol. Kvůli tomu, že Jahve NEPŘEDAL (jak bylo jeho právem z pozice planetárního Logu) svou Svobodnou vůli ´poznat sebe sama´ těm, kteří se na ´jeho´ planetě inkarnovali, došlo zde k jen velice pomalému vývoji. A tak vyslali na pomoc nás (Lucifera). Jakmile byl Radou starších udělen příkaz, ´(s)padli´ jsme, neboli sestoupili zpátky na místo, ze kterého jsme se mohli díky tvrdé práci a soustředění znovu materializovat ve třetí Dimenzi.“ (amb) (zdroje: vlastní illuminati-news.com matrix-2001.cz)

Pokračování.

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Duchovní původ Iluminátů: Proč jsou na Zemi (1)269b - Duchovní původ Iluminátů: Proč jsou na Zemi (1) MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Duchovní původ Iluminátů: Proč jsou na Zemi (1) OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Duchovní původ Iluminátů: Proč jsou na Zemi (1) monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

MACIBULUS 100 kapslí

nakopne hormony

429 Kč

CORDYCEPS 100 g

zpomalí stárnutí

319 Kč

MACA 100 tob.

vyladí hormony

429 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*