Podstata manipulace a jak se proti ní bránit

Manipulace je nejhorší choroba lidské morálky. Mnoho lidí si myslí, že se jich netýká nebo si ji uvědomují jen částečně. Pravdou je, že je nedílnou součástí našeho života, přestože je mnohdy těžké ji včas odhalit. Člověk je klamán i několikrát denně a žije v mnoha omylech. Proces projekce lze pozorovat v rodině, mezi přáteli a spolupracovníky, ale v nejvyšší míře je patrný v reklamě a politice. Jsme ovlivňováni skrytým kontextem mainstreamové zábavy a manipulujeme dokonce i sami sebou, když si namlouváme něco, co není podložené objektivními fakty nebo když je naše jednání v rozporu s naším svědomím.

REKLAMA

MACIBULUS 100 kapslí

nakopne hormony

429 Kč

L-ARGININ 100 kapslí

krevní tlak

469 Kč

KRATOM 5 g

nakopne, ale neutlumí

99 Kč

CAIGUA 100 g

podpoří hubnutí

219 Kč


Podstata manipulace a jak se proti ní bránit.
Podstata manipulace a jak se proti ní bránit.
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Definice významu slova MANIPULACE pro účely tohoto článku: Manipulace je snaha ovlivňovat myšlení, cítění a chtění člověka za účelem kontroly či řízení jeho chování.

Manipulace může v určitých případech i pomáhat, ale v konečném důsledku vždy brání člověku se vyvíjet v sebevědomou a svobodně se rozhodující bytost, protože žije v omylech a nemá pravdivý základ, na kterém by mohl kvalitně budovat. Je velmi nebezpečné se nevědomě odevzdat všem vlivům, které mezi námi jsou a neustále se vyvíjejí. Po celém světě se šíří mnohé, co nemůže lidem prospět, ale naopak jim to škodí. V tomto článku bych rád tuto problematiku trochu objasnil a ukázal základní metody, jak manipulaci rozpoznat a bránit se jí.

Proč a jak manipulace funguje

Dva základní faktory, které v současnosti umožňují rozkvět manipulace, jsou hektický životní styl a rozvoj znalostí v psychologii a sociologii. Pochopené slabosti člověka jako jednotlivce i lidstva jako celku se dají určitými technikami zneužít.

Dnešní rychlý životní styl, kdy nás informace zaplavují ze všech stran, neumožňuje se na něco soustředit po delší dobu. Žijeme neuroticky a naše myšlení se rozmělňuje na mnoho myšlenek či představ, které se rychle střídají. Napadají nás rušivé myšlenky, které je těžké ovládnout. Skoro nikdy si neuděláme čas sami pro sebe, abychom si důkladně vše promysleli. Lidé jsou tak zaneprázdněni vlastním životem, že si skoro nevšímají, co se kolem nich děje. Žijeme v podstatě na „autopilota“. Ovládají nás převzaté vzorce chování a programy myšlení, které znemožňují naší vůli se aktivně podílet na rozhodování o celkovém směru vývoje našeho života.

Každý z nás má nějaké slabé místo, které ho motivuje k jednání – např. marnivost, lenost, požitkářství… a u naprosté většiny lidí ovlivňuje rozhodování potřeba peněz nebo touha po moci. Peníze postupně prosakují do každé oblasti našeho života, což vede ke stále větším požadavkům na jejich vydělávání a je lehké jimi manipulovat. Zmocní-li se našeho slabého místa manipulátor, lehce se podrobíme jeho vůli, zvláště pokud jsme nesoustředění a nemáme sílu se vzepřít. Ve všedním životě se lidi nechávají ke svému jednání přimět tím, co je osobně uspokojuje.

Manipulátor

V krajním případě psychopat či sociopat je člověk s vrozenou či naučenou vadou – absence empatie (schopnost vcítit se do druhých) a morálky (nehledí na důsledky). Není schopný oddělit emočně významné od bezvýznamného. Takový člověk nejdříve jedná tak, aby získal sympatie a důvěru. Využívá k tomu svůj šarm a charisma, znalosti slabých stránek druhých a stavění se do pozice autority. Jakmile uspí naši vůli, podnikne na ni útok za účelem zmanipulování k vlastnímu prospěchu.

Základní projevy manipulátora

 1. Je egocentrický a nesnáší kritiku. Prezentuje své slabosti jako přednosti.
 2. Kořistnictví a zlatokopectví skrývá za slušnost.
 3. Nechce nebo není schopen uvědomovat si následky svých činů.
 4. Má výkyvy nálad. Nesděluje jasně své požadavky, odpovídá neurčitě a často mění postoje.
 5. Lže nebo říká polopravdy, překrucuje a popírá zjevná fakta.
 6. Snižuje sebevědomí druhých, zpochybňuje jejich kvality a navozuje u nich pocit viny.
 7. Pomlouvá a kritizuje, aby zaséval nesvár a podezíravost.
 8. Pokud není po jeho, tak citově či jinak vydírá.
 9. Přivlastňuje si zásluhy a práci druhých.
 10. Vynucuje si závazky (sliby a smlouvy) a povinnost nekriticky souhlasit s jeho sděleními.
 11. Svůj prospěch schovává za prospěchem druhých.
 12. Lichotí ostatním jen tehdy, když to je v jeho zájmu.
 13. Není schopný si udržet dlouhodobé vztahy

Často používané výroky

 1. Po mně ať přijde potopa. To už není můj problém.
 2. Darovanému koni na zuby nehleď. Poznámka: To říkejte Trojanům.
 3. Co je mi po tom. Já mám svých problémů dost.
 4. Co oči nevidí, to srdce nebolí.
 5. Nevědomost je sladká. Důležité je si to užít.
 6. Nehas, co tě nepálí. Poznámka: Až se to rozhoří, tak uhoří všichni.
 7. Však jsme lidi, nějak se pak domluvíme.

Typologie manipulátorů

Počtář – Stále vyhodnocuje situaci a jedná pouze podle toho, co je pro něj nejvýhodnější. Co se mu líbí, to dělá bez vytáček, ale jakmile něco neodpovídá jeho záměrům, tak „zapomene“ nebo „onemocní“, vždy se najde něco, co mu v činnosti zabrání.

Rodič – Stará se o Vás, aniž by se vás ptal, jestli o to stojíte. Myslí si, že ví, co je pro Vás nejlepší a to také bez zeptání dělá. Nepřipustí, že by se mohl mýlit.

Diktátor – Staví se do pozice autority a nesnáší odporování. Vždy prosazuje svoji vůli a jde „přes mrtvoly“.

Drsňák – Manipuluje hrubostí a nehoráznou sebejistotou. Myslí si, že pouze on má patent na rozum. Své okolí překřičí a ostatní mu ustupují převážně proto, aby se s ním nedostali do konfliktu.

Mafián – Chce loajalitu a závazek za poskytnutí ochrany či pomoci. „Za loajalitu platím dobře, ale pokud se mi postavíš do cesty, tak tě smetu. Kdo nejde se mnou, jde proti mně.“

Obětavec – Říká, že nic nechce pro sebe a vše dělá pro druhé, ale zároveň po nás stále něco chce až do úplného vyčerpání.

Chudáček – Dělá ze sebe oběť a mluví o své méněcennosti a těžkostech, aby ho ostatní litovali. Předstírá závislost na druhých, aby se o něj starali a on na nich mohl parazitovat. Nepříjemné úkoly „neslyší“ nebo „zapomene“. Je mu blízká hypochondrie.

Poslední spravedlivý – Neustále Vás kontroluje a kritizuje. Vyvolává ve svém okolí pocit viny a méněcennosti. Sám sebe považuje za bezchybného.

Manipulační techniky

Rád bych věřil, že všichni lidé mluví pravdu a mají na srdci blaho ostatních. Ale zpátky do reality. Naprosté většině lidí jde pouze o sebe. Svědomí a důvěřivost berou jako vadu přecitlivělých lidí, které neváhají zneužít ve svůj prospěch bez ohledu na následky. Řekl bych, že to jsou dostatečné argumenty k tomu, abychom se učili manipulační techniky rozpoznat a osvojili si postupy na jejich zneškodnění.

Manipulaci si můžeme rozdělit na individuální (ovlivňování jednoho člověka člověkem) a kolektivní (více lidí naráz). U kolektivní manipulace musíme vzít v potaz dvojí účel – propagace zboží a služeb na jedné straně a ovlivňování veřejného mínění na straně druhé. Principy jsou u všech druhů manipulace podobné.

Základní principy manipulace

 1. Dojem – Kontext slouží k získání sympatií, vytvoření požadované nálady a úhlu pohledu.
 2. Umění slova – Jednoduchá lež či polopravda porazí složitou pravdu.
 3. Kladné emoce – Vyvolání dobré nálady (např. předstíraným nadšením) pro získání sympatií.
 4. Záporné emoce – Vykolejení lidé se snáze manipulují (např. strach či nejistota), protože se nedokáží soustředit.
 5. Autorita – Využívání příkladu přirozených autorit (např. celebrity, politici, doktoři) k přijímání tvrzení bez kritického uvažování.
 6. Vůle – Čím sebejistější postoj, tím silnější realita. Aktivní vůle vnucuje své chtění vůli pasivní.
 7. Opakování – Opakované tvrzení se dostává do našich myšlenek, následně do podvědomí, až ho nakonec přijmeme za své. 100 krát opakovaná lež se stává pravdou.

Jazyk jako nástroj manipulace

Slova na nás působí buď kladným, nebo záporným dojmem. Přiznejme si, že jen málokdy promýšlíme danou věc skutečně do důsledků. Většinou se rozhodujeme na základě toho, jestli se nám to na první pohled líbí nebo ne. Této lidské vlastnosti lze poměrně jednoduše zneužít. Uvedu několik příkladů.

Neutrální vyjádření Pozitivní vyjádření Negativní vyjádření
bojovník bojovník za svobodu povstalec
útok spojenecká pomoc okupace
přišli o práci snižování stavů propouštění
státní dluh deficit otroctví
mrtví civilisté vedlejší ztráty incident, masakr

Slova působící pozitivně: aktivní, cenný, debata, děti, důvěra, chválit, iniciativní, jedinečný, hnutí, hrdý, konflikt, lidský, mír, mobilizovat, morální, naslouchat, naše, nedotčený, občan, oddanost, odolnost, odvaha, pečovat, povinnost, podnětný, právo, pravda, princip, prosperita, příležitost, reforma, rodina, sen, sdílet, síla, soutěžit, správný, stavba, světlo, svoboda, tvrdá práce, učit se, úspěch, vést, vize, volba, výzva, zachovat, zajímat, zdravý rozum, změna.

Slova působící negativně: byrokracie, destruktivní, důsledky, chorý, ideologický, krize, kolaps, korupce, lačnost, lež, meze, mělký, mrhání, nekompetentní, nejistý, nemocný, ničení, nucení, ohrožení, oni, pohltit, pokrytectví, přinutit, radikál, rouhání, zánik, zneužití, zrada.

Zkuste v televizi pozorovat, jak moc jsou tato slova používána.

Závazek zadarmo

Nastrčený prospěch je vnadidlem, jímž je možno vést cizí vůli. Dostaneme něco zdarma nebo za „výhodných“ podmínek a později se to začne zdražovat nebo je vyžadováno něco na oplátku. Situace se může vyhrotit až k výhrůžkám a vydírání.

Umělá autorita

Komunikace většinou probíhá na rovnocenné úrovni, ale jedna strana se také může postavit do role větší autority a druhá se tím pádem dostane do podřízeného postavení (očekává se od ní, že bude sdělení přijímat nekriticky). Tato technika funguje i obráceně, když někdo manipuluje z pozice slabšího. Na kolektivní úrovni je tato metoda používána pro slepé přijímání sdělení a příkladu propagovaných autorit (celebrity, politici apod.).

Vykolejení

Nejlépe se manipuluje s emočně rozhozenými lidmi (stres, strach, deprese). Psychicky narušené povahy podléhají čemukoli rychleji. Kdo má nějaký problém, lehce se podřídí tomu, kdo mu nabídne pocit bezpečí či zdánlivé řešení.

Vykolejení z jistoty či rozhození je velmi funkční metodou, jak někoho dostat do podřízeného postavení.

Zmatek vytvoří závislost na manipulátorovi, který je na situaci dopředu dobře připravený. Určitě stojí k zamyšlení, proč mainstreamové zprávy tak často podávají situaci z toho nejhoršího úhlu pohledu.

Na individuální úrovni se tato metoda může projevovat několika způsoby. Vždy jde o to přesvědčit nás, že na něco nemáme, a opakovat to tak dlouho, dokud o tom nepřesvědčíme sami sebe.

Mnoho lidí o sobě pochybuje a nemají se rádi takoví, jací jsou. A jakmile se někdo dotkne jejich slabého místa, velmi rychle podléhají.

Projevy

 1. Záměrné měnění prostředí (únava, změna teploty, nekvalitní strava).
 2. Zmatená komunikace, abychom se neorientovali a cítili se nesví.
 3. Vyvolávání rozpaků, zoufalství a pocitu viny.
 4. Stálé upozorňování na nedostatky.
 5. Zastrašování, ponižování a urážky.

Příklady

 1. Vzhled – „Vypadáš nějak špatně. Je ti dobře?“
 2. Výkon – „Proč si myslíš, že bys na to zrovna ty měl mít?“
 3. Dětství – „To tě tví rodiče nenaučili?“
 4. Normalita – „Ty jsi divný.“ nebo „To není normální.“
 5. Sexualita – Poukazování na velikost přirození, zadku, poprsí, apod.

Massmedia

Televize, rádio, internet a všechny další způsoby kolektivní komunikace slouží k ovlivňování veřejného mínění a programování spotřebního chování. Všechny sdělovací prostředky jsou připravené ovlivňovat veřejné mínění podle vůle lidí, kteří je ovládají. Co se má prosadit, je podáváno pozitivně, aby to probudilo vnitřní touhu (reklama, kontext filmů a seriálů, ale také hudba a další mainstreamová zábava). Skutečná moc massmédií spočívá v tom, že lidem ukazují, co je „normální“, co by si měli přát a co by měli dělat. Jsme ovlivňováni skrytým kontextem mainstreamové zábavy. Pravdu nahrazuje veřejné mínění a člověk se stává otrokem všeho, po čem slepě touží.

Propaganda a manipulace

Kdo ovlivňuje veřejné mínění, má moc získávat lidi na svoji stranu tím, že je stále dokola přesvědčuje o svém úhlu pohledu. Pokud realita není dost barevná, aby přesvědčila veřejné mínění, není problém si ji přibarvit. Důležité je, aby byl kontext líbivý a zábavný nebo naopak tak hrozný, že nás nenapadne, že by to mohlo být jinak. Nejúčinnější manipulace působí na myšlení, cítění a chtění (vůli) zároveň.

Druhy propagandy

 1. Bílá – objektivní pravda z potřebného úhlu pohledu, jasný zdroj, důvěra.
 2. Šedá – nepřesné či mylné informace, zmatek, nejasný zdroj.
 3. Černá – dojem známého zdroje, lži, polopravdy, dezinformace, fámy, skrytý záměr.

Používané metody

 1. Účelový výběr informací – interpretace fakt z vlastního úhlu pohledu. Záměrné řazení informací, aby posloužily účelu. Z jednotlivostí vytržených z kontextu se činí obecné závěry. Účelový výběr komentátorů a svědků, naaranžování okolností.
 2. Emocionalita – působení na city a pudy, vyvolání nálady a touhy.
 3. Neuroparalýza – zahlcení informacemi a poskytnutí tolika možností, aby nebyla možnost si správně vybrat.
 4. Zamlžování a ignorace nežádoucích témat.
 5. A opět – opakovat, opakovat, opakovat. Prostředí se může měnit, ale hlavní vyznění je vždy stejné: „kup si mě“ nebo „vol mě“.

Doporučení: Podívejte se na film Vrtěti psem, kde je krásně ukázané, jak se zpracovává veřejné mínění.

Psychická sebeobrana

Základem je uvědomění, že pouze my sami jsme pány svého života. Psychiku nám může někdo narušit jen tehdy, když mu to dovolíme svou nesoustředěností. Pozornost nemá nikdy spát, protože úmyslnost vždy bdí. Než uděláte nějaký krok, kterého byste mohli později litovat, raději to pořádně promyslete a pochopte, jaké důsledky z toho plynou. Rovněž, než se s někým začnete otevřeně bavit bez kritického myšlení, pochopte nejdříve jeho motivy. Prokrastinace se někdy vyplácí. Lehkomyslná náklonnost či svéhlavost ve slovech a činech vždy dříve nebo později přináší nesnáze.

Co pomáhá: Pozornost, kritické myšlení, sebekontrola.

Co škodí: Nesoustředěnost, nervozita, strach.

Základy

 1. Ovládejte se a nejednejte automaticky (bez rozmýšlení).
 2. Udržte si klid a nadhled. Nenechte se rozhodit.
 3. Nepodléhejte prvnímu dojmu. Oddělte osobu a obsah sdělení.
 4. Přemýšlejte, než něco přijmete. Zvláště, pokud je to zdarma a předtím Vás ani nenapadlo, že byste to mohli potřebovat. Naučte se říkat NE a nenechte si vnutit nic, co nechcete.
 5. Když manipulační techniku rozeznáte a není možné se jí ubránit, nebo se situace příliš vyhrotí, přerušte ji a odejděte.

Slovní obrana během manipulace

Během hovoru vždy přemýšlejme nad důsledky. Snažte se odpovědět si na následující otázky:

 1. Co se po mně žádá?
 2. Proč to říká takhle?
 3. Co vynechává?

Odmítnutí

Odmítnutí může být někdy těžké, ale pokud se necháme donutit udělat něco, co nechceme, skoro vždy to přináší problémy. Manipulátoři nesnáší odmítnutí, a pokud se neovládnou, můžou se začít chovat arogantně. Pamatujte, že „pes, který štěká, nekouše“. Pokud nezabírá slušnost, musíte dát jasně najevo: „Tak takhle ne! Tohle je můj život a ty o něm nebudeš rozhodovat.“ Pokud protistrana nebere naše NE jako odpověď, je třeba podle situace přitvrdit nebo odejít.

Obrácení situace

Rozhovor je energetický proces. Pokud se stanete obětí manipulace a včas ji rozpoznáte, nedejte nic znát a hrajte dál hru manipulátora. Když uvidí, že nás má tam, kde chtěl, nebude se tolik hlídat a postupně vyčerpá svoji energii. Nesmíte se přitom uvést do rozpaků nebo uvést v pohyb afekty. Pokud to má nastat, tak ať se tak stane na straně manipulátora. Promyšlenou slovní argumentací a energetickou převahou obraťte situaci ve svůj prospěch.

Na závěr…

Nejdůležitější otázkou zůstává, proč se tak závažné téma, které rozkládá naši společnost, zametá pod koberec. Někdo, ba celá společnost v současném stavu, se nás od narození snaží přesvědčit, že nejvyšší metou v životě jsou peníze, statky, oblíbenost, sláva a moc. To však štěstí nepřináší, dříve či později se zákonitě musí probudit syndrom vnitřního vyhoření.

Štěstí přináší jedině svoboda – svoboda se rozhodovat a svoboda jednat podle sebe, ne podle názorů a očekávání druhých. Tuto svobodu máme všichni, ačkoli ji mnoho z nás v sobě už potlačilo. Jsme otroci minulosti, ale pány své budoucnosti. Budoucnost se tvoří na základě našich současných rozhodnutí, za jejichž důsledky ale také neseme plnou odpovědnost. Na těchto důsledcích se ukáže, zdali si svobodu zasloužíme, nebo se o ni necháme připravit. I nedělat nic je rozhodnutí.

Chceme-li něco na svém životě změnit, musíme začít u změny svého myšlení. Musíme převzít odpovědnost za svůj život, své rozhodování a svůj rozvoj. Když se naučíme si manipulaci uvědomovat, naučíme se jí také bránit. Budeme odolnější vůči pastem ve společnosti, která se začne postupně uzdravovat. Lidé se naučí ovládat své emoce a nenechají se zneužívat.

Čím budeme klidnější, soustředěnější a uvědomělejší, tím budeme také sebevědomější, zdravější a šťastnější. Jen ten, koho vede láska k činnosti a odevzdání se pravdě, jedná opravdu svobodně. Svoboda je láskyplné oddání se skutečné realitě. Naše doba je těhotná velkými možnostmi – destruktivními i konstruktivními. Záleží na nás, které si zvolíme.

Tomáš Nimmerrichter – tomens(víteco)email.cz

REKLAMA

ACAI BERRY 100 tob.

doplní antioxidanty

469 Kč

ACAI BERRY BIO 100 g

zpomalí stárnutí

229 Kč

GOTU KOLA 10:1 20g

zpomalí stárnutí

199 Kč

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč


2 Comments

  • Pokud používá lži u soudu, nezbývá Vám nic jiného, než se tvrdě bránit. Včetně trestního oznámení pro pomluvu.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*