Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor

Miroslav Zelenka v novoročním rozhovoru předpokládá, že v roce 2019 dojde k plnému odhalení. Nové informace v oblasti historie (a to i poměrně nedávné), kosmologie, fyziky, zdravotnictví a technologií, informace o existenci mimozemských civilizací, to vše způsobí zásadní průlom v myšlení mnoha lidí. Také to však způsobí chaos.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

GOJI 500g

zrychlí metabolismus

229 Kč

MACA 250 g BIO

vyladí hormony

194 Kč

CAMU CAMU 100 tob.

doplní vitamin C

469 Kč


Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor.
Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Jak bys zhodnotil rok 2018?

Myslím, že hodnocení roku 2018 už nemá podstatný význam, protože změny, které budou v letošním roce, budou tak významné, že pro nějaká zvláštní hodnocení uplynulého roku 2018 již nebude důvod. Jsem si plně vědom toho, že se to říkalo již několikrát, například o roce 2000, nebo o roce 2012, ale tyto předchozí předpovědi byly založeny na různých mýtech a zřejmě i desinformacích a manipulacích.

S určitou mírou pravděpodobnosti se dá předpokládat, že právě tak jako mnohokráte v minulosti byly tyto předpovědi předkládány lidem právě proto, aby až skutečně nastane reálná situace, kdy budou vytvořeny podmínky pro změnu, tak už tomu nebude nikdo věřit, protože se vždy vynoří odpověď: „To už tady bylo.“ Tak, jak se to mnohokráte tvrdí o myšlenkách na spravedlivější uspořádání společnosti.

foto zelenka 8x6 new 203x300 - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátorMůžeme si myslet cokoliv o těch, kteří v uplynulém období (ať už uvažujeme v kategorii stovek či tisíců let) ovládali planetu Zemi, rozhodně však nelze podceňovat stupeň jejich poznání. Do tohoto poznání nepochybně patří i to, že kolektivní vědomí lidstva hraje minimálně jednu z rozhodujících rolí při tvorbě naší reality. To znamená, že vědomé zabudování nevíry v pravděpodobnost podstatných změn do kolektivního vědomí lidstva pro ně mělo velké opodstatnění a obávám se, že tato jejich snaha byla do značné míry úspěšná. Velká část společnosti je stále přesvědčena, i na základě těchto manipulací, že se opravdu nic podstatného nezmění, a pokud ano, tak určitě ne k lepšímu. Ostatně mnohé katastrofické vize různého charakteru (a to i na tzv. esoterických webech) jsou toho důkazem, protože i mnohé tzv. esoterické weby byly za tím účelem stvořeny.

Základní podmínky pro reálnou změnu zde dříve nebyly. Běžní lidé žádnou změnu neočekávali. Nyní je však zcela odlišná situace, například od tolikráte vzpomínaného roku 2012. Skutečně mnoho lidí je přesvědčeno, že ke změně již prostě dojít musí. Samozřejmě existují velké rozdíly v tom, jaké změny si lidé představují. Škála změn se pohybuje od kosmetických úprav společenských systémů až ke zcela komplexním změnám, které si většina lidí ani nedovede představit.

Jakého směru budou tyto změny a čeho se nejvíce dotknou? Dojde k odhalení?

Změny budou poměrně zásadní víceméně ve všech odvětvích, ale jedna podstatná se stane základem pro všechny ostatní změny.  Základem všech změn bude to, (doufám či spíše věřím, že k tomu dojde již letos) čemu se říká odhalení. Osobně to nazývám prolomení informační blokády. Konečně se dozvíme, že je vše jinak. Jedná se o obrat či přímo revoluci v oblasti předávání informací a to i mainstreamovými medii, což bude to, co bude tvořit základ všech ostatních změn.

Nové informace v oblasti historie (a to i poměrně nedávné), kosmologie, fyziky, zdravotnictví a technologií, informace o existenci mimozemských civilizací, to vše způsobí zásadní průlom v myšlení mnoha lidí. Také to však způsobí chaos.

Jak si myslíš, že to v takovém případě bude vypadat s lidmi, kteří čerpají informace pouze z mainstreamu a dokonce jim i plně věří?

Chaos bude zejména v myslích mnoha lidí, kteří budou zahlceni informacemi, které budou zcela v rozporu s jejich dosavadním paradigmatem. A tím se jim ztratí pevná půda pod nohama. Znají pouze učebnicové poznatky mainstreamu a najednou bude všechno jinak. Dostanou se do situace, kdy nebudou vědět čemu věřit. Jejich pochybnosti budou vycházet z úvahy, že do této doby jim média lhala a zda se nejedná opět o novou lež. Je pravděpodobné, že někteří neuvěří.

Budou přesvědčeni, že tyto nové verze reality (odhalení) jsou jim předkládány za účelem jejich zmatení a manipulace s nějakým zlým účelem. Chaos tak nebude jen v hlavách těchto zmatených lidí, ale do určité, a obávám se i značné míry, i v celé společnosti. Věřím, že situace u nás bude přece jen o něco lepší vzhledem k tomu, že skeptické myšlení i běžných lidí bránilo přijímat informace z médií jako nerozporná fakta.

Jakou změnu předpokládáš na naší politické scéně?

Myslím, že pojem naše politická scéna ztratí do značné míry svůj smysl, alespoň tak, jak jej dnes chápeme.

Takže to bude legrace?

To bude. Proto stále nabádám k tomu, abychom se nerozčilovali nad tím, co se děje na naší politické scéně. Jestli je tam Babiš, Fiala nebo Bartoš apod. Jsem přesvědčen a samozřejmě doufám, že tyto otázky nás již nebudou trápit. Tím nechci říct, že nikdo z uvedených politiků již nebude například ke konci roku na svém současném místě. Ale chci tím říct, že to již nebude mít takový význam, jaký tomu připisujeme dnes. Jestli k tomu dojde v květnu nebo listopadu opravdu nevím. Ale na druhou stranu já osobně to do listopadu vydržím.

Doporučuji sledovat situaci francouzského prezidenta Macrona, který by měl být takovým etalonem změn tzv. obslužných elit jako je on, Merkelová apod.

Myslíš si, že může dojít k situacím, že bychom mohli být např. 3 měsíce bez vody či elektřiny, nebo bez jídla. Myslíš si, že něco takového může nastat?

Myslím si, že ne. Pokud nedojde k nějaké katastrofě víceméně kosmického charakteru (informace podobného charakteru nemám), tak zřejmě nelze nic podobného očekávat. Podle mého názoru by to neprospělo silám žádné úrovně. Domnívám se, že nikdo nemá zájem na takovémto řešení. Dokonce ani tzv. globálním elitám, kterým chaos většinou prospívá, a velmi úspěšně jej často organizují, by chaos podobného druhu zřejmě neprospěl, protože by je mohl velmi rychle smést.

Myslíš si, že bychom měli mít nějakou finanční hotovost, například třicet tisíc, kdyby došlo k nějakému resetu finančního systému, kdy nebude fungovat internetbanking ani bankomaty?

Myslím, že pokud dojde k něčemu takovému, tak hotovost také nebude k ničemu. Maximálně na první vyběhnutí do obchodu, protože okamžitě dojde k chaosu. Když dojde až k takovému stavu, kdy nebude nic fungovat, tak bych se stejně s takovými penězi neodvážil do obchodu. Možná bych si něco nakoupil, ale s velkou pravděpodobností bych už to nedonesl domů, protože moje fyzická konstrukce nepatří k těm nejsilnějším a žádnou zbraň nevlastním.

V této otázce je jedna zásadní věc. Lidé většinou v podobných situacích neumírají hlady, protože nemají co jíst, ale ze strachu, že hlady zemřou. Kvůli tomuto strachu jsou schopni udělat cokoliv. Já osobně bych do obchodu nešel. Nevystavoval bych se takovému nebezpečí. Raději přejdu na hladovku a pránu nebo si občas dám kousek medu nebo něco takového.

Nemohu vyloučit, že může dojít k tomu, že banky přestanou nějaký čas fungovat, ale pak přestane fungovat vše. Peníze jsou v této společnosti něco jako krev v lidském těle. Takže mohou po nějakou dobu fungovat některé společensky prospěšné služby, jako například malá pekařství a podobně, ale stejně jen krátkou dobu. Co by s utrženými penězi jejich majitelé dělali? Když nemohou peníze někam uložit, tak za ně nemohou ani nic koupit.  Kdo by jim prodal suroviny na výrobu pečiva?  Došlo by k jednorázovému vyprázdnění obchodů.

Před časem ses zmínil, že dojde k redukci obyvatel, že zde zůstane přibližně třetina obyvatel. Máš k tomu nějaké nové informace?

Nemám nové informace, ale zatím jsem nedostal informace opačného charakteru.

Tato redukce obyvatel by měla být jednorázového charakteru nebo postupně?

Moje informace je taková, že by to mělo být postupné a nemělo by to být nějakou jednorázovou událostí. Zvýšená frekvence vibrací by měla dělat některým lidem problémy, ale co bude, to ví snad jen bůh a ten si jen hraje. Katastrofické události typu Fukušimy se mohou přihodit, protože globální elity se ještě mohou bránit, ale myslím, že v okamžiku odhalení už to ztrácí smysl, pokud by si elity ovšem neřekly, že když ne my, tak nikdo a tady to spláchneme. Tak zvané přírodní katastrofy podle mě neexistují, protože vše je jen jedno vědomí a vše je pouze tvůrčí akt určité úrovně vědomí, což je v přímém protikladu k tomu, co tvrdí věda, která se dokonce přímo vysmívá těm, kteří si myslí, že přírodní katastrofy či kosmické události jsou vůle boží.

Myslíš si, že se ve svém životě ještě dožiješ letu na jinou planetu?

Jsem o tom pevně přesvědčen, dokonce i mimo Sluneční soustavu.

Jakým způsobem si představuješ setkání s nějakou mimozemskou bytostí?

Myslím, že to bude docela obyčejné. Předpokládám, že mimozemská bytost bude klasicky mammaloidního zjevu, tj. nebude se nijak vymykat našim představám o tom, jak vypadá člověk. V této souvislosti upozorňuji na výrazné odlišnosti lidských ras zde na Zemi. Dokonce si myslím, že může vypadat zcela jako my, takže určitě žádná bombastická událost. Nedá se ani vyloučit, že dokonce ani nepoznám, že jednám s mimozemskou bytostí.

Nemyslím si, že se setkám s něčím, jako jsou reptiloidi nebo kudlanky, minimálně při nějakém prvním setkání, a ani nemohu říct, že bych po tom bůh ví jak toužil. Myslím, že je celkem logické, že při prvních kontaktech dojde k určitému přivykacímu období, takže se budeme setkávat s bytostmi, které budou od nás k nerozeznání nebo k nerozeznání od některé z ras zde na Zemi. Možné je, že i konkrétní oblasti Země budou zpočátku navštěvovat bytosti zjevově odpovídající místním formám lidských bytostí.

Doufám, že i naše budoucí vztahy budou rovnocennější, než si dnes myslíme a že i na nás bude volba času, kdy se budeme chtít sejít.

Jak si myslíš, že budou s námi komunikovat, jakým jazykem?

Většinou jsou schopni komunikovat telepaticky, ale mají také možnost se velmi rychle naučit jazyku příslušné krajiny. Kromě toho mají přístroje na okamžitý překlad. Pokud se bude jednat o vyslance do příslušné oblasti, tak si myslím, že budou zvládat místní řeč. Ale schopnost číst myšlenky jim zřejmě zůstane, takže asi by nebylo vhodné se jim pokoušet lhát.

REKLAMA

samolepka kvet zivota - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

Neuron plus 500 mg 576 x 700 - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor

NEURON plus

přetaktuje váš mozek

1099 Kč

kotvicnik 100g - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor

KOTVIČNÍK plody 100 g

nakopne hormony

369 Kč

maca 1kg - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor

MACA BIO 1kg

vyladí hormony

349 Kč


Máš nějaké osobní sdělení?

To, co řeknu už je poměrně dlouhodobější a přesahuje to mnoho životů, a nechci, aby to vyznělo nějak pesimisticky. Pomáhej každému a nikdy neočekávej žádnou pomoc. A řekl bych, že to platí i pro toulky po jiných planetách.

Myslíš si, že změny, které budou v tomto roce, jsou tou tak slibovanou transformací?

Ne, když to dobře dopadne, tak začátkem transformace. Ale, jak říkají všechny esopříručky, hrajme si na to, že je to transformace a ona to bude transformace.

Chceš do nového roku něco vzkázat i přisedlíkům?

Ano. Přisedlíci všech zemí svět spojte se a jděte do nebe. Myslím, že ta původní formulace byla trochu jiná, ale tato je vhodnější. Trochu jsem zapomněl, že se jedná o novoroční rozhovor a že už není Silvestr, tak se omlouvám.

Myslíš, že ty změny, o kterých mluvíš, budou takového rázu, který nemá v lidských dějinách obdoby?

Do určité míry je otázka, co považovat v tomto smyslu za lidské dějiny, protože na to se dá pohlížet z odlišných úhlů pohledu, ale pokud se budeme držet vědeckého a učebnicového pojetí, což předpokládá nějakých přibližně 10 až 12 tisíc let, tak rozhodně.

Samozřejmě kataklyzma související se zánikem Atlantidy bylo logicky podstatnější změnou, ale pevně věřím, že lidstvo a nyní se inkarnující pamětníci konce Atlantidy, se nic podobného nepokusí zopakovat.

Mohl bys to tedy přirovnat k nějaké události z nám známých a uznávaných událostí?

Ne, s výjimkou zániku Atlantidy. Možná, že bych to rozšířil i na starší dějiny, včetně období Atlantidy, Lemurie i Hyperboree. Nikdy v nám známých i esoterických dějinách nebyla planeta Země osídlena civilizací relativně jednoho druhu. Dalo by se říct i přibližně jedné technologické úrovně. V předchozích dobách, kromě zmíněných ostrovů vyspělých civilizací (a je otázkou, zda i tyto ostrovy kromě duchovní vyspělosti oplývaly tolika sebezničujícími technologiemi jako my), byly na planetě i lidské společnosti, které byly relativně nedotknuty vyspělými technologiemi. Přirovnal bych to k době přibližně před 500 lety na Zemi. Za předpokladu, že by ta evropská byla přibližně na dnešní úrovni. Tyto ostatní civilizace žily svým samostatným vývojem. I Atlantida v jejích temných dobách sice měla své kolonie, ale nevnucovala těm ostatním „demokracii“ vlastního typu. Atlanťané chtěli vojensky překonat protivníka, který jim bránil v plném ovládnutí planety, ale nesnažili se ostatním vnutit svůj styl života.

Měli své kolonie, kde jejich styl převládal, ale zdaleka to nezasáhlo celou planetu jako v dnešní době, včetně současného informačního rozmachu. Dnes někde nemají vodu, nemají co jíst, ale mají televize, mobily a internet, takže vědí, co se děje a zejména, jak se mají i na druhém konci světa.

Takže co bys poradil lidem?

Nenechte se manipulovat, nenechte se ničím ovlivnit, žijte si svůj vlastní život, buďte koncentrovaní na přítomnost, nežijte ani minulostí ani budoucností, pomáhejte bližním svým a šiřte lásku! Amen J. Omlouvám se, ale na tyto projevy asi nejsem ten pravý. Možná bych ještě dodal, snažte se rozeznat a odlišit podstatné od nepodstatného. Hodně vám to ulehčí život. No tak ještě něco. Nebojte se změn, stejně přijdou bez ohledu na to, jestli se jich budete obávat.

Miroslav Zelenka

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor269b - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Odhalení přijde v roce 2019, říká inspirátor monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

CAIGUA 100 tob.

zdravé tělo

419 Kč

MLADÝ JEČMEN BIO 100g

detoxikace těla

169 Kč

HERCAMPURI

zdraví z Peru

419 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*