Nastínění možné vize naší budoucnosti

Mnoho lidí se nyní seznamuje s informacemi týkajícími se transformace, pracuje na sobě a snaží se probouzet i druhé. Často však bývají zaskočeni otázkou, jak by to tady na Zemi mohlo vypadat po očekávané Události, kosmickém odhalení, po transformaci. Protože si myslím, že je důležité mít vizi budoucnosti a koncentrovat se na ni a vím, že většina lidí nemá žádnou alespoň částečně ucelenou představu, jak by to tu mohlo vypadat, když se lidstvu podaří překonat nynější kritický bod, tak jsem se pokusil svoji vizi budoucnosti zpracovat a předat ostatním.

REKLAMA

CHLORELLA BIO 200 tbl.

detoxikace těla

269 Kč

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč

ŠKORNICE extr

jako za mlada

429 Kč

BRAHMI 50% 20g

přetaktuje váš mozek

299 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Sepsání této vize ve stručné a zjednodušené formě mně nezabralo tolik času, protože na této vizi "pracuji" ve svých denních snech již roky. Nejedná se rozhodně o žádnou vědeckou studii, ale o určitý souhrn mých snů a přání, o kterých jsem však přesvědčen, že jsou realizovatelné. Samozřejmě za předpokladu, že dojde k zásadním změnám v celé společnosti. Jak už jsem o tom mnohokráte mluvil, zásadní změna musí nastat v základním prvku společnosti, tj. v člověku.

Takřka všichni mluví o tom, že komunismus (upozorňuji, že tím není myšlen reálný socialismus) jako jakési optimální uspořádání lidské společnosti, které je většinou charakterizováno heslem "Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb" je čirá utopie. Osobně jsem však přesvědčen, že z technologického hlediska by byl realizovatelný již dnes, pokud by významná většina lidí dosáhla určité duchovní úrovně či z jiného úhlu pohledu určité úrovně frekvence vibrací. Při dosažení určité duchovní úrovně či úrovně frekvence vibrací lze předpokládat, že potřebou člověka nebude mít v garáži 11 Rolls Roysů, jachtu či vilu za 300 milionů či dokonce vydělat další miliardu dolarů k těm dosavadním 200 klidně i za cenu úmrtí milionu lidí.

To, že myšlenka komunismu, byť ve své podobě zjednodušeně řečeno zdeformované, zřejmě záměrně, materialismem a formami jeho nastolení, oslovila a stále oslovuje tolik lidí, je podle mého názoru do značné míry tím, že se na Zemi inkarnovalo a inkarnuje mnoho duší, které v nějaké funkční podobě tuto myšlenku zažily při svých minulých inkarnacích. Tyto inkarnace mohly být zde na Zemi (například Atlantida či Hyperborea, o Lemurii a Mu nemám vlastní informace), nebo na planetách jiných slunečních soustav či dokonce jiné galaxie a informace o nich jsou uloženy v podvědomí či nevědomí (možná přesněji v informačním poli) těchto duší.    

Není cílem tohoto textu popisovat cestu, kterou se k takové budoucnosti dostaneme. To bylo předmětem mnoha mých předchozích textů, zejména se zaměřením na osobní přispění každého jedince. Cílem je nastínit možnosti rozvoje lidské společnosti i pro lidi, kteří nemají dostatek informací, dostatek času či fantazie, ale rádi by koncentrovali svoji mysl na pozitivní vizi budoucnosti a přispěli tak k její realizaci. Zajímavou studii na této téma byl sci-fi román Ivana Jefremova Mlhovina v Andromedě, i když některé současné možnosti techniky už překročily i tuto sci-fi vizi.

Dále uvedená vize je do značné míry zaměřená na dobu, která by nemusela být pro nás tak vzdálená a je to vize stále v rámci naší 3D reality a neřeší některými vizionáři předpokládané přechody do 5. dimenze či hustoty a proto myslím, že je představitelná téměř pro všechny. Rozhodně se nejedná o nějakou ucelenou studii, ale o jakési nadhození námětů k zamyšlení a k vizím pozitivní budoucnosti, které si může každý člověk dotvářet podle svého.

Kosmické odhalení

Za základní prvek změny považuji odstranění informačního embarga, které někteří nazývají kosmické odhalení. Kromě ohromného dopadu na psychiku lidí, kdy se ovšem předpokládá, že ne u všech bude vliv pozitivní, se dá očekávat uvolnění zásadních dosud utajených patentů a objevů ze všech oborů lidské činnosti.   

Z toho budou samozřejmě vyplývat i zásadní změny lidské společnosti. Jako nejvýznačnější se očekávají patenty z oblasti volných energií a antigravitace.

Každý dům, továrna, dopravní prostředek bude mít vlastní zdroj neomezené energie. Dokonce je možné, že i každý spotřebič se obejde bez zásuvky či baterky. Pokud trochu odbočím, nezdá se mi, že by lithium mělo v budoucnosti takový význam, jaký se mu dnes přikládá, pokud se nenajde jeho jiné využití v rámci nových technologií, což se nedá vyloučit. Popis využití jednotlivých zdrojů volné energie přepokládám nemá smysl, protože si to dokáže snad každý představit a kromě toho by to vydalo minimálně na samostatný článek. Celkový vliv na životní prostředí by byl obrovský. Výrazné omezení těžby ropy a uhlí a jejich spalování by vyčistilo životní prostředí podstatně účinněji než všechny zákony a úmluvy.

Využití antigravitace si nelze představovat omezeně jen na leteckou dopravu, ale její využití ve stavebnictví či ve výrobním procesu a nejen pro transport předmětů bude znamenat rovněž výraznou změnu těchto oblastí.

Zásadní změny v dopravě

Co se týče vlastní dopravy a to zejména nákladní, lze očekávat, že se přesune zejména pod zem, protože je nutné uvažovat nejen o rychlosti a možnostech letecké přepravy, ale také o ekologii a životním prostředí. V podzemních prostorách Země je mnoho tunelů, které vedou napříč kontinenty, a které lze pouze renovovat, ale v rámci uvolnění patentů a technologií lze uvažovat o ohromných a vysoce produktivních strojích na vrtání tunelů v jakémkoliv prostředí. Tyto stroje budou podle některých informací schopné vytvářet tunely s rychlostí mnohem vyšší než ty dnešní s tím, že díky použité technologii zároveň spékají odstraňovaný materiál, takže takto vytvořený tunel je již připraven k položení dopravní technologie.

Pozemní komunikace by tak mohly být využity pouze pro cyklistiku nebo přepravu do rychlosti 40 km/hod. a samozřejmě mnohé plochy by mohly být použity pro obnovu zeleně. Přínos pro snížení hluku a čistotu životního prostředí by byl obrovský s nepochybným vlivem nejen na psychiku lidí.

Uvolněné technologie na automatizaci a robotizaci by významně usnadnily výrobu a rovněž omezily potřebu vlastní zejména fyzické lidské práce. Všestranné sdílení technických inovací založené na kooperaci místo konkurence umožní komplexní rozvoj ve všech částech naší planety.  

Nové dopravní prostředky (nové z pohledu jejich znalostí všemi lidmi) umožňující přepravu po naší Sluneční soustavě by umožnily těžbu nerostů na jiných planetách a asteroidech, což by rovněž prospělo životnímu prostředí.

Výrazné omezení výroby zbraní by uvolnilo ohromné kapacity vývojových a výrobních zařízení pro mnohem účelnější využití pro lidstvo.

Zcela nové léčebné metody a prostředky a zcela nový pohled na problematiku zdraví člověka by změnily zdravotnictví k nepoznání. Spolupráce lékařů a léčitelů bez hrubého ovlivňování léčebných metod farmaceutickými koncerny přinese zcela novou kvalitu v uzdravování lidí. Plné pochopení toho, že lidská bytost se sestává z těla, mysli a duše, už samo o sobě bude znamenat ohromný přínos pro zdravotní stav lidí.

Zcela nové školství s vysoce kvalifikovanými a oceňovanými učiteli se zaměřením na komplexní výuku a výchovu dítěte bude obrovským přínosem pro společnost. Volné energie, antigravitace, robotizace a automatizace umožní věnovat podstatě více času vzdělávání a výchově dětí.

Jídlo: méně masa

Výrazné změny se nepochybně dotknou i zemědělství. Nebude žádné ekologické či bio zemědělství, ale bude pouze jedno zemědělství, plně zaměřené na uspokojování životních potřeb lidí, které bude v souladu s kvalitním životním prostředím. Z detailů uvedu pouze několik věcí. Bude pěstováno konopí, z kterého se budou vyrábět stavební a nábytkové materiály a zejména papír, takže výrazně ubude ničení lesů. Dojde k výraznému snížení spotřeby masa včetně možnosti pěstování masa bez nutnosti pěstovat a zabíjet zvířata. Významně se rozšíří i vlastní pěstování ovoce a zeleniny jednotlivými rodinami s možností celoročního pěstování ve sklenících díky zdrojům volné energie.     

Životní prostředí bude ovlivněno novými technologiemi. Nové technologie a robotizace umožní mimo jiné i vyčištění moří a přírody od spadů a odpadů. Umožní zavodnění pouští a neúrodných míst. Samozřejmě také odpadne ovlivňování počasí a podobné jevy jako chemtrails apod. Odpadní vody přestanou být zamořovány drogami a chemikáliemi. Nové výrobní procesy na základě dostatku energie také omezí využívání těchto chemikálií a neekologických výrobních postupů. Suroviny nebudou převáženy přes půl zeměkoule do míst, kde je levnější energie nebo pracovní síla.      

Internet bude přístupný každému zdarma a vzhledem k tomu, bude možné konzultovat otázky k rozhodnutí s celou populací. Toto, ale i ostatní věci ovšem vychází ze základního předpokladu, že dojde k celkovému zvýšení frekvence vibrací u lidstva a nebude existovat snaha o ovlivňování výsledků. Tato úvaha vychází i z předpokladu určité redukce počtu obyvatel minimálně o parazity z obou konců společenského spektra, ale zřejmě důležitější pro změnu jsou parazité z horní části společenského spektra.

Miroslav Zelenka

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Nastínění možné vize naší budoucnosti269b - Nastínění možné vize naší budoucnosti MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Nastínění možné vize naší budoucnosti OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Nastínění možné vize naší budoucnosti monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

REKLAMA

MACIBULUS 100 kapslí

nakopne hormony

429 Kč

KŘEMELINA 100 tob.

posílí kosti, kůži, nehty

419 Kč

MLADÝ JEČMEN BIO 100g

detoxikace těla

169 Kč

GARCINIA 100 g

podpoří hubnutí

169 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*