Náš měsíc přiletěl s uprchlíky ze zničené planety

Podle člena tajného vesmírného programu, který se rozhodl promluvit, Coreyho Gooda, existovala v minulosti v pásu asteroidů „Super Země“ obývaná lidem podobnými obry, kteří se účastnili zničující galaktické války, jež byla příčinou zkázy jejich planety. Goode v nedávné epizodě Kosmických odhalení prohlásil, že mnozí z těchto obrů prchli před touto zkázou v jednom z uměle vytvořených měsíců, který byl seslán na oběžnou dráhu Země asi před 500 000 lety.

REKLAMA

GOJI A kvalita 1 kg

zrychlí metabolismus

419 Kč

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

MONOATOMICKÉ ZLATO

vyšší vědomí

1851 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

corey goode - Náš měsíc přiletěl s uprchlíky ze zničené planetyGoode tvrdí, že různé tajné programy v letech 1987 až 2007, jež vyčetl z chytrých skleněných tabletů (databank) během dvaceti let své služby, skýtají dvě vysvětlení umělé povahy Měsíce. Jedním z nich je dutina vytvořená v nitru skutečného měsíce a druhým, že jde o obří orbitální vesmírnou stanici.

Goode dále vysvětluje, že vlny uprchlíků ze Super Země začaly proudit na Zemi během různých fází období destrukce původní planety. Jedna z těchto vln je spojována s příletem Měsíce hemžícího se uprchlíky.

Příchod uprchlíků na Zemi dal vzniknout ozbrojenému konfliktu s vyspělými původními lidskými skupinami, které předtím unikly do nitra Země před kataklyzmaty a pomáhaly přeživším na povrchu obnovit společnost. V předešlých epizodách Goode říká, že tyto odštěpené „vnitrozemské“ skupiny mají svůj původ až před 18 miliony lety, a že obývaly obří jeskyně velké jako americký stát Texas a disponovaly vyspělou vesmírnou lodí.

Různé mimozemské skupiny navíc vytvořily na zemském povrchu kolonie, a zahájily zde dlouhodobé genetické experimenty. Podle Goodea a jeho kontaktu Alexe Colliera jich bylo 22. Příchod různých mimozemských skupin a genetická manipulace, kterou prováděli na lidských obyvatelích povrchu Země, již dříve vyústila v konflikt mezi civilizacemi vnitřní Země a mimozemskými koloniemi hybridních lidí na povrchu.

Nastalo dlouhé období válek

Přílet Měsíce s uprchlíky disponujícími pokročilými technologiemi tak představoval hrozbu křehké rovnováze sil mezi vnitrozemci a obyvateli povrchu. Podle Goodea došlo později k válečným střetům mezi vnitrozemskými civilizacemi, mimozemskými návštěvníky a uprchlíky ze Super Země na Měsíci.

Důkazy těchto pradávných měsíčních bitev jsou k vidění dodnes ve formě pozůstatků obřích křišťálových dómů, ohromných věží a čtvercových struktur, které prý Goode viděl, když létal nad povrchem Měsíce. Jeho šokujícím slovům dává za pravdu výzkum Richarda Hoaglanda, který provedl rozsáhlou digitální analýzu velkého množství snímků Měsíce agentury NASA, v níž odhalil pozůstatky obřích skleněných/krystalických struktur po celém Měsíci.

Goodeho neuvěřitelná prohlášení o Měsíci pocházejí z epizody dvoudílné série Kosmického odhalení o Super Zemi, která kdysi obíhala Slunce v pásu asteroidů. První epizoda pojednávala o tom, že Mars byl kdysi také měsícem Super Země.

Mars byl původně obyvatelný

Mars měl tou dobou dostatek vody i kyslíku v atmosféře na to, aby na jeho povrchu mohla žít početná populace. Podle zpráv, které Goode četl na skleněných tabletech, stojí stejné události, které vedly ke zničení Super Země a vyhlazení většiny obyvatel povrchu Marsu, i za zmizením velké části jeho atmosféry. Síla destrukce Super Země odmrštila Mars na jeho současnou planetární dráhu.

Debata Goodeho a Wilcocka na téma destrukce Super Země odhaluje ohromující historická fakta, která nám do značné míry pomáhají porozumět naší skutečné galaktické minulosti. Existovala tedy Super Země, která byla zničena v titánské bitvě, v jejímž důsledku jeden z jejích měsíců skončil na oběžné dráze Země a další na dráze kolem Slunce jako Mars?

První uznávaný vědec, který se vážně zabýval možností, že pás asteroidů je vlastně pozůstatkem planety, je Dr. Thomas Van Flandern, který byl šéfastronomem na U. S. Naval Observatory. Napsal několik vědeckých prací na téma Hypotéza vybuchlé planety, v nichž naznačuje, že několik pásů asteroidů v našem slunečním systému má původ v destrukci planet, jež se odehrávaly po celou dobu existence naší Sluneční soustavy:

Mars nebyl planetou, ale měsícem Super Země

Pokud shromáždíme všechny tyto důkazy, vyjde nám poblíž pásu asteroidů, který dnes známe jako hlavní pás asteroidů silný náznak dvou původních planet , „Planety V“ a „Planety K“. Než tyto planety explodovaly, byly to pravděpodobně plynní obři s měsíci o velikosti Marsu. Máme náznaky toho, že další dva pásy asteroidů pravděpodobně vznikly z explozí dvou dalších planet („Planety T“ a „Planety X“) za Neptunem. A existují známky o tom, že dva extra velcí plynoví obři, „Planeta A“ a „Planeta B“ explodovali krátce po vzniku Sluneční soustavy.

Van Flandern ve své tezi pracuje s myšlenkou, že Mars byl dříve měsícem zničené planety v pásu asteroidů:

Výše shrnuté argumenty dokazují, že Mars původně nebyl planetou, ale spíše měsícem dnes zaniklé planety, která obíhala přibližně po jeho současné orbitě. Mnoho z těchto tvrzení počítá s předpokládanými důsledky výbuchu obří planety v jeho blízkosti, který ožehnul přivrácenou polokouli Marsu, přičemž ta odvrácená zůstala relativně netknutá. V této souvislosti je obzvláště významné, že polovina Marsu je poseta krátery, zatímco na druhé je najdeme jen zřídka. Navíc mocnost zemské kůry na jedné z hemisfér podle všeho vzrostla o 20 km a postupně klesá směrem k jejím okrajům.

Van Flandernova hypotéza explodující planety propůjčuje vědeckou podporu Goodovým tvrzením o tom, že jak Měsíc, tak Mars byly původně měsíce Super Země.

Dávné doby, kdy Země ještě neměla Měsíc

Pokud má Goode pravdu, pak ještě dříve, než Měsíc před 500 000 lety dorazil k Zemi, neměla Země žádný měsíc. A vskutku existuje důkaz o tom, že Měsíc byl až pozdějším přírůstkem Země. Immanuel Velikovsky našel početné historické odkazy na předlunární pozemské kultury, z nichž některé popisuje takto:

„Období, kdy byla Země bez Měsíce, je pravděpodobně nejvzdálenější vzpomínkou lidstva. Démokritos a Anaxagorás učili, že existovaly časy, kdy Země byla bez Měsíce. Aristoteles napsal, že předtím, než byla řecká Arkádie osídlena Helény, obývali ji Pelasgové, kteří zde žili ještě před tím, než se Měsíc objevil na obloze. Proto byli nazýváni Proselény (z řeckého selén, tedy Měsíc, pozn. překl.).

Apolón Rhodský zmiňuje časy, kdy „ne všechna tělesa byla již na nebesích, ještě před tím, než rasy Danajů a Deukalionů vůbec přišly na svět a byli pouze Arkádové, o nichž se říká, že přebývali v horách a živili se žaludy, před tím, než existoval Měsíc.“

Plútarchós ve svých Římských otázkách píše: „A po takzvaných předměsíčných lidech přišli Evanderovi Arkádové.“

Goodova odhalení o Super Zemi a kataklyzmatických událostech spojených s destrukcí jsou šokující. Pokud jsou pravdivá, jak zatím naznačuje výzkum Dr. Van Flanderna a další nezávislé důkazy, pak Goode pootevřel dvířka k lepšímu porozumění skutečné historii Země, Měsíce, Marsu a obecně celé Sluneční soustavě.

Goodův a Wilcockův seriál Kosmická odhalení nás nepřestává překvapovat a ohromovat, neboť odkrývá mnoho aspektů galaktické historie objevené tajnými vesmírnými programy a poprvé tyto informace předává široké veřejnosti skrze Gooda a další bývalé účastníků těchto programů, kteří se rozhodli promluvit. (zdroj: www.exopolitics.org)

REKLAMA

CHIA premium 1 kg

zrychlí metabolismus

219 Kč

KOTVIČNÍK plody 250 g

hormonální rovnováha

799 Kč

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

149 Kč

GUARANA 100 kapslí

energie do života

429 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*