Když náš život ohrožují přisedlé duše

Opět jako mnohokrát zdůrazňuji, že se nejedná o komplexní popis tématu, ale spíše nástin z trochu odlišného pohledu než je běžně používán a jeho takové lehké shrnutí. Tímto tématem se zabývalo již mnoho autorů jako například Dahlke, Dethlefsen, Louise Hay. Informace o příčinách životních a zdravotních potíží a jejich řešeních jsou samozřejmě velmi zjednodušené a jsou pouze z pohledu první a druhé úrovně poznání. Z vyšších úrovní poznání by došlo k nemalému rozšíření a obávám se, že pro účely tohoto textu i určitému zkomplikování, což by následně mohlo znamenat i ztížení jeho pochopení.

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

899 Kč

OSTROPESTŘCOVÝ OLEJ

pomůže játrům

269 Kč

KOTVIČNÍK 90% 20g

nakopne hormony

299 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Příčiny dlouhodobých či vážnějších životních či zdravotních potíží lze zjednodušeně rozdělit na příčiny vnitřní a vnější, i když z následného výkladu vyplyne, že principiálně se ve všech případech jedná o příčiny vnitřní. Z pohledu jejich řešení však dělení na příčiny vnitřní a vnější má svůj význam.

Jako vnitřní příčiny lze posuzovat karmické vazby a osobní morfogenetické pole duše, i když mezi těmito dvěma příčinami nelze stanovit přesnou dělící hranici. Vzájemně se ovlivňují. Nepochybně osobní morfogenetické pole, tj. určité návyky konkrétní bytosti, které se přenášejí i do dalších inkarnací ovlivňují karmické následky bytosti a karma bytosti ovlivňuje vznik, změnu či zánik určitých návyků, které tvoří osobní morfogenetické pole.

Jako vnější příčiny lze posuzovat vnější morfogenetická pole, jako jsou morfogenetická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, dále okolní bytosti s jejich osobními morfogenetickými poli, přisedlé duše, poltergeisty a parazitické bytosti.

fairy 1887093 640 416x300 - Když náš život ohrožují přisedlé dušeParazitické bytosti lze velmi zhruba rozdělit na parazitické kvazibytosti stvořené jinou bytostí, které se pohybují v naší 3D realitě a astrální parazity, kteří se pohybují v astrální realitě. Pro úplnost a přehlednost uvádím, že někdy se používá pro nefyzické parazity pohybující se v naší 3D realitě také výraz astrální parazit. Tento pojem se zřejmě používá proto, že mají nehmotné tělo a pro takovéto tělo se pak používá název „astrální tělo“.

Tento uváděný přehled není samoúčelný, protože tak jako v alopatické medicíně má i v tomto alternativním pohledu na svět a na zdravotní a životní potíže každá příčina jiné formy a způsoby řešení. A právě tak jako v alopatické medicíně i v této formě přístupu k řešení potíží má velký význam zjištění příčin či stanovení správné diagnózy. Vědomě nepoužívám pro tyto formy řešení potíží pojem alternativní medicína, protože podle mého těmto formám a postupům řešení potíží pojem medicína neboli dle slovníků cizích slov lékařství nedopovídá.

Už jen forma zjišťování příčin potíží se výrazně odlišuje od postupů užívaných v lékařství, ale tak jako v lékařství je stanovení správné diagnózy základním kamenem odstraňování potíží. Dokonce si myslím, že je možná stanovení správné diagnózy v alternativních postupech ještě významnější. Je mnoho léků, které léčí více chorob, ale pokud se například pokoušíme odvést přisedlou duši, která ale není přítomna a příčinou jsou karmické vazby, tak toto řešení nepřinese předpokládaný výsledek.

Následně se budu věnovat jednotlivým příčinám a formám jejich řešení, přičemž upozorňuji a zdůrazňuji, že se v žádném případě nejedná o jediné formy a metody řešení, protože těch je na současné alternativní scéně skutečně mnoho a mnou uvedené formy v žádném případě není možno chápat jako jejich znevažování nebo neuznávání. Bohužel se v naší společnosti stává a je to moje osobní zkušenost, že zdůraznění jedné metody či formy je chápáno jako neuznávání metod jiných. Jako příklady dalších alternativních forem uvádím homeopatii, reiki, rodinné konstelace, kineziologii a přiznám se, že zdaleka ani neznám či si nepamatuji názvy všech těchto metod a forem. Nelze ani zapomínat na různé přístroje jako je například somavedic či různé přípravky jako je koloidní stříbro či zlato nebo monoatomické zlato či platina, pyramidy, orgonity apod.  Budu se detailně věnovat těm formám řešení příčin, se kterými mám osobní zkušenosti.

Jako vnitřní příčiny jsem označil karmické vazby a návyky osobního morfogenetického pole. V obou případech je formou řešení regresní terapie a práce na sobě, i když o práci na sobě se dá mluvit v podstatě u každé z forem řešení příčin.

Z určitého zorného úhlu je pochopení či zpracování karmických vazeb a příčin poznáním našeho morfogenetického pole. Pak by měla následovat práce na jeho změně a na vytváření návyků nových, které by již neměly za následek vytváření nových negativních karmických vazeb. Takto se dá chápat i to, že regresní terapie a vyčištění určitých událostí v našich minulých životech, popřípadě jejich napravení, není komplexním vyřešení situace. Je to pochopení toho, co máme v morfogenetickém poli. Pak ale musí následovat naše práce na změně morfogenetického pole, na změně návyků, i když regresní terapie je velmi nápomocná a pokud jsme dostatečně aktivní při terapii a pochopíme podstatu, tak již při ní můžeme začít pracovat na změně. Do určité míry to však předpokládá kvalitního regresního terapeuta. Když však někdo předpokládá, že samotnou regresní terapií se vše vyřeší, tak často dochází ke zklamání při zkoumání účinků regresní terapie.

Jako vnější příčiny jsem označil vnější morfogenetická pole, jako jsou morfogenetická pole rodiny, rodu, rasy, obyvatel určitého území, okolní bytosti s jejich osobními morfogenetickými poli, přisedlé duše, poltergeisty a parazitické bytosti. Ovlivňování vnějších morfogenetických polí bude pravděpodobně pro velkou většinu lidí mimo jejich možnosti, pokud nebudeme uvažovat, že změnou vlastního osobního morfogenetického pole ovlivňujeme i morfogenetická pole ostatní, ale práci na osobním morfogenetickém poli jsem se věnoval u vnitřních příčin.

Další skupinou v rámci vnějších příčin jsou přisedlé duše, či zjednodušeně přisedlíci. Řešením této příčiny je odvádění přisedlíků, čemuž jsem věnoval i dvě meditace. Jedna na odvádění individuálního přisedlíka a jedna na hromadné odvedení přisedlíků. Protože dostávám stále mnoho dotazů, tak se pokusím, co nejsrozumitelněji a nejdetailněji popsat postup, který používám a který se již osvědčil několika dalším lidem.

spooky 2580548 640 379x300 - Když náš život ohrožují přisedlé dušeV první řadě je důležité zjistit, zda je přítomen přisedlík (přisedlice). Postupuji tak, že se nejdříve uvedu do stavu rozšířeného vědomí a po té si vybavím podobu člověka a jeho jméno nebo se na ně podívám na tabletu, včetně vybavení si či přečtení na tabletu potíží, pro které jsem dostal žádost o pomoc. Potom následuje v duchu vyřčená otázka, zda má dotyčný přisedlíka, popřípadě parazitickou kvazibytost. V případě, že odpověď zní, že je přítomen přisedlík naciťuji se na přisedlíka a snažím se o něm získat informace, které se týkají jeho života, případně i předchozí inkarnace, důvodu proč neodešel nahoru, popřípadě vztahu k nositeli. Získané informace si namlouvám na diktafon. Při tom již většinou dochází k rozhovoru, který bývá velmi rozmanitý a nedá se nikdy předem odhadnout.

V této fázi je těžké již poskytnou nějaké rady, ale doporučuji se spolehnout na vlastní intuici a dle ní pokládat přisedlíkovi další otázky, popřípadě dle získaných informací z informačního pole tyto informace předávat přisedlíkovi k pochopení jeho situace, případně karmických příčin jeho života či karmických následků, které ho očekávají tím, že jako přisedlík omezuje svobodnou vůli nositele a také mu odebírá energie. V této fázi téměř vždy již posílám přisedlíkovi energii ze srdeční čakry, což má většinou velmi pozitivní vliv. Poměrně dost často přisedlík sdělil, že v životě takovou energii nezažil nebo jen v omezené míře. Před odchodem ve většině případů přisedlíkovi vysvětluji, že pro prožití příští inkarnace je důležité, aby v astrální realitě i příští inkarnaci se zaměřil na svou srdeční čakru a na příjem a posílání této energie druhým bytostem, což výrazně zkvalitní jeho život.

V poslední fázi, kdy již přisedlík souhlasí s odchodem, mu popisuji, co má dělat při odchodu nahoru: „Postav se, zavři oči a vnitřním mentálním zrakem se podívej nahoru! Vidíš dlouhý tunel a na jeho konci zářící světlo. To světlo je zářící světelná bytost, která tě energií podobnou té, kterou jsem ti posílal, bude přitahovat nahoru. Již cítíš, jako by tě ta energie nadzvedávala. Já ti zespodu pošlu rovněž energii a poletíš nahoru. Po té se s přisedlíkem rozloučím a pošlu co nejsilnější proud energie ze srdeční čakry. Dost často přisedlík také poděkuje. Po té udělám nositeli ochranné vajíčko, které naplním energií srdeční čakry. Vždy pak zdůrazňuji nutnost práce na sobě a provádění meditací, což bývá nejčastěji meditace na čtvrtou a pátou čakru a léčebná meditace dle konkrétního případu. V poslední době také doporučuji přečtení článků o přisedlících a morfogenetických polích pro lepší pochopení situace

Velmi obdobný postup používám v případě tzv. poltergeista, tj. duše, která po smrti neodešla nahoru, ale není přivtělená a většinou je vázána k určitému místu.

Další příčinou životních či zdravotních potíží bývají parazitické kvazibytosti. U těchto bytostí/programů nemá smysl rozhovor, protože jednají pouze v rámci algoritmu daného programu a nemají svobodnou vůli. Proto v těchto případech používám metodu rozptýlení, která se dá také nazvat čistící meditací.

Principem čistící meditace je uskutečnit jakýsi výbuch energie, který by rozptýlil parazita nebo energeticky vyčistil určité místo. Určitý rozdíl je mezi tím, zda tak činím u sebe nebo někoho jiného. V prvním případě nejdříve posílám s každým nádechem a výdechem co největší množství energie například do své třetí čakry, ale je možné i do jiného místa, zejména pokud je předpoklad, že parazit – program byl umístěn jinam například do hlavy. V druhém případě posílám co největší množství energie například do své třetí čakry a z ní do třetí čakry druhé bytosti.

Počet takovýchto nádechů a výdechů je vždy individuální, ale určitě doporučuji tomu věnovat více než tři nádechy. Energie se v tom jednom místě hromadí, co nejvíce se stlačí a tím se vytvoří výbušná energie – je to obdobné jako komprese ve válci u motoru auta. Po té se přijme velké množství energie do sedmé čakry a přímo (ne kanálem ze sedmé čakry) do hrudi (ne do srdeční čakry) a pak se s mocným hlasitým výdechem (kchá) pošle tato energie jako zápalný blesk do stlačené energie ve třetí čakře, která tímto výbojem exploduje. Pak se ještě dvakrát opakuje jen ta část se sedmou čakrou a hrudí, což by mělo parazity a bloky rozptýlené první explozí odeslat co nejdále do vesmíru. Osobně výbuch podporuji ještě gestem rukou napodobujícím výbuch.

U poslední kategorie astrálních parazitů je zřejmě nejvhodnější možnou ochranou vytvoření ochranného vajíčka. Tento druh bytosti není možné odvést nahoru, protože se vyskytuje v astrální realitě, a protože se nejedná o kvazibytost, není pravděpodobně (minimálně u většiny) možné jí rozptýlit. Nemohu vyloučit, že je možné stvořit parazitickou kvazibytost umístěnou v astrální realitě, ale zatím jsem se s tím nesetkal, nebo jsem jí takto neidentifikoval. Astrální bytost se projevuje ve snu, kdy vytváří situace, které v nás probouzejí negativní pocity zejména strach a pro tyto bytosti je negativní energie jejich potravou. Někteří lidé dokážou být bdělí ve snu, popřípadě se prací na sobě dostanou do stavu, kdy jsou alespoň částečně bdělí a ve snu pak nemají strach, nebo si vytvoří mechanismus, kdy se velmi rychle probudí při takovémto útoku astrálního parazita.

Jak jsem na začátku uvedl, nejedná se o komplexní pojednání o všech příčinách a všech řešeních, a proto je k tomuto textu nutno takto přistupovat. V každém případě je důležité přijmout jednu podstatnou skutečnost, že nic se nám neděje náhodou či v důsledku nespravedlivého osudu, ale že za vše si neseme odpovědnost, a právě jen my a nikdo jiný můžeme prací na sobě v nejširším slova smyslu svůj osud změnit. Tím je míněn nejen svůj osud v současné inkarnaci, ale i v inkarnacích příštích.

Miroslav Zelenka

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Když náš život ohrožují přisedlé duše269b - Když náš život ohrožují přisedlé duše MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Když náš život ohrožují přisedlé duše OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Když náš život ohrožují přisedlé duše monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Brahmi extrakt 20%, nad 3000 Kč Kotvičník extrakt 90% 20 g

REKLAMA

SAMOLEPKA 1 ks

posílení duše

89 Kč

MLADÝ JEČMEN BIO 100g

detoxikace těla

169 Kč

REISHI 100 kapslí

zpomalí stárnutí

469 Kč

KURKUMIN forte

zdravé srdce

899 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*