Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat

V poslední době se na stránkách novin a v televizi stále častěji objevuje téma nových hrozeb, spojených s nebývalým skokem v rozvoji nových technologií. Mimo jiné – se skutečným průlomem v oblasti genetického inženýrství. Bohužel morálním aspektem problému je, že tento „skok" lze nazvat pokrokem pouze s velkými výhradami.

REKLAMA

KOTVIČNÍK 90% 20g

nakopne hormony

299 Kč

MACA 100 tob.

vyladí hormony

429 Kč

REISHI prášek 100 g

dobrý cholesterol

319 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč


Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat.
Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat. foto: Shutterstock
Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

V těsném spojení s genetickým vývojem je lidské klonování, reprodukce životně důležitých orgánů, geneticky modifikované produkty (jejichž účinek na lidské tělo je stále teprve studován) a mnohem více. Včetně dříve téměř neznámé, ale dnes už skutečné genetické zbraně – tzv. „chytré zbraně“. Kvůli jejímu vysokému stupni selektivity zasažení cíle s určitým genetickým kódem. Základem vědeckého přístupu je schopnost takových zbraní selektivně působit jen na jednotlivce určité rasy, určité etnické skupiny nebo určitého národa.

Co jsou to genetické zbraně?

Odborníci v oblasti bezpečnosti se domnívají, že genetické zbraně jsou uměle vytvořené kmeny bakterií a virů, modifikované pomocí technologií genetického inženýrství takovým způsobem, že mohou způsobit negativní změny v lidském těle.

Genetické zbraně působí podle pohlaví, věku a různých antropologických charakteristik. Lze je identifikovat analýzou struktury DNA chránící genetický kód (protože rozdíly mezi jednotlivci a populacemi jsou spojeny s nerovnoměrným rozdělením proteinů v jejich odlišných genech).

Geneticky jsou zakódovány v DNA vzhled člověka, způsob chování, trvání života a mnoho, mnoho dalších charakteristik. Genetické inženýrství také umožňuje vytvářet kopie DNA. Všechny experimenty s klonováním jsou založeny na tomto principu, což způsobuje největší spory a odpor veřejnosti i církve.

Mnoho organizací po celém světě se dnes zabývá výzkumem v oblasti identifikace specifických genů. Dnes je známo například asi 50 lidských etnických skupin, které jsou odlišné na genetické úrovni.

To znamená, že pokud se genetické zbraně ocitnou v rukou teroristů, mohla by být ohrožena celá vybraná etnická skupina. Britská lékařská asociace (BMA) varuje, že s pomocí genetických zbraní je možné zničit dokonce i jen určité skupiny v rámci těchto etnických skupin.

O realitě vývoje genetických zbraní otevřeně hovoří odborníci z BMA: „V příštím desetiletí mohou být vytvořeny genetické zbraně hromadného ničení. Rychle se rozvíjející genetika může v příštích letech způsobit bezprecedentní etnické čistky,“ uvedlo sdružení.

Financial Times informoval, že v jižní Africe bylo nedávno zastaveno množení bakterií schopných učinit lidi s černou kůží neplodnými. I když ve vztahu ke genetickým zbraním někdy existují skeptické názory, vytvoření této genetické zbraně pomocí moderních technologií se nezdá být záležitostí beznadějnou a příliš složitou. Například je to tak jednoduché (relativně jednoduché) jako vytvořit antibiotika selektivně ovlivňující určitou chorobu. A dokonce snadnější, protože úkol bojových kmenů není léčbou, ale destrukcí.

Vyvíjí Izrael genetické zbraně?

V roce 1998 bývalý ministr obrany USA William Cohen učinil senzační prohlášení, že má k dispozici materiály o práci na vytvoření „určitých druhů patogenů, které by mohly být etnicky specifické“.

Vysoce postavený západní zdroj ze zpravodajských kruhů pak řekl, že mezi zeměmi, které měl Cohen na mysli, je Izrael. Podle informací západních zpravodajských služeb, opakovaně publikovaných v médiích, se Izrael již několik let aktivně věnuje vývoji biologických zbraní, které by mohly mít vliv pouze na Araby, ale ne na Židy.

V rámci vytvoření takzvané „etnické bomby“ využívají izraelští vědci pokroky v medicíně v identifikaci specifických genů, které mají někteří Arabové, aby pak vytvořili geneticky modifikované bakterie nebo viry. Snaží se tak využít schopnost virů a některých bakterií změnit DNA uvnitř buněk. Vědci konstruují smrtící mikroorganismy, které napadají pouze nosiče odlišných genů.

Plnění programů se uskutečňuje v biologickém institutu Nes Tziyona – hlavním centru výzkumu Izraele pro vytvoření tajného arzenálu chemických a biologických zbraní. Anonymní pracovník centra prohlásil, že je to úkol mimořádně složitý, protože Arabové i židé mají semitský původ. Nicméně doplnil: „Podařilo se nám zaměřit na identifikaci specifických vlastností genetického profilu některých arabských komunit. A to zejména u lidí z Iráku.“ Onemocnění může být pak jednoduše rozšířeno rozstřikem mikroorganismů ve vzduchu nebo infikováním vodovodu.

Podivná epidemie na Madagaskaru

V srpnu 2002 OSN naléhavě poslalo na Madagaskar speciální tým lékařů a vědců z francouzského Pasteurova institutu kvůli studiu epidemie neznámé nemoci. Příznaky onemocnění, které postihlo více než 2 000 lidí a na něž zemřelo 157 obyvatel, byly podobné příznakům běžného nachlazení.

V tomto případě však pacienti trpěli velmi silnou bolestí hlavy výraznými střevními potížemi. Podle svědectví lékařů onemocnění často netrvalo ani dva dny. Ale co ještě více zaměstnance OSN překvapilo byla skutečnost, že epidemie, jejíž první ataka proběhla už v červnu, postihlo většinou jen lidi jedné etnické skupiny. Je dost pravděpodobné, že vědci se tak po prve setkali s testováním genetických (v tomto případě etnických) zbraní.

Historie genetických zbraní je neoddělitelně spojena s historií zbraní bakteriologických. Jak známo, první generace bakteriologických – patogenů a toxinů akutních epidemických onemocnění s malou inkubační dobou (mor, cholera, antrax), jejichž výroba začala v roce 1920 – byla testována Japonci na desítkách tisíc zajatých Číňanů během druhé světové války. V padesátých letech se však podařilo vyvinout metody boje proti epidemiím. A protože nebylo možné používat biologické zbraně tajně, zlepšování těchto zbraní pokračovalo.

Další etapa vývoje bakteriologických zbraní nastala od poloviny 60. let až do počátku let sedmdesátých. V roce 1969 řekl ředitel agentury ARPA (Agentura pro pokročilé výzkumné projekty amerického ministerstva obrany):

„Během dalších 5 – 10 let bude možné vytvořit syntetické biologické činidlo, proti němuž bude přirozená imunita člověka bezmocná.“

Pěstujte si vlastní silnou imunitu

Druhá generace biologických zbraní se připravovala tak, aby měly dlouhou inkubační dobu a pomalý vývoj epidemie. A nedaly se tak lokalizovat (oslabený organismus by umřel na jinou náhodnou infekci), což způsobilo, že tradiční karanténní opatření jsou neúčinná. Jedním z představitelů biologických zbraní této generace je tuberkulóza, která je odolná vůči většině antibiotik. Byly také odebírány viry, které napadají zvířata a zemědělské rostliny.

V sedmdesátých letech, kdy byl gen poprvé vytvořen uměle, se objevily první práce o genetických zbraních. Nejprve se armáda ve svých laboratořích pokoušela prodloužit ničivou schopnost uměle vytvořených kmenů o 100 %. Za tím účelem se modifikují nejnebezpečnější varianty afrických virů marburgu, lassy a eboly, které během několika málo hodin změní nitro člověka na homogenní želé.

Tak jsou americké bojové kmeny tularemie posíleny rezistencí na antibiotika. Jsou schopny překonat odolnost imunitního systému. Výzkum začal vytvářet selektivní ovlivňování virů. Koncem sedmdesátých let dosáhl až devadesátiprocentní účinnosti „působení“ virů (v závislosti na daném pohlaví a věku). Podobné práce byly aktivně vedeny v USA, SSSR, Číně a řadě zemí v západní Evropě. V osmdesátých letech pak začal projekt lidského genomu, který pro armádu otevřel nové perspektivy.

Genetické zbraně dnes daleko předčí všechny ostatní druhy zbraní hromadného ničení. Je snadné je šířit (stačí rozstřikovat obsah malé ampulky v přeplněných místech).

REKLAMA

tryptofan 60cps - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat

L-TRYPTOFAN 60 cps

dodá potřebný klid

429 Kč

kremelina 100cps - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat

KŘEMELINA 100 tob.

posílí kosti, kůži, nehty

419 Kč

kotvicnik 50procent 20g - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat

KOTVIČNÍK 50% 20g

vyladí hormony

199 Kč

arginin 100cps - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat

L-ARGININ 100 kapslí

krevní tlak

469 Kč


Genetické zbraně se snadno šíří

Kmeny genetických zbraní se mohou šířit na dlouhé vzdálenosti vzduchem při „vyhledávání“ subjektu s potřebnými genetickými rozdíly. Identifikovat a sledovat tyto kmeny a organismy, které jsou jimi postiženy, je bez vhodné technologie velmi obtížné. Navíc genetické zbraně nemají adresu odesílatele. Pokud je možné zastavit vypuštěnou raketu s jadernou hlavicí nebo pokusy o použití chemických jedovatých látek, pak vliv genetických zbraní se často prozradí až po dlouhé době po jejich nenápadném rozšíření.

V roce 1990 vědci věřili, že lidský genom (způsob kódování bílkovin) by mohl být dešifrován do roku 2025. Vědecké organizace USA a Anglie však již program „Lidský genom“ (počítačové dekódování lidské DNA) úspěšně dokončily. Dodatečně rozluštily genomové struktury desítek patogenních bakterií.

Jak není těžké odhadnout, většina výsledků tohoto programu je uzavřena. „Genome“ umožňuje přejít k práci na nové generaci vysoce přesných genetických zbraní, které se objeví v příštích 5 – 10 letech. Současně je genetické inženýrství schopné odhalit mechanismus působení toxinů. A zajistit produkci selektivně působících toxických produktů, které se neliší od běžných, aniž by musely proběhnout časově náročné genetické zkoušky.

V současné době místo „Genomu“ přichází nový program „Proteom“ na dešifrování a studium účelu a interakce proteinů, který otevírá cestu k získání poslední zbraně, umožňující v kteroukoli libovolně vybranou chvíli – od několika hodin až desítek let – systematicky zničit jakékoliv lidské populace, podle zadaných genetických charakteristik, aniž by se bylo nutné obávat možného odvetného útoku.

A co geneticky modifikované potraviny?

Z výše uvedeného je snadné si představit, čemu bude lidstvo čelit ve velmi blízké budoucnosti. Pokud nebude prováděna intenzívní práce v oblasti identifikace a kontroly nezákonného výzkumu v této oblasti (pokud už není možné tuto práci úplně zamezit). Největší hrozbou spojenou s genetickými zbraněmi je vývoj genetických technologií v soukromých společnostech. A také nedostatek informací o tom, zda nebyly tyto genetické technologie použity při výrobě dovážených potravin (takové produkty se nazývají „transgenní“) a léčiv.

Světový trh s obilovinami je řízen pěti nadnárodními korporacemi, které určují ceny a objemy dodávek obilovin do různých zemí. Jediným koncernem je řízen trh se všemi druhy rostlinných olejů. Všechny tyto společnosti provádějí aktivní výzkum v oblasti genetického inženýrství a organizují rozsáhlé propagační kampaně vyzdvihující výhody transgenních (geneticky modifikovaných) produktů.

Například v říjnu 2000 vypukl ve Spojených státech skandál související s objevením se transgenní kukuřice StarLink v obchodech s potravinami, která byla povolena pouze jako krmivo pro hospodářská zvířata.

Do této kukuřice byl přidán gen zodpovědný za syntézu pesticidu, který ničí kukuřičného brouka. Tento protein je silným lidským alergenem –nerozkládá se ani při vysokých teplotách a vede k rozvoji alergické reakce až po anafylaktický šok.

Samotný skandál byl způsoben především skutečností, že společnost prodala StarLink pod rouškou obyčejné kukuřice.

Další případ. V roce 1989 byl ve Spojených státech distribuován japonský lék L-tryptofan vyrobený uměle vytvořenými bakteriemi. Do tryptofanu se za nejasných okolností dostaly patogeny, které pronikají do imunitního systému, což vedlo k epidemii. Bylo nakaženo 10 tisíc lidí, z nichž 37 zemřelo a asi tisíc lidí zůstalo zdravotně postižených.

Hrátky s bohem

Nebezpečí transgenních produktů a léků spočívá nejen v pravděpodobných chybách, ale také v zásadách genetického mechanismu člověka, které ještě ani zdaleka nejsou plně pochopeny. Geny v těle vzájemně reagují a důsledky přidání jednoho genu k jinému nelze přesně předpovědět.

Akademik Vladimir Fortov, místopředseda Ruské akademie věd, řekl, že ruská věda už vyčerpala vnitřní zdroje přežití (hmotné, morální, psychologické), které jí umožňují zůstat na poslední hranici, za níž už čeká rychlá a nezvratná degradace. Jestli to tak půjde dál, Rusko riskuje, že ztratí své genetické vědce. Navíc bez nepřetržité praxe v oboru molekulární biologie se ztrácí kvalifikace v průběhu několika málo měsíců.

Takže důsledky používání genetických zbraní mohou být skutečně katastrofální a není náhodou, že vzrušují agresivně naladěné „myslitele“ po celém světě. Jak uznávají samotní američtí vědci, 90 % studií molekulární biologie a genetiky může být kdykoliv přeorientováno na vytvoření genetické zbraně.

Také existuje jistý dokument vzešlý z oddělení Výzkumného centra amerického námořnictva navrhující pěstovat geneticky modifikovaný hmyz, který by poškozoval silnice a přistávací dráhy na území nepřítele nebo řízeně ničil kovové části, nátěry, paliva i maziva vojenského vybavení a pomocných zařízení.

Je známo, že skupina vědců již patentovala mikroorganismy, které rozkládají polyuretan obsažený v nátěru použitém k ochraně lodí a letadel. Další laboratoř vojenské biotechnologie vyvíjí „antimateriální biokatalyzátor“, který ničí palivo a plasty,…

Opět se tedy ukazuje, že člověk, který učinil unikátní objevy v genetice, stejně jako ve své době v jaderné oblasti opět vynalezl novou metodu sebezničení. Dnes je více než kdy jindy otázkou, jak minimalizovat zlo, které s sebou přináší „pokrok“ v oblasti vysokých technologií, zejména v oblasti molekulární biologie a genetického inženýrství. (zdroj: himza.ru, překlad: Vlabi)

REKLAMA

Monoatomické zlato rozšiřuje vědomí

Zlato ormus 576x700web final hot 247x300 - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat269b - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat MONOATOMICKÉ ZLATO AKTIVUJE DNA

Již spící prorok Edgar Cayce hovořil o léčivém použití zlaté vibrační energie jako o léčbě koordinací impulzů v nervovém systému. Doktor Richard Gerber, autor knihy „Vibrační medicína“, říká, že monatomické zlato je produktem, vhodným pro jednotlivce, kteří se chtějí rozvíjet směrem k vyššímu vědomí, samoléčení a jsou na cestě duchovní transformace.

2665 - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat OBJEDNEJTE SI ORMUS 27a1 - Genetické zbraně se nedají snadno vystopovat monoatomické zlato

POŠTOVNÉ nad 1500 Kč ZDARMA, DÁRKY: nad 2000 korun MACA BIO 100 g, nad 2500 Kč Kotvičník extrakt 50% 20 g, nad 2500 Kč Camu Camu BIO 100 g v hodnotě 349 Kč.

REKLAMA

ACAI BERRY 100 tob.

doplní antioxidanty

469 Kč

CORDYCEPS FORTE

regenerace těla

899 Kč

BRAHMI 100 tob.

přetaktuje váš mozek

469 Kč

PARA ořechy 250 g

doplní důležitý selen

259 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*