Generál KGB o psychotronických zbraních (2)

Než se vrátíme k rozhovoru k rozhovoru s generálem Ratnikovem, nebnude na škodu trocha historie ze svazku zvláštních služeb bývalého Sovětského svazu. V roce 1853 slavný chemik Alexandr Butlerov jako první na světě vytvořil vědeckou hypotézu k objasnění fenoménu mentálního přenosu projevujícího se v hypnóze mezi hypnotizérem a pacientem. Butlerov navrhl zkoumat jako zdroj záření mozek a nervový systém člověka, předpokládaje, že pohyby "nervových proudů těla" shodně spolupracují s elektrickými toky ve vodičích. Právě elektroindukční efekt objasňuje podle Butlerovova názoru fyzikální podstatu signálů z mozku jednoho člověka do mozku druhého.

REKLAMA

GOJI 500g

zrychlí metabolismus

229 Kč

AŠVAGANDA 50 g

přináší klid

149 Kč

AŠVAGANDA FORTE 100 tob.

absolutní klid

899 Kč

MACA 250 g BIO

vyladí hormony

194 Kč


Líbí se Vám téma článku? Podělte se o něj s přáteli nebo jim ho pošlete e-mailem

Pokračování první části.

S hypotézou Butlerova souhlasil fyziolog Ivan Sečenov a zároveň upozornil na fakt, že emoce a blízké příbuzenské vztahy, zejména mezi dvojčaty, významně zesilují efekt myšlenkové silové spolupráce.

Nejznámější byla série prací na elektromagnetické zdůvodnění mechanismů myšlenkové sugesce/mentálního přenosu ve zkušenostech se zvířaty a lidmi, uskutečněných koncem 19. století a začátkem 20. akademikem Vladimírem Bechtěrevem, který vytvořil první Ústav pro studium mozku a mentální aktivity na světě.

V roce 1919 inženýr, kandidát fyzicko-matematických věd Bernard Kažinský začal sérii prací na teoretickém i experimentálním zdůvodnění elektromagnetického charakteru "mozkového vysílače".

151014psi02 pes - Generál KGB o psychotronických zbraních (2)V té době Vladimír Bechtěrev a Vladimír Durov jako první na světě ve velké sérii pokusů se psy vědecky potvrdili existenci fenoménu mozkového silového vlivu mysli člověka na psy. Své výsledky Bechtěrev publikoval v roce 1919 v článcích "O experimentech s myšlenkovým ovlivňováním chování zvířat" a "Protokoly pokusů s bezprostřední hypnózou zvířat provedených lékaři I. Karmamovem a I. Pěrepělem".

O svých zjištěních referoval na konferenci Ústavu mozku v listopadu 1919. Ve svých pracích Bechtěrev poukázal na jím objevený mozkový mechanizmus zvláštního mimosmyslového kontaktu, který vzniká při určitých podmínkách mezi člověkem a zvířetem a umožňuje zvířecím "jazykem" – pomocí pohybů a emocí – řídit jeho chování mimosmyslově.

V roce 1920 akademik Petr Lazarev v článku "O práci nervových center z pohledu iontové teorie vzruchu" poprvé na světě detailně doložil přímou detekci elektromagnetického záření mozku a potom se vyslovil ve prospěch možnosti "ulovit ve vnějším prostředí myšlenku v podobě elektromagnetické vlny".

energiezivota Banner3 - Generál KGB o psychotronických zbraních (2)V letech 1920 – 23 provedli vynikající sérii studií Vladimír Durov, Eduard Naumov, Bernard Kažinskýa Alexandr Čiževský v Praktické laboratoři zoopsychologie Hlavního velení vědeckých ústavů Lidového komisariátu vzdělávání v Moskvě. V těchto experimentech senzibilové, kterým tehdy říkali "zářící lidé", byli umístěni v komoře Faradayovy klece odstíněné kovovými plechy, odkud myšlenkou působili na psa nebo člověka. Pozitivní výsledek byl zaregistrován v 82 % případů.

V roce 1924 předseda vědecké rady laboratoří zoopsychologie Vladimír Durov vydal knihu "Výcvik zvířat", v níž píše o pokusech s mentálním přenosem.

V roce 1925 napsal na toto téma článek "O přenosu myšlenek na dálku" Alexandr Čiževský.

V roce 1932 dostal Běchtěrevův ústav mozku oficiální úkol začít experimentální studium distančních (to je na dálku) interakcí pod vědeckým vedením, které bylo svěřeno žáku Bechtěreva Leonidu Vasiljevovi.

Do roku 1938 bylo získáno velké množství experimentálního materiálu shrnutého pod názvy:

"Psychofyziologické základy fenoménu telepatie (1934);
"O fyzických základech mentálního přenosu" (1936);
"Mentální přenos pohybových aktivit" (1937)

V letech 1965 – 68 byla největší pozornost věnována práci Ústavu automatizace a elektroenergetiky v Novosibirsku. Zkoumalo se zde mentální propojení mezi lidmi a také mezi člověkem a zvířetem. Základní materiál výzkumu však nebyl z programových důvodů publikován.

V roce 1970 byla na základě nařízení tajemníka CK KSSS Petra Děmičeva vytvořena Státní komise pro zkoumání fenoménu psychické sugesce. V komisi byli ti nejprominentnější vědci-psychologové země: A. Lurija, V. Leontijev, B Lomov, A. Ljubojevič, D. Gorbov, B. Zinčenko a V. Něbylicin.

Nejvýznamnějšího výsledku ve výzkumu PSI-fenoménu v roce 1973 dosáhli vědci z Kyjeva. Později Rada ministrů SSSR přijala zvláštní důvěrné usnesení ohledně PSI-výzkumu v SSSR o vytvoření vědecko-výrobní asociace "Otklik" při Radě ministrů USSR, vedené profesorem Sergejem Sitkovem. Zároveň se části medicínských experimentů ujalo Ministerstvo zdravotnictví USSR pod vedením Vladimíra Melnikaa také Ústav ortopedie a traumatologie pod vedením profesora Vladimíra Šargorodského. Výzkum vlivu mentální sugesce na psychopatologii centrální nervové soustavy vedl v Republikové nemocnici I. P. Pavlova profesor Vladimír Sinický.

A nyní zpátky k rozhovoru.

Jak tedy může vypadat psychotronní zbraň? 

Různě: může vypadat jako dělo, stejně tak jako anténa, dokonce to může být tabletka, nebo zařízení podobné odpuzovači komárů. Ale jak už jsem řekl, nic takového jsem v rukou neměl. (I když… těžko tomu věřit, má přece jen příliš specifické informace – poznámka autora).

151014psi02 demonstrace - Generál KGB o psychotronických zbraních (2)Podle údajů našich služeb psychotronní zařízení umožňuje manipulovat s davem a přivádět lidi do stavu takzvaného "vyvolaného" transu. Je schopné vyvolat různé emoce – od strachu po euforii. Ovlivňování se uskutečňuje pomocí vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a laserového záření, která jsou krajně nebezpečná pro vyšší funkce mozku. Je těžké je zaregistrovat a vydělit ze spektra neustále přítomného elektromagnetického záření průmyslového původu. Speciálně modulované pak mohou vyvolávat zrakové a sluchové halucinace, mást myšlenky, rozhodit psychiku, měnit chování, stimulovat agresi, depresi, katalepsii…

Institut biofyziky Ministerstva zdravotnictví RF, Institut buněčné biofyziky a Institut vojenské medicíny prováděly výzkum škodlivosti účinků vysokofrekvenčních elektromagnetických polí na strukturu mozku a mají výsledky. Mimochodem v jedné ze zpráv jsem četl, že: "…základním nedostatkem domácího výzkumu této problematiky je špatná koordinace ve vědeckých programech v tomto směru. Nízká úroveň základního výzkumu v důsledku chybějícího finančního zabezpečení ponechává bez perspektivy aplikovaný výzkum pro rozvoj dostatečné ochrany před vysokofrekvenčními elektromagnetickými poli".

V USA na práce v oblasti PSI-zbraní a na hledání způsobů ochrany před nimi každoročně utratí 150 milionů dolarů. Vojenský ústav radiobiologie výzkumu v Bethesdě (Maryland), začal jako jeden z prvních vytvářet zařízení pro distanční působení na lidi už v roce 1965. Ale viditelných úspěchů vědci dosáhli až v roce 1980, kdy byly zkonstruovány kompaktní generátory mikrovlnného záření schopné posílat do mozku člověka příkazy řídící jeho chování. Tento div vojenské techniky se nazývá impulzně-vlnový miotron. Pokud se z malé vzdálenosti namíří paprsky přímo na člověka, je možné zcela potlačit jeho vůli a paralyzovat ho.

Pokud je mi známo, u nás do poloviny 80. let probíhaly práce na generátorech vysokofrekvenčního i nízkofrekvenčního kódování mozku. "S cílem vytvořit řízený lidský materiál" – jak bylo napsáno v jednom dokumentu, který jsem viděl. Mezi vývojáři byl jeden doktor technických věd a kandidát biologických věd, Valerij Konstantinovič Kaňjuka. Vedl tajný komplex kosmické biofyziky fungující v rámci nevládní organizace "Energia". Vedl "vývoj principů, metod a prostředků distančního bezkontaktního řízení chování biologických objektů". Včetně pomoci technických prostředků – generátorů. Kaňjuka umřel. Stejně jako mnozí jeho kolegové…

Zůstal někdo z nich naživu?

151014psi02 psycho - Generál KGB o psychotronických zbraních (2)Pokud je mi známo, tak ve výzkumu v oblasti psychotroniky pokračují v Pítěru známý akademik, hypnotizér Viktor Kandyba a jeho syn. Nedávno dokonce vydali knihu "Tajemství psychotronních zbraní". Tady je z ní citát: "Už v roce 1988 Rostovský medicínský institut společně s dalšími úspěšně zakončil testování psychotronního generátoru a požádali o povolení k pokusu na otevření jevu propustnosti biologických tkání pro současný vliv vysokofrekvenčních magnetických polí. Nová zbraň je schopná potlačit vůli člověka a vnutit mu jinou. Rostovské generátory jsou nejnebezpečnější ze všech typů psychotronních zbraní. Jejich použití by mělo být pod státní kontrolou. Záření těchto aparátů je nastaveno na rezonanční frekvenci přírodních kmitů vnitřních orgánů člověka. Přitom velikost záření je tak malá, že je hluboko pod zářením pozadí. Proto odhalit tuto zbraň není možné. Přitom je však schopná zahubit miliony lidí, kteří pod jejím vlivem onemocní a zemřou. Právě proto byli vědci znající účinky tohoto aparátu šokováni, když se o možnosti použít tyto psychotronní generátory zmínil generál Konstantin Kobec v době událostí 19. – 21. srpna 1991 v Moskvě.

A byl během převratu použit, nebo ne?

Já jsem tehdy hlídal "Bílý dům", myslím si však, že generál Kobec prostě blafoval.

Ale aspoň něco z těch zařízení majících vliv na mozek člověka jste viděl?

Viděl jsem anténu instalovanou v kabinetu Jelcina za knihovnou. Byl to kovový skelet o rozměru 1,2 m x 1,2 m zakrytý plachtou s vysílačem uprostřed. Nemám informace o tom, kdo ho tam zapínal nebo vypínal. Možná někdo z Nejvyšší rady. Ale vím, jak taková anténa funguje: uvede člověka do diskomfortního stavu, způsobuje bolesti hlavy. Tato anténa byla elektromagnetické zařízení, které pracovalo na vzdálenost 10 – 15 metrů. A mohlo z normálního člověka udělat blázna.

Pokud se dobře pamatuji, chtěl byste obnovit centra studující PSI-efekty.

Ano, chtěl bych. A spolu s kolegy jsem už sepsal patřičný dokument. Cituji z něj: "Současné školy pro profesionální speciální operátory, kteří by měli unikátní psychické předpoklady, dovolují připravit specialisty schopné řešit následující základní úkoly:
1. Získání informací a identifikaci zdrojů skrytých vnějších hrozeb jak vůči státu v politickém, ekonomickém i vojenském plánu, tak i vůči úředníkům vojensko-politického vedení země;
2. Vytváření prognóz zahraniční politiky, sociální situace v zemi, chování lidí, průběh rozličných procesů ve společnosti v případě minima dostupných informací;
3. Zjištění umístění objektů podle topografických map, schémat, plánů;
4. Odčítání podvědomých i skrytých informací z úředníků podle křestního jména, příjmení, fotografie, data narození. Stejně tak informací z tajných dokumentů;
5. Psaní psychologických portrétů, charakteristik úředních osob podle jména, příjmení, fotografie, data narození;
6. Provedení diagnostiky zdravotního stavu úředníků podle jména, příjmení, data narození.
7. Hodnocení úrovně připravenosti specialistů na práci v daných podmínkách;
8. Identifikace geopatogenních a seismicky nestabilních zón; detekce hrozby poruchy a havárie technických komplexů, technologických komunikací i průmyslového vybavení; uskutečnění další nedestruktivní kontroly obzvlášť důležitých objektů;
9. Předpovídání přírodních katastrof s údajem o jejich místě a čase;
10. Posouzení stavu a produktivity přírodních zdrojů, uskutečnění průzkumu využitelných.

harmonizace728x90 - Generál KGB o psychotronických zbraních (2)

V jakých rukou jsou dnes PSI-zbraně?

Ta nejvýkonnější zařízení se dnes nacházejí nejen ve výzbroji vojáků USA, Velké Británie a Francie, ale také u nadnárodních společností, které je používají soukromě při řešení svých problémů. V Rusku jsou experimentální zařízení. Prezident o nich ví.

Jak jsou uloženy tyto zbraně v zahraničí?

V kosmu. A existují také zařízení na válečných plavidlech.

Jakou energii používají?

Nejen solární baterie, ale i jaderná zařízení.

Používají psychotronní zbraně proti Rusku?

Je to součást výzbroje.

Došlo už k masívním útokům?

Ne.

Horší než atomová bomba (Z archívu KP)

151014psi02 zlost - Generál KGB o psychotronických zbraních (2)V roce 2005 doktor technických věd Valerij Kaňjuka, bývalý zástupce generálního ředitele NPO Energia, vyprávěl: V roce 1991 jsme jsme byli nuceni přemýšlet o tom, že se může objevit principiálně nový druh zbraní masového použití, které ničí intelekt, osobnost. Tehdy jsem ve vedení vystupoval se zprávou, že pokud nyní nevytvoříme mezinárodní legislativu zakazující psychotronní působení na člověka, pak jeho masové působení na lidi vypukne do deseti let. A bude strašnější než jaderné zbraně. Mým slovům nikdo nevěnoval pozornost. Vědecké kolektivy, které se zabývaly psychotronikou, byly v polovině devadesátých let záměrně v celé zemi rozehnány. Státní orgány tehdy nařídily zrušení KB, které naše teoretické výzkumy zkoušely v praxi. Co z toho se podařilo, není známo. A nyní se ve světě rozpracovávají metody programování vědomí člověka s cílem řídit ho. Během dvaceti let se může objevit "rasa" řízených lidí.

Ratnikov pokračuje: Po válce, v roce 1945, se k Američanům dostaly archívy, které se týkaly atomových zbraní a raketové techniky. A k nám se dostaly dokumenty o fyziologických pokusech, které prováděli fašisti v hitlerovském Německu. Vyplulo na povrch, že ve 40. letech byly rozběhnuté svým rozsahem nevídané supertajené psycho-fyziologické vědecko-výzkumné práce s použitím všeho nejlepšího, co bylo do té doby zjištěno v Indii, Číně, Tibetu, Evropě, Africe, USA i SSSR. Přečtu vám úryvek z jednoho dokumentu našich tajných služeb: "…Cíl výzkumů? Vytvoření psychotronní zbraně. Zvláště cenné byly tajné německé experimenty, které byly prováděny na vězních v koncentračních táborech. Mezinárodní konvence takové kruté, nelidské pokusy na lidských bytostech definují jako zločiny proti lidskosti. Nikdy před válkou ani po ní vědci neměli právo provádět takové pokusy se živými lidmi. Proto jsou všechny německé výzkumné materiály dnes unikátní a pro vědu neocenitelné."

Jednu z metod nacistických vědců – takzvanou měkkou hypnózu – začaly používat i naše tajné služby. Například byly rozpracovány metodiky distančního ponoření "objektu působení" do stavu lehkého transu – takového, že ani nezjistí, že je na něj působeno. Bylo však přitom podchyceno jeho podvědomí, což dovolí nejen měnit chování "objektu", ale také čtení informací o jeho záměrech. Podobným způsobem jsme "vlezli" do mozku těch známých politiků, kteří byli pro Federální bezpečnostní službu zajímaví.

Bude pokračováno.

zdroj: http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-1.html
původní zdroj: http://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/general-kgb-o-psi-oruzhii
překlad: Vlabi

REKLAMA

MACA černá BIO 100 g

posílí paměť

219 Kč

CORDYCEPS 100 kapslí

regenerace těla

529 Kč

MACA 250 g BIO

vyladí hormony

194 Kč

GOJI 0,5 kg premium

zrychlí metabolismus

399 Kč


Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*